Logo
Informace a formuláře
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Kariéra
Informace o škole menu
bullet Základní informace
bullet Pravidla pro vstup do školy
bullet Zájmová činnost
bullet Výroční zprávy
1. třídy 20/21 menu
Školská rada
Školní družina menu
rePREZENTACE
Pomáháme menu
Školní časopis TORNÁDO
Logo
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR
6. třídy 2020/2021

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

Váľení rodiče a návątěvníci ąkoly

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

vítáme Vás v základní škole GutovaRádi Vám podáme o naší škole potřebné informace

a umožníme Vám návštěvu školy za dodržení následujících pravidel

 

 

dĚkujeme za respektovÁnÍ DOBY prÁce NaŠich uČitelŮ

 

____________

 Mgr Jiří Voneš

ředitel školy