Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Kariéra
Informace a formuláře
Informace o škole menu
bullet Základní informace
bullet Pravidla pro vstup do školy
bullet Zájmová činnost
bullet Výroční zprávy
Školská rada
Školní družina menu
rePREZENTACE
Pomáháme menu
Školní časopis TORNÁDO
Logo
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

Váľení rodiče a návątěvníci ąkoly

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

vítáme Vás v základní škole GutovaRádi Vám podáme o naší škole potřebné informace

a umožníme Vám návštěvu školy za dodržení následujících pravidel

 

 

dĚkujeme za respektovÁnÍ DOBY prÁce NaŠich uČitelŮ

 

____________

 Mgr Jiří Voneš

ředitel školy