Logo

 O nás    Novinky    Kontakty    Rozvrh hodin    Informace a formuláře  
 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA    OSLAVA 60. VÝROČÍ - OBEJMUTÍ ŠKOLY  
New
25.11.2022
VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - ZÁSTUPCI za RODIČE
Ředitel školy informuje o výsledku volby do školské rady – zástupců za zákonné zástupce žáků. Oficiální dokument s podrobnými údaji o volbě bude vložen na stránky školy v následujících dnech

Pro období od prosince 2022 do prosince 2025 byli jako zástupci rodičů ve školské radě zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. (Přesné datum trvání funkčního období bude upřesněno vydáním jmenovacích dekretů.):

Jiří BUDEK // Karolína ŠTROBACHOVÁ

Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy

New
25.11.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - ZÁSTUPCI za RODIČE
v sekci Informace a formuláře/Školská rada
nebo také v sekci Informace a formuláře/Obecné
New
22.11.2022
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče,
připomínáme termín třídní schůzky:
středa 23. 11. 2022 od 17:00 hod.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.
New
22.11.2022
BAKALÁŘI - KOMENS - porucha systému.
Vážení rodiče, prosím omluvte aktuální nedostupnost systému Bakaláři. Na odstranění závady společně s poskytovatelem služby pracujeme.
Děkujeme za pochopení.
////8:55 hod. - systém BAKALÁŘI opět v provozu////
New
29.10.2022
Vážení rodiče,
systém BAKALÁŘI opět v provozu.
Děkujeme za Vaši trpělivost
New
25.10.2022
Vážení rodiče,
z důvodu opravy elektroinstalace v budově naší školy bude v době podzimních prázdnin
systém BAKALÁŘI mimo provoz.
Omlouváme se za komplikace.
New
24.10.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Řád školní družiny
nebo také v sekci Informace a formuláře/Obecné
New
24.10.2022
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZMĚNA
Vážení rodiče žáků ve školní družiny, v následujících hodinách Vám TU předají informace k blížící se změně systému vyzvedávání Vašich dětí ze ŠD. Připravujeme systém využívající identifikaci rodiče pomocí čipu.
Z této informace připomínáme zvláště termín podání žádosti o čipy škole - do středy 2. 11. 2022.
New
19.10.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
nebo také v sekci Informace a formuláře/Přijímací řízení na střední školy
New
18.10.2022
Vložen aktualizovaný dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze
pro roky 2022–2023

nebo také v sekci Informace a formuláře/Dopisy rodičům
New
17.10.2022
OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE PRO ROKY 2022 - 2023. II VLNA.
Vážení rodiče,
dnes ředitelství obdrželo aktualizovanou informaci k realizaci pokračování organizování pomoci sociálně slabým rodinám žáků školy.
Opatření je obdobné jako minulý měsíc. Žádost je třeba podat škole do 25. 10. 2022. Aktualizovaný dokument s podrobnými informacemi vložíme na stránky do středy 19. 10. 2022.
New
14.10.2022
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče,
paní ředitelka sousední školy Solidarita (Brigádníků) sděluje dnes odpoledne, že
"Policie ČR na základě několika svědectví hledá muže, který v posledních dnech opakovaně oslovuje děti v blízkosti cukrárny Carosello a ZŠ Solidarita. Nabízí jim bonbony, láká je na pejska apod. Pomozme ochránit děti svou bdělou pozorností a včasnou reakcí. Může se pohybovat i dále od školy. Pokud budete svědky této situace volejte ihned 158."

Všichni žáci školy Gutova budou v pátek 15. 10. poučeni třídními učiteli, jak se zachovat.
Děkujeme i Vám za součinnost
J. Voneš
New
13.10.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Bezpečnostní situace 2022
nebo také v sekci Informace a formuláře/Dopisy rodičům
New
13.10.2022
Vložena výroční zpráva roku 2021/2022:
naleznete ji přímo na odkazu
Výroční zpráva 2021/2022
nebo také v sekci Informace o škole/Výroční zprávy
New
02.10.2022
Vložen odkaz na video z OBEJMUTÍ ŠKOLY v rámci OSLAV 60. VÝROČÍ
naleznete jej přímo na odkazu
OSLAVA 60. VÝROČÍ - OBEJMUTÍ ŠKOLY
New
25.09.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze
pro roky 2022–2023

nebo také v sekci Informace a formuláře/Dopisy rodičům
New
22.09.2022
OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE PRO ROKY 2022 - 2023.
Vážení rodiče,
dnes ředitelství obdrželo informaci a pověření (původcem je MHMP), k realizaci organizování pomoci sociálně slabým rodinám žáků školy. Opatření je obsáhlé. Základní škola nemá dosud zkušenost s plněním úkolů v oblasti organizované sociální pomoci občanům. Pokyn studujeme a připravujeme informaci pro Vás. Tu zveřejníme pravděpodobně v pondělí 26. 9. 2022. Do té doby Vás žádáme o trpělivost.
New
20.09.2022
ŘEDITELSKÉ DNY
Vážení rodiče,
připomínáme ředitelské dny pro žáky:
pátek 23. 9. a pátek 30. 9. 2022
Škola je pro žáky uzavřena. Důvodem je příprava a realizace obecních a senátních voleb 2022.
Děkujeme Vám za součinnost.
New
20.09.2022
Vložen dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
INFORMAČNÍ LIST 2022/2023
nebo také v sekci Informace a formuláře
New
16.09.2022
VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vážení rodiče, porucha telefonů do školní družiny trvá.
Firma poskytující záruční opravu není celý tento týden dostupná. Hledáme intezivně jiného poskytovatele této specifické opravy (telefon - slaboproud). Do odstranění poruchy platí systém vyzvedávání žáků prostřednictvím vrátnice. Prosím vyplňte lístek na stolku ve vestibulu a předejte paní vrátné. Vyčkejte s trpělivostí.
Děkujeme Vám za spolupráci a za pochopení.
New
16.09.2022
VÝROČÍ ŠKOLY
Dnes dopoledne oslaví zaměstnanci a žáci školy významné jubileum. 1. 9. 1962 byla otevřena škola Gutova. Společně symbolicky obejmeme naši školní budovu. Slavnost doprovodíme velkým školním zvoněním. Následně zveřejníme na stránkách a vývěskách školy záznamy ze slavnosti.
New
06.09.2022
Byl aktualizován dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - červenec 2022
nebo také v sekci Informace a formuláře
New
02.09.2022
Výsledky PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY
k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
(kráceno)
Od září školního roku 2022/2023 se v základní škole Praha 10 Gutova 1987/39 přijímají VŠICHNI žadatelé z Ukrajiny, kteří podali žádost do 31. 8. 2022.
Jsou evidováni pod uvedenými registračními čísly:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27.

Ředitel školy zašle po 5. 9. 2022 zákonným zástupcům sdělení o tom, že žák byl přijat. Na tomto sdělení je uvedena i informace o registračním čísle žáka.
Sdělení bude obsahovat i informace o termínu a režimu nástupu do školy.

Після 5 вересня 2022 року директор школи надішле законним представникам повідомлення про те, що учня прийнято. У цьому повідомленні також вказується інформація про реєстраційний номер студента.
У повідомленні також буде інформація про дату та режим початку навчання.


New
01.09.2022
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY pro školní rok 2022/2023
Dne 31. 8. bylo ukončeno přijímání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání žáků z Ukrajiny. Dne 1. září škola získá informace o aktuálním počtu žáků školy. Volná místa poté poskytne žákům z Ukrajiny. Nebude-li volných míst dostatek, nabídne žákům z Ukrajiny docházku do adaptační skupiny. informace očekávejte po 5. 9. 2022.

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ на 2022/2023 навчальний рік
31 серпня припинено прийом заяв на вступ до базової освіти учнів з України. 1 вересня школа отримає інформацію про поточну кількість учнів школи. Потім він надаватиме безкоштовні місця студентам з України. Якщо вільних місць буде недостатньо, він запропонує вихованцям з України відвідувати адаптаційну групу. очікуйте інформацію після 5 вересня 2022 року.
New
23.08.2022
Byl aktualizován dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
Kariera1_-_volna_mista
nebo také v sekci KARIÉRA
New
23.08.2022
New
17.08.2022
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023//čtvrtek 1. září
• Žáci 1. tříd – sraz 7:30 – 7:45 hod.; poté odchod s rodiči na školní zahradu. 8:00 hod – slavnostní vítání.
• Žáci 2.-9. tříd – příchod ke škole do 8:40 hod.; zahájení vyučování od 8:55 hod.
Těšíme se na Vás
New
15.08.2022
Přijímání žáků z UKRAJINY pro školní rok 2022/2023
Podrobné informace naleznete na stránkách školy:
www.zsgutova.cz, Informace a formuláře, Ukrajina
PŘIJÍMÁME POUZE PŘIHLÁŠKY DĚTÍ S POBYTEM VE SPÁDOVÉ OBLASTI ŠKOLY.

Прийом учнів з УКРАЇНИ на 2022/2023 навчальний рік
Детальну інформацію можна знайти на сайті школи:
www.zsgutova.cz, Інформація та форми, Україна
МИ ПРИЙМАЄМО ЗАЯВКИ ЛИШЕ ВІД ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВУЮТЬ НА ПУНКТІ ШКОЛИ.

Byly vloženy nové dokumenty:
naleznete jej přímo na odkazech
Žádost o přijetí dítěte k základnímu k základnímu vzdělávání - UA
Informace – přihlášení dítěte z Ukrajiny k základnímu vzdělávání
nebo také v sekci Informace a formuláře / UKRAJINA/УКРАЇНА
New
15.08.2022
Byl vložen nový dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA 4. a 5. ročníku K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ - ŠD
nebo také v sekci Informace a formuláře / Žádosti
New
08.08.2022
OBĚDY- VÁŽENÍ RODIČE, PŘEDÁVÁME VÁM INFORMACI O ZMĚNĚ CEN OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Každá kategorie je navýšena o 5,-.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, Praha 10, 100 00 Tel: 267 093 540, www.sjp10.cz
CENÍK ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Ceny obědů školní rok 2022/2023 u jednotlivých kategorií strávníků
s účinností od 01.09.2022:
• Strávníci do 6 let/30 Kč
• Strávníci 7-10 let/34 Kč
• Strávníci 11-14 let/36 Kč
• Strávníci 15 a více let/38 Kč
Podle vyhlášky Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463//2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č. 210//2017 Sb., v platném znění, jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
New
30.06.2022
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU2022/2023

//Vyučování ve školním roce začne ve čtvrtek 1. září 2022.
//Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
//Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
//Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
//Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
//Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
//Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
6. 2. - 12. 2. 2023 Praha 6 až 10,

//Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
//Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
//Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
New
08.06.2022
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA - připomenutí
Vážení rodiče, připomínáme že termín splatnosti úplaty je 13. 6. (připsání částky 200,- na účet školy). Neuhrazení úplaty nebo pozdní úhrada budou znamenat nezařazení Vaší přihlášky do seznamu přijatých žáků.
Rodičům přijatých žáků po 15. 6. zašleme potvrzení o přijetí a informace k provozu pŠD.
Děkujeme za spolupráci.
New
01.06.2022
ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s informací o zvýšení úplaty za školní družinu.
Od 1. 9. 2022 činí úplata za jeden započatý měsíc pobytu žáka ve školní družině 560,-.
Odůvodnění:
Na zvýšení úplaty má přímý vliv zvláště skokový nárůst cen energií a souvisejících nákladů na provoz školní družiny. Stávající částka 400,- již v minulých dvou letech neodpovídala zvyšujícím se cenám. Udržet nyní výši úplaty po nárůstu cen energií v roce 2022 již možné není. Připomínám ještě, že současnou cenu za ŠD udržovala škola beze změny od roku 2017.

Informační dopis v plném znění posíláme nyní rodičům žáků 1. ročníku. Rodiče žáků 2. ročníku obdrží informaci společně s formulářem přihlášky po 20. 6. 2022.
New
23.05.2022
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA/ pŠD
Vážení rodiče,
ZŠ Praha 10 Gutova dnes uzavřela příjem přihlášek do pŠD (v provozu od 8. 8. do 19. 8. 2022).
Škola Vám ve dnech 25. – 26. 5. 2022 zašle údaje k platbě a informace k režimu v pŠD.
New
00.00.0000
4.12.2022, 13:07                         © ZŠ Gutova 2004 - 22                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz