Logo

 O nás    Novinky    Kontakty    Rozvrh hodin    Informace a formuláře    VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA  
New
15.08.2022
Přijímání žáků z UKRAJINY pro školní rok 2022/2023
Podrobné informace naleznete na stránkách školy:
www.zsgutova.cz, Informace a formuláře, Ukrajina
PŘIJÍMÁME POUZE PŘIHLÁŠKY DĚTÍ S POBYTEM VE SPÁDOVÉ OBLASTI ŠKOLY.

Прийом учнів з УКРАЇНИ на 2022/2023 навчальний рік
Детальну інформацію можна знайти на сайті школи:
www.zsgutova.cz, Інформація та форми, Україна
МИ ПРИЙМАЄМО ЗАЯВКИ ЛИШЕ ВІД ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВУЮТЬ НА ПУНКТІ ШКОЛИ.

Byly vloženy nové dokumenty:
naleznete jej přímo na odkazech
Žádost o přijetí dítěte k základnímu k základnímu vzdělávání - UA
Informace – přihlášení dítěte z Ukrajiny k základnímu vzdělávání
nebo také v sekci Informace a formuláře / UKRAJINA/УКРАЇНА
New
15.08.2022
Byl vložen nový dokument:
naleznete jej přímo na odkazu
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA 4. a 5. ročníku K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ - ŠD
nebo také v sekci Informace a formuláře / Žádosti
New
08.08.2022
OBĚDY- VÁŽENÍ RODIČE, PŘEDÁVÁME VÁM INFORMACI O ZMĚNĚ CEN OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Každá kategorie je navýšena o 5,-.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, Praha 10, 100 00 Tel: 267 093 540, www.sjp10.cz
CENÍK ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Ceny obědů školní rok 2022/2023 u jednotlivých kategorií strávníků
s účinností od 01.09.2022:
• Strávníci do 6 let/30 Kč
• Strávníci 7-10 let/34 Kč
• Strávníci 11-14 let/36 Kč
• Strávníci 15 a více let/38 Kč
Podle vyhlášky Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463//2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č. 210//2017 Sb., v platném znění, jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
New
30.06.2022
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU2022/2023

//Vyučování ve školním roce začne ve čtvrtek 1. září 2022.
//Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
//Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
//Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
//Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
//Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
//Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
6. 2. - 12. 2. 2023 Praha 6 až 10,

//Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
//Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
//Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
New
08.06.2022
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA - připomenutí
Vážení rodiče, připomínáme že termín splatnosti úplaty je 13. 6. (připsání částky 200,- na účet školy). Neuhrazení úplaty nebo pozdní úhrada budou znamenat nezařazení Vaší přihlášky do seznamu přijatých žáků.
Rodičům přijatých žáků po 15. 6. zašleme potvrzení o přijetí a informace k provozu pŠD.
Děkujeme za spolupráci.
New
01.06.2022
ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s informací o zvýšení úplaty za školní družinu.
Od 1. 9. 2022 činí úplata za jeden započatý měsíc pobytu žáka ve školní družině 560,-.
Odůvodnění:
Na zvýšení úplaty má přímý vliv zvláště skokový nárůst cen energií a souvisejících nákladů na provoz školní družiny. Stávající částka 400,- již v minulých dvou letech neodpovídala zvyšujícím se cenám. Udržet nyní výši úplaty po nárůstu cen energií v roce 2022 již možné není. Připomínám ještě, že současnou cenu za ŠD udržovala škola beze změny od roku 2017.

Informační dopis v plném znění posíláme nyní rodičům žáků 1. ročníku. Rodiče žáků 2. ročníku obdrží informaci společně s formulářem přihlášky po 20. 6. 2022.
New
23.05.2022
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA/ pŠD
Vážení rodiče,
ZŠ Praha 10 Gutova dnes uzavřela příjem přihlášek do pŠD (v provozu od 8. 8. do 19. 8. 2022).
Škola Vám ve dnech 25. – 26. 5. 2022 zašle údaje k platbě a informace k režimu v pŠD.
15.08.2022, 21:10                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz