Logo
New
14.10.2020
OBĚDY- AKTUALIZOVÁNO – informace ředitele ŠJ Praha 10 (kráceno)

Školní jídelna umožní odběr obědů PRO ŽÁKY, kteří se vzdělávají distančním způsobem od 15. 10. 2020.
13. 10. dochází k automatickému odhlášení všech strávníků po dobu uzavření škol (včetně dne 14. 10. 2020).
Oběd bude vydáván strávníkům do menu boxů.
Konzumace na jídelně, resp. ve škole pro žáky není možná.
Během vyzvedávání obědů, prosíme, dodržujte všechna hygienická opatření.

//Obědy pro znovupřihlášené strávníky od 15.10.2020.
• Čas výdeje: od 11:00– do 12:00 hod.
• Místo výdeje: rampa u zadního vstupu do školní jídelny (do budovy vstupovat nelze)
• Nelze vyloučit, že z vážných důvodů mohou být strávníci přesměrováni na jiné výdejní místo.
New
14.10.2020
OŠETŘOVNÉ - říjen 2020
Vážení rodiče,
zveřejňujeme odkaz týkající se nároku rodiče na tzv. ošetřovné při uzavření školy.
Hlavní ukazatele:
//věk dítěte 10 let
//rodiče se mohou v péči střídat
//hradí se 60% z vyměřovacího základu
//není třeba žádat školu o potvrzení formuláře
//zaměstnanec oznámí "překážky v práci" zaměstnavateli

https://www.mpsv.cz/osetrovne.
New
14.10.2020
NABÍDKA PC TECHNIKY
//Škola dnes obdržela přislíbené finanční prostředky k zakoupení vybavení pro podporu distanční výuky. V předstihu jsme už PC zakoupili. Po náležitém naprogramování je můžeme nabídnout žákům. Programování probíhá právě nyní.
//MČ Praha 10 nabízí zápůjčku PC techniky pro žáky. I zde budou přístroje technicky připravovány tak, aby umožnily připojení k online výuce.

V mezičase je možno požádat o zápůjčku PC pro žáka školy. Zájemci napište prosím na adresu "skola@zsgutova.cz", v kopii též třídnímu učiteli. Reálně lze ale očekávat, že zápůjčka bude k převzetí spíše až pro případ prodloužení období dist. výuky do měsíce listopadu.


New
14.10.2020
Vložen nový dokument
Informace k distanční výuce
Naleznete jej v sekci NOUZOVÝ REŽIM / Informace k distanční výuce II
New
13.10.2020
UZAVŘENÍ ŠKOL - ÚVODNÍ INFORMACE
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s informacemi k již známým režimům školy v době od 14. 10 do 23. 10. , resp. 27. 10.

//ÚTERÝ, 13.10.// Uzavření základních škol se týká všech žáků školy (tedy i žáků 2. stupně v původním režimu střídavé výuky).
Učitelé byli pověřeni, aby žákům předali učivo na následující období. Režimy a termíny distanční výuky sestavujeme. Zvláště promýšlíme, jak distančně vyučovat žáky 1. tříd. Čekáme na upřesnění pokynu k možnosti stravování žáků ve školní jídelně.
//STŘEDA, 14.-10.// Zahájení režimu uzavření škol. Pedagogická rada určí režimy, druhy a termíny distanční výuky formou doplnění rozvrhů vyučování. V tento den mohou být učitelé s žáky v kontaktu spíše v asynchronním on-line režimu či pouze v off-line režimu. Nejdříve však v odpoledních hodinách. Škola k režimům vydá informaci rovněž v odpoledních hodinách.
//čtvrtek, 15.10// Zahájení distanční výuky podle upřesněných rozvrhů.
//pátek 23.10.// Ukončení režimu distanční výuky
//pondělí a úterý, 26.-27.10.// MŠMT vyhlásilo tzv. volné dny pro žáky škol. Distanční výuka neprobíhá.
//čtvrtek, pátek, 29.-30.10//Podzimní prázdniny pro žáky škol.
//pondělí, 2.11. // Předpokládaný návrat žáků do škol.

Informace budeme průběžně rozšiřovat a doplňovat.
Děkujeme vám za spolupráci.
New
13.10.2020
Vložen nový dokument
Informace k distanční výuce
Naleznete jej v sekci NOUZOVÝ REŽIM / Informace k distanční výuce
New
12.10.2020
K UZAVRENI SKOLY OD 14.10. 2020
Vážení rodiče, v úterý dne 13.10. učitelé připraví a předají přítomným žákům optimální skladbu učiva.
Vyčkáváme na upřesnění a prováděcí informace k realizaci distančního vzdělávání z MSMT.
Poté vás budeme dale informovat.
Děkujeme za vaši podporu.
New
09.10.2020
INFORMACE K REŽIMU STŘÍDAVÉHO VYUČOVÁNÍ na 2. stupni školy - část 1.
Vážení rodiče,
v průběhu dnešního dne Vám budeme posílat informace k organizaci docházky žáků 6. - 9. tříd. Nyní se prosím seznamte s těmi neodkladnými:
//týden 12. - 16. 10.
Prezenční výuku mají třídy: 6.ABC, 7.ABC
Distanční výuku mají třídy: 9.AB, 8.ABC
//týden 19. - 23.10.
Prezenční výuku mají třídy: 9.AB, 8.ABC
Distanční výuku mají třídy: 6.ABC, 7.ABC

OBĚDY
Žáci, kteří absolvují distanční výuku mohou odebírat oběd ve školní jídelně v době od 11:00 hod do 11:30 hod. V jiném čase mají při čekání na výdej přednost žáci v prezenční výuce.
V pondělí mohou jít na oběd všichni přihlášení žáci.
Hromadně odhlášeni jsou žáci 8. a 9. ročníku až od úterý 13. 10.
Odhlášení obědů na pondělí je možné provést pouze dnešního dne (pátek).

Informace o režimech distanční výuky zveřejníme dnes.
New
09.10.2020
INFORMACE PRO RODIČE K PODROBNOSTEM STŘÍDAVÉHO VYUČOVÁNÍ - část 2.
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s doplňujícími informacemi

• OBĚDY - změna
Žáci, kteří absolvují distanční výuku mohou odebírat oběd ve školní jídelně v době od 11:00 hod do 11:30 hod. V jiném čase nebudou do školy vpuštěni – bráníme tak mísení s žáky přítomnými ve škole.
• Předávání informací bude škola realizovat dvěma hlavními cestami: Komens – konkrétní informace, nejčastěji TU, Zadávání úkolů žákům – jednotně – systémem Komens. Webové stránky – obecné nebo neodkladné informace.
• TU informují dnes rodiče 8. a 9. ročníku o detailech úvodní on-line třídnické hodiny, která proběhne v pondělí 12. 10.
• Pondělí 12. 10. proběhne třídnická hodina od. 8:00 hod. v režimu on-line konference pro žáky 8. a 9. ročníku.
• Vedení výuky v souladu s rozvrhem vyučování
• 3 typy výuky. On line synchronní výuka u profilujících předmětů ČJ, Mat, Aj (přímý kontakt s vyučujícím v daném čase). Ostatní naukové předměty (Z, D, Ch, Fy …): on line výuka asynchronní - zadání úkolů elektronicky, oboustranná zpětná vazba, hodnocení výsledků. U výchovných předmětů off-line výuka; předání doporučení k samostudiu či aplikování znalostí např. na praktické situace (s vědomím rodičů).
• Účast na on-line výuce je pro žáka je povinná, neúčast se eviduje v třídní knize. Neúčast nutno omluvit – omluví rodič žáka. Prosíme do omluvného listu.
• Na 26. a 27. 10. vyhlašuje MŠMT změnu organizace školního roku. Dva volné dny - pro žáky školy. Dne 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny pro žáky školy.

ZÁVĚREM PŘIPOMÍNÁME
 Jde o opatření, které se týká (u jednotlivého žáka) JEDNOHO TÝDNE.
 U části předmětů půjde o JEDNU VYUČOVACÍ HODINU


New
08.10.2020
STRIDAVE VYUČOVÁNÍ OD 12.10. pro žáky 2 stupně
Vážení rodiče,
informace o režimech stridani, o určení prezenční či distancni výuky pro třídy připravujeme. Informace zveřejníme v pátek 9. 10. Jakmile celý systém zorganizujeme. Kromě webovych stránek prosím sledujte take informace v systému Komens. Děkujeme za vaši součinnost.
New
02.10.2020
Informace ředitele školy – NOUZOVÝ STAV
Vážení rodiče, seznamte se prosím s informací k postupům ve škole od pondělí 5. 10. 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. (podle nařízení HSHMP č. 15/2020 z 1. 10. 2020)
OMEZENÍ VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY
1.stupeň ZŠ a ŠD– sportovní činnosti umožněny.
2.stupeň ZŠ - sportovní činnosti nejsou součástí vzdělávání. Učitelé Tv budou s žáky realizovat vycházky do okolí školy v kombinaci s vhodným zaměstnáním žáků.. V případě deštivého počasí setrvá vyučující s žáky v učebně v kombinaci s vhodným zaměstnáním žáků..
OMEZENÍ VÝUKY HUDEBNÍ VÝCHOVY
První a druhý stupeň ZŠ, školní družina školní klub. Součástí vzdělávání není zpěv..
Délka trvání opatření: do 18. 10. 2020 včetně.
V případě dotazů na podrobnosti realizace se na školu s důvěrou obraťte.
Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy
New
01.10.2020
NOUZOVÝ STAV od 5.10. 2020
Vážení rodiče,
čekáme na oficiální stanovisko k nouzovému stavu týkající se škol a školní výuky. Budeme vás informovat. (pravděpodobně v pátek 2. 10.)
Lze předpokládat, že mj. budou stanoveny zvláštní režimy pro výuku Tv a Hv.

New
30.09.2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY - provoz školy
Vážení rodiče, připomínáme, že ve čtvrtek 29. 10. a v pátek 30. 10. proběhnou ve školách podzimní prázdniny. Ve středu 28. 10. je státní svátek. Ve všech uvedených dnech je škola a školní družina uzavřena.
Zájmové vzdělávání (ŠD) nebude organizováno. Nebylo by možno zabránit mísení žáků z různých kolektivů a zvýšilo by se riziko možného přenosu onemocnění. Nebyl by ani dodržen metodický pokyn MŠMT o provozu škol ve školním roce 2020/21.
Děkujeme vám za pochopen přejeme pevné zdraví.
New
23.09.2020
STANOVISKO - ŘEDITELSKÝ DEN - pátek 25. 9. 2020
Ředitel školy oznamuje, že na pátek 25. 9. 2020 "ředitelský den" vyhlašovat nebude.

Škola řeší nedostatky ve vědomostech žáků vzniklé za jarní období, samozřejmě plní i aktuální plán učiva pro současný školní rok. Jakákoli ztráta vyučovacích hodin není z tohoto pohledu žádoucí.
Nelze též očekávat, že by byly školy plošně v pátek uzavírány nařízením z vyšší moci pokynem např. MZd. Nastane-li ale taková situace, budeme ji respektovat. J. Voneš, ředitel.
New
21.09.2020
KARANTÉNA
V sobotu jsme obdrželi informaci rodičů žáka třídy 2.A. o pozitivním nálezu Covid-19. Od HS dosud nemáme žádnou oficiální zprávu. Škole se nepodařilo nikoho z HS kontaktovat. Tlumočíme proto získané doporučení všeobecné informační linky HS:
Do vydání oficiálního nařízení o karanténě ze strany HS, doporučujeme rodičům ponechat žáky ze třídy 2.A v preventivní domácí desetidenní karanténě. Návrat žáků do školy ve středu 29. 9. Preventivní testování žáků doporučeno nebylo.
Budeme informovat též rodiče vybraných žáků školní družiny, kde ke kontaktu mohlo rovněž dojít.
Jakmile obdržíme aktuální zprávy, zveřejníme je.
Děkuji za spolupráci.
J. Voneš, ředitel
New
18.09.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (kráceno)
MZd nařizuje toto mimořádné opatření: Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol...mimo jejich společné prostory.

Poznámka ředitele školy: ustanovení bodu c) se vztahuje i na školní družinu. Všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Gutova mají doporučeno používat při výuce a v ŠD štít.
New
17.09.2020
PREVENTIVNÍ ABSENCE ŽÁKA
není žádoucí.
Vážení rodiče, odpovídáme na dva obdobné dotazy související s COVID-19.
Rodiče sdělují svůj záměr nechat dítě (zdravé) doma z preventivních důvodů.
STANOVISKO ŠKOLY:
K 17. 9. 2020 neeviduje škola žádnou informaci o nakažení žáka nebo zaměstnance. Rovněž v tuto chvíli nemá žádný žák nebo učitel oficiálně nařízenou karanténu.
Záměr ponechat zdravého žáka doma není důvodný.
DOPORUČENÍ A KOMENTÁŘ:
//Karanténu nařizuje kompetentní orgán - zpravidla KHS, nikoli svévolně jiná osoba.
//Preventivní absence zdravé osoby (která není v karanténě) nemá oporu v předpisech a bez lékařského potvrzení nelze takovou absenci uznat jako omluvenou.
//Dítě s příznaky nemoci (JAKÉKOLI) naopak doma ponechte do uzdravení.
//Školní výuka (prezenční) je v současné mimořádné době komplikovanější než dříve. Nelze pak ještě vyžadovat po učiteli, aby distančně vzdělával žáka, který zůstal zdráv doma.
//Ač k tomu nebyl vydán závazný pokyn MZd, MŠMT apod.,může Vaše dítě nosit roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
//Škola se maximálně snaží minimalizovat riziko přenosu nakažení v budově. Realizujeme značnou řadu opatření.

VÁŽENÍ RODIČE, CHÁPEME VAŠE OBAVY. JSOU PŘIROZENÉ. DŮVOD PONECHAT ZDRAVÉ DÍTĚ DOMA ALE NYNÍ NEMÁTE.
UČINÍTE-LI TAK, ZPŮSOBÍTE SOBĚ A ŠKOLE NEJEN KOMPLIKACE, ALE MŮŽETE SPUSTIT LAVINOVITÝ EFEKT OBDOBNÝCH ABSENCÍ, JEJICHŽ NÁSLEDKY MOHOU BÝT PRO ZACHOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ POVINNOSTI ŠKOLY DEVASTUJÍCÍ.
Děkujeme Vám!

New
09.09.2020
POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK
Vážení rodiče,
Podle aktuální informace MZd a MSMT Vás informuji o povinném nošení ochrany dýchacích cest (dále jen „Rouška“) ve společných prostorách školy od čtvrtka 10. 9. 2020. Povinnost se vztahuje na všechny osoby.

o Žádáme Vás, abyste počínaje zítřejším dnem 10. 9. 2020 vybavili své dítě do školy také Rouškou (popř. i Rouškou rezervní – např. při dlouhém pobytu ve ŠD).
o Do budovy vstoupí zaměstnanci, žáci a hosté s nasazenou rouškou.
o Služba ve vestibulu nevpustí osoby bez Roušky do budovy.
o Absenci Roušky bude škola u žáka řešit mimořádným postupem včetně kontaktování Vaší osoby.
o Očekáváme oficiální pokyn MŠMT – lze předpokládat, že poté bude i tato školní informace doplněna.

Vážení rodiče, situace se stává velmi proměnlivou a nelze v budoucnu vyloučit další náhlé změny. Tím více Vám děkujeme za dodržování stanovených pravidel. Spoléháme na Vaši spolupráci.

Buďme zdrávi!
Jiří Voneš
ředitel
New
08.09.2020
ROUŠKY, upřesnění
VÁŽENÍ RODIČE, OČEKÁVÁME OFICIÁLNÍ INFORMACI K NOŠENÍ ROUŠEK (či jiné ochrany dýchacích cest) k 14. září 2020. V BUDOVĚ ŠKOLY.
Snad ve pouze společných prostorách
V každém případě se prosím připravujte na variantu, že od pondělí 14. 9. bude "rouška" ve škole pravděpodobně povinná.
BUDEME VÁS INFORMOVAT.
New
07.09.2020
NOVÝ DOKUMENT-NEMOC DÍTĚTE
Vážení rodiče. reagujeme na dotaz jak postupovat, když nyní Vaše dítě onemocní nebo je nachlazené.
V adresáři Informace a formuláře/Nouzový režim/ je informace pro vás: "Rodičům_info_nemoc_dítěte"
New
01.09.2020
1.třídy - FOTOGRAFIE
Vážení rodiče, máme již k dispozici fotografickou dokumentaci ze zahájení školního roku (i z učeben 1. tříd). Jakmile od Vás převezmeme potvrzený dokument o vašem souhlasu se zveřejňováním údajů - vložíme fotografie na webové stránky školy.
Děkujeme Vám za součinnost.

New
31.08.2020
K OTÁZCE NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLE
Podle Informace HSHMP k nošení roušek ve školském zařízení v návaznosti na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR dne 28. 8. 2020 upřesňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy stanovisko v záležitosti nošení roušek ve společných prostorech pražských škol a školských zařízení:
HSHMP aktuálně nenařizuje nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení.
Veškeré aktuální informace na webu HSHMP viz: www.hygpraha.cz.
New
31.08.2020
Vložen nový dokument
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Dopisy rodičům
New
28.08.2020
RODIČŮM ŽÁKŮ 1. TŘÍD- aktualizováno
Vážení rodiče žáků budoucích 1. tříd,
na základě doporučení MŠMT a vzhledem k vývoji situace v HMP, upravujeme zahájení školního roku.
Je nám velice líto, že ani nyní nemůžeme potvrdit realizaci slavnostního vítání žáků 1. tříd. Rozhodli jsme se nástup prvňáčků a doprovod rodičů zjednodušit takto:

//Dne 1. 9. paní učitelky třídní přebírají žáky v 7:45 hod. před budovou školy. V časovém rozvolnění umožní rodičům pořídit fotodokumentaci a poté odvedou žáky do třídy. Rodiče do budovy nevstupují. Třídní schůzky se nekonají. Zpět předají paní učitelky žáky rodičům jednotlivě před budovou školy v 8:50. V tento den žáci 1. třídy do školní družiny nejdou.

//Od středy 2. 9. paní učitelky třídní vyzvedávají žáky ve vestibulu školy v 7:40 hod. Prosíme, vybavte žáky zámečkem k šatní skříňce, který je opatřen 3 klíčky. V úvodních dnech bude v šatnách kromě paní učitelky i posílená služba. Budeme prvňáčkům s úkony v šatně pomáhat.

//Paní učitelky třídní Vás budou e-mailem průběžně informovat o záležitostech třídy. Pokud budete mít jakékoli dotazy, využívejte e-mailové komunikace s třídními učiteli. Použijte složku Kontakty na webových stránkách školy. Též se můžete obracet na zástupkyni ředitele pro 1. stupeň, paní Marii Zajdlovou.
//Dále jsme zajistili pořízení fotografií žáků 1. tříd profesionálním fotografem. Akce proběhne v průběhu září. Budeme Vás informovat předem.

Vážení rodiče, věnujeme pozornost vašim podnětům a řešíme je dle reálných možností školy. Po uvolnění nařízeních MŠMT Vám rádi vstup do školy a návštěvu tříd umožníme.
S přáním klidného roku 2020/2021
Zaměstnanci ZŠ Gutova
New
27.08.2020
MILÍ ŽÁCI, ( zdravíme i vaše rodiče a děkujeme za předání zprávy)
Loňský školní rok byl ukončen jak víte v nouzovém režimu. Mj. jsme až na výjimky nevyměňovali učebnice.

Tuto důležitou práci začneme s vaší pomocí realizovat ihned od středy 2. září.
Týká se žáků nových 3. - 9. tříd.

//Připravte nyní doma všechny zapůjčené školní učebnice.
//Učebnice zkontrolujte, vyčistěte, zalepte či opravte poškozené části.
//Všechny učebnice PŘINESTE VE STŘEDU 2.9.

Děkujeme vám za důležitou spolupráci!
New
26.08.2020
Vážení rodiče a přátelé školy Gutova,
škola od 1. 9. 2020 postupuje podle Manuálu MŠMT kde výchozím fundamentem je mj. doporučení k minimalizování interakce mezi osobami/jejich množstvím v budově školy.

S lítostí oznamujeme, že od 1. září platí obecný zákaz vstupu do budovy školy. Týká se všech osob mimo zaměstnance školy a školní jídelny a žáky školy. Jednání se školou a s kanceláří školní jídelny je třeba vyřizovat pokud možno distančně.
Stavíme se však vstřícně k možným individuálním specifikům. Všechny důvodné žádosti o výjimku pro vstup do budovy je ale třeba projednat předem.
Děkujeme za pochopení.
S úctou
Jiří Voneš, ředitel
New
26.08.2020
ORGANIZACE ŠKOLNÍCH REŽIMŮ OD 1. 9. 2020
úterý 1.září
7,45 – 8,45 Uvítání rodičů a žáků 1. tříd - před budovou školy (podrobný režim škola upřesní v pátek 28. 8. 2020.)
8:35 Otevření školy pro žáky 2. - 9. tříd

8:55 Zahájení 1. dne vyučování žáků 2. – 9. tříd
Vyučování:
1. třídy 8:00 – 8:45, poté předání žáků rodičům
2. – 9. třídy 8:55 – 9:40,

Nabídka: Školní družina pro vyčkání na oběd pro všechny žáky 1. stupně pro vyčkání na oběd.
Vydávání obědů 10:30 – 12:00New
20.08.2020
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vážení rodiče, seznamte se prosím s úvodními informacemi, podle kterých bude probíhat činnost školy od 1. 9. 2020. (podle tzv. Manuálu MŠMT z 17. 8. 2020). Jako každý rok vám v prvním školním týdnu zašleme Informační list s podrobným komentářem.
Nyní předkládáme základní údaje:
//Škola zahájí svou činnost 1. 9. 2020 pro všechny ročníky, třídy a oddělení školní družiny.
//Od žáků nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti.
//MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy.
//Nedochází k omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD.
//Škola realizuje preventivní protiepidemiologická doporučení a plní závazné pokyny pro situaci v souvislosti s Covid-19.
//Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka oddělit a předat zákonnému zástupci.
//Nošení roušek ve škole je stále předmětem jednání.

Období září - prosinec 2020
//Činnost školy bude prioritně nasměrována na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.
//Vzdělávací činnosti doplňkové budou minimalizovány(např. činnosti mimo školu).
//Škola omezuje vstup osob do budovy. (týká se např. rodičů, návštěv, podnájemců).
//Škola ruší skupinové akce v budově (např. hromadné vítání žáků 1. tříd, třídní schůzky, den otevřených dveří, jarmark ...)
//V souvislosti s předchozím bude probíhat mezi školou a rodinou především distanční komunikace.


Vážení rodiče,
není pochyb že půjde o náročné období. Informace mohou již nyní vyvolat řadu dotazů. Žádáme ale - vyčkejte až do doby, než zveřejníme avizovaný Informační list s podrobným komentářem.
New
20.08.2020
Informace o organizaci školního roku 2020/2021
AKTUALIZOVÁNO 19. 8. 2020 V SOUVISLOSTI S OMEZENÍMI K COVID_19

1. pololetí
• Období školního vyučování ve školním roce začne v úterý 1. 9. 2020
• Státní svátek: pondělí 28. 9. 2020
• Splatnost úplaty za ŠKOLNÍ DRUŽINU: 6. 9. 2020 (1. roč.), 15. 9. (2. - 5. roč.)
• Státní svátek: středa 28. 10. 2020; škola uzavřena
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
• Státní svátek: úterý 17. 11. 2020; škola uzavřena
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021
• Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: z důvodů aktuálních karanténních opatření přesunut na 2. pololetí.•

2. pololetí
•Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 1. 3. - 7. 3. 2021
•DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 24. 3. 2021

•///ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 7. a 8. DUBNA (14:00 – 18:00 hod.)///

•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4. , pátek (svátek) 2. 4. 2021 (škola uzavřena)
•Státní svátek: Velikonoční pondělí 5. 4. 2021
•Státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2021 připadají na soboty.
•Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky /RVM: x. červen 2021, BUDE UPŘESNĚNO
•Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. 6. 2021.
•Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021.
•Období školního vyučování ve školním roce 2021/22 začne ve středu 1. 9. 2021
New
18.08.2020
ČINNOST ŠKOLY OD 1.9. 2020
Vážení rodiče,
MŠMT právě vydalo pro školy rozsáhlý soubor informací a pokynů, jak zahájit školní rok 2020/2021 v souvislosti s omezeními vzhledem ke covid-19.
Informace nyní zpracováváme a aktualizujeme již připravené školní režimy a plány.
Škola vám bude postupně podávat příslušné informace. Doporučujeme nyní sledovat tuto část webových stránek.New
12.08.2020
ZVEŘEJNĚN ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Naleznete jej v sekci Rozvrh hodin
New
01.07.2020
Vážení rodiče,
děkujeme vám za cennou podporu a účinnou spolupráci; zvláště oceňujeme vaši součinnost v letošním specifickém jarním období.
Přejeme vám klidné letní dny a těšíme se na shledanou.
Zaměstnanci školy.


New
30.08.2018
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY:
2000746389/0800
Pro identifikaci odesílatele platby používejte kód žáka (uveden v žákovské knížce; platí po celou dobu školní docházky)