Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Kariéra
Informace a formuláře
Informace o škole menu
Školská rada
Školní družina menu
rePREZENTACE
Pomáháme menu
Školní časopis TORNÁDO
Logo
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

New
31.03.2020
ZÁPIS ante portas
Vážení rodiče, připomínáme Vám:
//Pro zasílání přihlášek je zřízena speciální adresa: zapis@zsgutova.cz
//Posílejte 1) vyplněnou Žádost o přijetí
//NEZAPOMEŇTE 2) přiložit kopii RODNÉHO LISTU dítěte
// Přihlášky přijímáme od 1. 4. do 8. 4. 2020.
// Přijatou přihlášku potvrdíme re-e-mailem + přiložíme informaci o přiděleném identifikačním kódu.

DALŠÍ INFORMACE: sekce /Informace a dokumenty/ZÁPIS/dokument INFORMACE RODIČŮM, popř. další dokumenty zde k dispozici, též i FORMULÁŘE.
Děkujeme. Buďte zdrávi!
New
30.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, pondělí
//PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - STŘEDNÍ ŠKOLY
Ministerstvo školství zveřejnilo na svých stránkách základní informace o přijímacím řízení na střední škoy (a další informa k středoškolskému vzdělávání).
Doporučujeme k seznámení.
Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnichpravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.
//MATEMATICKÉ TŘÍDY NA ZŠ GUTOVA
Nevylučujeme posun přijímací zkoušky do matematické třídy pro školní rok 2020/2021. (nyní 26. 5. 2020). Matematickou třídu plánujeme otevřít.
New
27.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, pátek
10:30
//Vážení rodiče, dnes začneme potvrzovat a odesílat i žádosti na OŠETŘOVNÉ rodiče žáků do 13 let věku. Mějte strpení. K včerejšku evidujeme 23 žádostí. Další přicházejí už od ranních hodin.
15:30
// Poděkování - opět panu Pecinovi za nastavení alternativní možnosti komunikace s TU pro třídu 2.C.
// OŠETŘOVNÉ nad 10 roků. Všem rodičům, kteří požádali byl k dnešnímu dni odeslán potvrzený formulář.
New
26.03.2020
VOLNÁ MÍSTA
Pro školní rok 2020/21 zveme do našeho kolektivu učitele na pozice:
=1. stupeň, anglický jazyk, bez funkce třídního učitele
=2. stupeň, anglický jazyk, německý jazyk, bez funkce třídního učitele
=(2. stupeň - možno i v kombinaci s předměty matematiky, fyzika, informatika, tělesná výchova)
Nabízíme hlavní pracovní poměr. Práce u nás probíhá v přátelském a podporujícím prostředí a s budoucí perspektivou. Více o nabídce v odkazu KARIÉRA.
Bližší informace a odpovědi na dotazy TÉŽ NA TEL. ČÍSLE: 2740219 21/23,24, 777685295, 274707670.
New
26.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, čtvrtek
12:30
//VRATKA-lyžařský kurs a škola v přírodě. Ke dni 25.3. zaslala škola všem účastníků zrušeného LVK/ŠvP jejich poplatky zpět. Děkujeme paní ekonomce Lucii Vinařové - bylo to 108 převodů.
//VRATKA - úplata za školní družinu. Škola poměrnou část za dobu uzavření školy vrátí zpět na účty odesilatelů (najednou - po zahájení docházky do školy). Vratka za měsíc březen činí 271 Kč. V případě potřeby okamžitého vrácení (březen) se s námi prosím spojte (lucie.vinarova@zsgutova.cz).
16:30
//PODĚKOVÁNÍ - panu zástupci Martinu Chocenskému za dnešní maraton výdeje šedesáti zápisových lístků. Paní Liprtové, paní Matějkové, paní Pěničkové, paní Lukášové a mnohým dalším rodičům za ocenění nynější práce našich učitelů.
New
25.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, středa
16:00
//PODĚKOVÁNÍ - paní Součkové za zpracování hygienických doporučení pro nouzový režim školy, paní Fouskové za dodávku dalších roušek, všem z Vás rodičů, kteří nám poslali ocenění práce našich učitelů - rádi předáváme.
//Škola rozšířila rozsah přihlášky do programu Potravinová pomoc - obědy zdarma pro žáky. Týká se rodičů kteří pobírají, nebo začnou pobírat sociální podporu. Bude zahájeno od 1. 9. 2020.
New
24.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, úterý
15:30 hod.
//Potvrzení ošetřování dětí nad 10 let. I nadále přijímáme příslušné žádosti. Jakmile bude systémová změna schválena, začne škola vydávat potvrzené formuláře v pořadí, v jakém byly žádosti podány. Zatím lze říci, že je vyřídíme do 24 hod, od zahájení vydávání.
//Již brzy vložíme na stránky informaci rodičům o úpravě systému zadávání učiva podle doporučení ministra školství z 23. 3. 2020.
New
24.03.2020
Vložen nový dokument:
Informace rodičům Struktura významu učiva
Naleznete jej v sekci Informace a formuláře/DOPISY RODIČŮM
New
23.03.2020
ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2020/2021 - ZMĚNA

Vážení rodiče, seznamte se prosím s klíčovými informacemi o změně zápisu do 1. třídy pro rok 2020/21:
//Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.
//Formuláře žádostí (přijetí, odklad) jsou k dispozici na stránkách školy
//Žádosti o přijetí/ o odklad se budou podávat elektronickou formou.

//ADRESA PRO podávání žádostí (aktivní od 1. 4. do 8. 4. 2020): zapis@zsgutova.cz

//Podání žádosti jinou cestou lze v odůvodněných případech sjednat.
//Termín: Žádosti lze podávat od středy 1. 4. do středy 8. 4. 2020.
//Správní řízení bude zahájeno dne 9. 4. 2020.
CO SE NEMĚNÍ: Plánujeme zapsat žáky do 3 prvních tříd.
Podrobné informace (i k odkladu školní docházky) zveřejníme po 20. 3. 2020 na stránkách školy. Sekce Informace a formuláře/Zápis).

Děkujeme Vám za pochopení a za trpělivost.
New
23.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, pondělí
10:30 hod.
//Vážení rodiče. Několik s Vás se na nás obrátilo s žádostí o zavedení on-line výuky. Naši učitelé používají k zadávání učiva a kontaktu se žáky více účinných cest (včetně této). Prověříme možnosti kolegů, zejména technických aspektů. V průběhu tohoto týdne Vás budeme informovat.
Dovolte abych poděkoval mnohým z Vás za dosavadní ocenění práce práce našich učitelů v období uzavření školy.
Dovolte, abych Vám též poděkoval za cennou spolupráci, při pomoci dětem si zadané učivo osvojit.Jiří Voneš
12:30 hod.
//Připravujeme pro Vás výtah hlavních informací z dnešní tiskové konference ministra školství.
18:00 hod.
Výběr hlavních sdělení ministra školství Plagy pro základní školy:
=odhadovaná doba uzavření škol - do poloviny V/2020
=školy vyzvány k přípravě plánu profilujících předmětů a struktura čiva (Ředitel ZŠ Gutova již informoval dopisem učitele a zorganizoval sběr dat. Budeme tento týden informovat)
=ministr doporučil školám formy on-line výuky (Ředitel bude informovat o stávajících režimech i budoucích možnostech školy).
=přijímací řízení na SŠ proběhne 14 dnů po otevření škol.
=klasifikace za 2. pololetí - forma vyhodnocení znalostí žáků bude školám doporučena z MŠMT.
=MŠMT nepočítá se zkrácením letních prázdnin.
// Škola připravuje strukturu rozvolnění učiva na profilující a základní. Hledáme tím i cesty jak ulevit rodičům. V každém případě znovu děkujeme za předávání učiva žákům a související spolupráci.
//Ošetřovné 10 - 13 let věku. Přijímáme žádosti rodičů (prosíme elektronicky na : skola@zsgutova.cz). Jakmile bude úprava v platnosti, začneme žádosti potvrzovat. Nově podávat žádost není třeba.
New
20.03.2020
ZÁPISOVÉ LÍSTKY - škola poslala tento e-mail rodičům žáků, kteří podali přihlášku ke studiu.

Vážení rodiče,
náhradní termín výdeje zápisových lístků jsme stanovili na 26. a 30. března od 8:00 do 14:00.
Vzhledem ke karanténním opatřením bude vstup do školy umožněn pouze po předchozí registraci na adrese
https://www.supersaas.cz/schedule/profigut /Zapisove_listky_GUT_2020
.
Při přihlašování uvedete nejprve přihlašovací jméno (jediný údaj, který bude zveřejněn). Další údaje - jméno zákonného zástupce, jméno dítěte a třída bude přístupné pouze škole.
Registrujte se prosím do 25. 3. 2020
V případě, že Vám nevyhovuje žádný z nabízených termínu, zavolejte na níže uvedená čísla a domluvím s Vámi náhradní termín.
Zápisové lístky uplatníte po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na Vámi zvolené střední škole.
Připomínám, že do budovy školy je povolen vstup pouze s rouškou nebo jinak zakrytým obličejem a zápisový lístek vydáváme pouze zákonným zástupcům po předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti.
Děkuji Vám
S pozdravem
Martin Chocenský zástupce ředitele
New
20.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, pátek
14:00 hod.
//PODĚKOVÁNÍ - paní učitelky z MŠ Nučická a Nedvězská dnes předaly škole plnou tašku roušek. Samy šily. Úžasné. //Děkujeme paní učitelce Zůnové za podporu při hledání kontaktů k dalším zdrojům distanční výuky. Záslužná práce. //Děkujeme paní učitelce Zelenkové za předání spousty balených hygienických rukavic. // Děkujeme všem učitelům školy za další přípravu učiva pro žáky a za jejich kreativitu při komunikaci s žáky.//Děkujeme paní Pommeau za nabídku dalších roušek. S vděkem přijímáme.
14:30
//Školní jídelna od pondělí 23. 3. nevaří. Obědy se budou připravovat až při příchodu dětí - zaměstnanců IZS a našich učitelů.
// již brzy vložíme na stránky podrobné informace k aktualizovanému zápisu.
New
19.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, čtvrtek,
8:15 hod.
//ZAMĚSTNANCŮM - Vážení kolegové, dnes v odpoledních hodinách Vám zašleme hromadnou informaci o zítřejším režimu na pracovišti. Sejdeme se v 8:00 hod.
// Dnes dopoledne jednáme se zřizovatelem o detailech nové formy zápisu do 1. třídy.
15:30
// Poděkování - děkujeme paní Maxové a jejím přátelům za ušití a dodávku 50 ks. roušek. Děkujeme paní ředitelce Horové (a paní učitelkám z MŠ Nučická a Nedvězská) za nabídku dalších roušek. Rádi přijímáme.
// MHMP potvrdil zařazení školy Gutova do seznamu Určených škol. Zpracovává nyní seznamy žáků pro školy.
//ZAMĚSTNANCŮM - Odesíláme Vám právě důležitou zprávu k organizaci zítřejšího dne, o službách na další týden a doplněk způsobu svolávání. Hlavní směna - společná schůzka 20. 3. je zrušena. Příchod do zaměstnání - jen Ti zaměstnanci, kteří potřebují poslat úkoly žákům.
//RODIČŮM - Přepravujeme informaci o náhradním způsobu výdeje zápisových lístků
xxxxxxxx
// VSTUP DO BUDOVY - žádáme všechny osoby vstupující do školy, aby si zakryly tvář rouškou nebo jiným ochranným prostředkem. Děkujeme.

ZDRAVÍ V DUŠI!
New
18.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, středa,
9:30 hod.
//PODĚKOVÁNÍ- paní Bartáková, maminka žáků školy dnes škole předala plnou tašku roušek. Vlastnoručně ušila. Nesmírně si ceníme této rychlé pomoci.
//MHMP zveřejnil seznam škol, které mohou být určeny k péči o žáky zaměstnanců IZS. ZŠ Gutova je mezi nimi. Čekáme na konkrétní informace z MHMP.
13:30 hod.
// PODĚKOVÁNÍ - děkujeme panu Stejskalovi za dodávku desinfekce, paní Fouskové za nabídku textilu pro šití roušek (zájemci volejte na 777685295), děkujeme za desinfekční žehlení roušek pí Zajdlové a p. Chocenskému, děkujeme p. Chocenskému za obstarání mikroténových sáčků na roušky, děkujeme p. Herzlíkovi za zapůjčení bezkontaktního teploměru, děkujeme p. Pecinovi za nabídku k výuce on-line, děkujeme učitelům naší školy za aktivní a nápadité kontakty s žáky, děkujeme za získání kontaktu pro ušití dalších roušek .....
New
18.03.2020
ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2020/2021
//S vysokou pravděpodobností proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí.
//Termín zápisu - potvrdíme pravděpodobně do pátku 20. 3. 2020.
New
17.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, úterý,
10:00 hod.
//RODIČŮM -Připomínáme možnost vyzvednout pracovní sešit pro žáky 1. ročníku a některým z 2. ročníku (podrobněji viz níže informace z 16.3.)
//RODIČŮM - Děkujeme za zdvořilost, ale žádáme: na hromadné zprávy (např. zaslání učiva) neodpovídejte. Systém nám umožňuje přečíst, kdo a kdy zprávu přijal. Odpovědi systém naopak zatěžují.
//UČITELŮM: prosíme o průběžnou kontrolu přijatých zpráv v systému KOMENS. Dopoledne i odpoledne. Aktuální zprávy na následující den mohou být zasílány i ve večerních hodinách.
//UČITELŮM:obědy na pátek 20. 3. mají strávníci ŠJ automaticky přihlášené. Nemáte-li zájem v pátek oběd odebrat, vyřiďte věc s p. Pšenčíkem (tel. 274813923).
//Čekáme na zprávy z MČ Praha 10 o dnešním jednání krizového štábu.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13:00 hod.
// UČITELŮM, RODIČŮM: škola byla zařazena na seznam zařízení pro MHMP, která mohou v případě potřeby zajistit dohled na dětmi zaměstnanců IZS. ŽÁDÁME zaměstnance, rodiče, popř. další osoby o POMOC při získání ochranných pomůcek pro školu. Vítané jsou i DOMA ŠITÉ ROUŠKY. Roušky můžete předávat na vrátnici školy dnes do 16:00 hod. nebo po dohodě na tel. čísle 777685295. Od zítřka A V DALŠÍCH DNECH od 8:00 hod. Velice děkujeme všem, kdo nám mohou pomoci roušky získat. J. Voneš
New
16.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, pondělí, 15:30 hod.
Vážení rodiče,
// Učitelé předmětů Vám ode dnešního dne začnou posílat informace k učivu na období od 23. 3. Kompletní učivo obdržíte nejpozději do pátku 20. 3.
// Učitelé Vám též průběžně posílají odkazy na informační a vzdělávací portály. Je jen třeba trpělivosti, odkazy jsou masivně navštěvovány a mohou kolabovat.
//Učitelé školy kontrolovali nabídku České televize -"učí telka". Určitě tento druh doplnění vzdělávacích aktivit doporučujeme.
//Učitelé dostali pokyn k volnému k využívání zpětné vazby při kontaktech s žáky. Systém není dogmaticky jednotný. Učitelé individuálně využívají různé způsoby kontaktu pro kontrolu práce žáků.
//INFORMACE PRO RODIČE žáků 1. ročníku. Máme pro žáky sadu pracovních sešitů (Čj, Mat, psaní). Sešity jsou v listinné podobě. Prosím vyzvedněte si je (na jméno žáka) na vrátnici školy od zítřka (úterý) do pátku 20. 3. (vždy od 8:00 do 14:00 hod). Jinak i po domluvě.
// INFORMACE pro RODIČE žáků 2. ročníku, skupina anglického jazyka paní učitelky JENERÁLOVÉ - pracovní sešity si můžete vyzvednout na vrátnici (út - pá, 8:00 - 14:00 hod)
// SCIO testy - na stránkách poskytovatele byla spuštěna verze zdarma k použití. (www.scio.cz)
//Online výuku škola plošně realizovat nebude. Nicméně někteří učitelé nabídnou a navážou více forem spojení s žáky.
New
13.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, pátek, 15:00 hod.
Vážení rodiče,
//Nejpozději dnes Vám všichni naši učitelé odeslali učivo na týden od 16. 3. do 20. 3. 2020. Děkujeme za předání žákům.
//ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2020. Informační schůzka v MŠ Nučická (17. 3.) byla zrušena. K termínu zápisu podáme informace po 19. 3. 2020.
New
12.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA, čtvrtek 14:00 hod.
Vážení rodiče, přijměte naše přání dobrého zdraví. Vyřiďte prosím pozdravení od všech učitelů i Vašim dětem. Seznamte se s aktuálními informacemi dnešního dne:

//Vyřizujeme průběžně Vaše žádosti o potvrzení formuláře pro ošetřovné. Potvrzené formuláře posíláme zpět do do 24 hodin, zpravidla ale už v den podání žádosti.
//K zrušenému lyžařskému kurzu a škole v přírodě. Postupně Vám budeme vracet obdržené poplatky. Věc vyžaduje více času - jedná se o 110 účetních operací. Vracet budeme patrně celou částku. Nyní ještě čekáme na stanovisko městské části a provozovatele objektu. Děkujeme Vám za trpělivost.
//před ZÁPISEM do prvních tříd: den otevřených dveří 25. 3. 2020. Akce je zrušena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
// ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - 1. a 2. 4. 2020. Termín zatím platí (odložení ale vyloučit nelze). ZMĚNA však s vysokým stupněm jistoty nastane u způsobu vlastního aktu zápisu. Škola nabídne rodičům možnost on-line rezervačního systému pro oba dny (pravděpodobně i pro dopolední hodiny). Zápis proběhne především administrativní formou. Přítomnost dítěte u zápisu nebude vyžadována. Věc bude projednána se zřizovatelem školy. Přesnější informaci sdělíme po 19. 3. 2020.
New
11.03.2020
UZAVŘENÁ ŠKOLA - středa, AKTUÁLNĚ 1
13:45 hod.
//Vážení rodiče, sdělujeme informace k předávání učiva:
Učitelé Vám zasílají úvodní sumu učiva pro žáky ve třech hlavních termínech: dnes (na období od 11. 3. do 13. 3.), v pátek 13. 3. (na období od 16.3. do 20. 3.), v pátek 20. 3. (na období od 23. do 27. 3. 2020). Přehledy učiva zásadně odesíláme na adresu preferovaného zákonného zástupce. Tam, kde je vytvořen společný informační portál třídy, budou úkoly zaslány na toto místo. Děkujeme velice za předání učiva žákům. Vítáme Vaši součinnost při kontrole domácí přípravy.
// Žádosti o potvrzení péče o dítě pro zaměstnavatele zasílejte prosím škole e-mailem. Osobní podání ve škole (zejména to bez ohlášení předem) nemusí být vyřízeno obratem. Děkujeme za spolupráci.
New
11.03.2020
Byly aktualizovány dokumenty:
* Kariera1_-_volna_mista
* Kariera2_-_informace_o_skole
* Kariera3_-_jak_se_prihlasit

Naleznete jej v sekci Kariera
New
10.03.2020
Aktuálně:
11:30 hod.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob. Zákaz začne platit v úterý od 18:00. Opatření bude platit do odvolání. Současně od středy zavírá základní, střední a vyšší odborné školy. Otevřeny nadále zůstávají i mateřské školy a jesle.
Ředitel školy žádá rodiče, aby vyčkali na upřesňující informace. Sledujte prosím tyto stránky. O konkrétních opatřeních v ZŠ Gutova budeme informovat bezodkladně.
New
10.03.2020
Aktuálně:2
čas 12:00 hod.
Vážení rodiče, na této části stránek budeme uvádět aktuální informace v souvislosti s opatřeními k epidemiologické situaci (omlouváme se za organizační nepohodlí a zrušené akce):
//Úterý 10. 3. 2020 - provoz školy, obědy, školní družina a podnájmy - vše v běžném režimu až do 18:00 hod.
//Úterý 10. 3. 2020 - večer - od 18:00 je škola uzavřena - podnájmy zrušeny
//Obědy žáků od středy 11. 3. 2020 jsou automaticky odhlášeny
//Středa 11.3.2020 - ŠKOLA PRO ŽÁKY UZAVŘENA (+školní družina,školní klub a školní jídelna)
//Lyžařský kurs a škola v přírodě (13.3-20.3.2020) - akce je zrušena
//Výdej zápisových lístků (11.3. a 12.3. 2020), termín je přesunut. Jakmile skončí epidemiologické opatření, zveřejníme náhradní termín výdeje.Lístky jsou připraveny.
New
10.03.2020
AKTUÁLNĚ -3
čas 14:45 hod.
Vážení rodiče,
K OTÁZCE OŠETŘOVNÉHO. Rodiči pečujícímu o dítě do 10 let náleží nárok na ošetřovné také proto, že školské zařízení bylo uzavřeno. Na požádání vydává škola toto potvrzení pro zaměstnavatele rodiče žáka školy. O potvrzení prosím požádejte na adrese skola@zsgutova.cz. Uveďte jméno žáka a jméno zákonného zástupce. Formulář s potvrzením formou elektronického podpisu Vám pošleme e-mailem.
New
04.03.2020
Vloženy nové dokumenty:
* Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021
* Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021
* příloha Žádosti o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Naleznete jej v sekci Informace a formuláře/OBECNÉ
New
03.03.2020
VOLNÉ MÍSTO
Kolektiv učitelů školy Gutova uvítá nového kolegu/kolegyni. Pro školní rok 2020/2021 nabízíme místo učitele/učitelky 1. stupně. Přihlášky možno podávat již nyní, nástup po 1. 8. 2020. Podrobné informace o pracovní pozici, o nabídce školy a o způsobu podání přihlášky umístíme do 11. 3. na stránkách školy v sekci KARIÉRA.
Těšíme se na Vás.
New
29.02.2020
Vložen nový dokument:
Řád školní družiny - aktualizace březen 2020
Naleznete jej v sekci Informace a formuláře/OBECNÉ
New
27.02.2020
OCHRANNÁ OPATŘENÍ - KORONAVIRUS
Vážení rodiče, škola konzultovala situaci s epidemiologickým oddělením nemocnice Bulovka a s Hygienickou stanicí pro Prahu 10.
//V běžném provozu školy žákům postačí dodržovat obvyklá hygienická opatření (důkladné mytí rukou, mít svůj kapesník, nekýchat bez použití kapesníku apod.).
//U podezření na onemocnění (zejména horních cest dýchacích) žádáme rodiče, aby důsledně neposílali děti do školy. Vyčkejte prosím na úplné uzdravení svých dětí.
//Žádáme rodiče žáků, kteří se v tomto čase vracejí z oblastí kde nemoc propukla (severní Itálie např.), aby zvážili, zda poslat své dítě do školy ( viz doporučená 14tidenní karanténní doba.).
//Učivo pro nepřítomné žáky Vám do domluvě naši učitelé ochotně poskytnou.

Děkujeme Vám za tuto důležitou spolupráci.

New
27.02.2020
KORONA VIRUS - DOPORUČENÍ ÚŘADU MČ PRAHA 10
Žádáme, aby zákonní zástupci dětí vracejících se ze zahraničí přistupovali zodpovědně k příznakům nemocí (v souvislosti s koronavirem) a včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu.
New
20.02.2020
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vážení rodiče, připomínáme dnešní termín splatnosti úplaty za školní družinu na období od 1. 2. do 30.6. 2020. Částka činí 2 tis. Kč.
Děkujeme Vám.
New
19.02.2020
CENA BRATŘÍ ČAPKŮ
Úřad MČ Praha 10 vyhlašuje každoročně ocenění pro nejlepší učitele mateřských a základních škol. Rada MČ schválila, že letos budou o výběrů kandidátů rozhodovat žáci škol. Na ZŠ Gutova proběhne volba dne 19. 2. 2020.
New
11.02.2020
ZVLÁŠTNÍ REŽIM VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY
Vážení rodiče,
V pondělí 10. 2. 2020 došlo vinou povětrnostní situace k poškození části okapů a střešní atiky. Oprava proběhne v úterý 11. 2. Z bezpečnostních důvodů je nezbytné na čas uzavřít hlavní vstup do školy.
Vezměte prosím na vědomí že:
• Dne 11. 2. od 13:00 do cca 15:00 bude uzavřen hlavní vchod do budovy včetně horních chodníčků až k patě obou přístupových schodišť
• Střešní atika se bude osekávat, na zem budou padat kusy omítky
• Platí přísný zákaz vstupu do uzavřeného prostoru.
• Vstup a odchod z budovy bude probíhat bočním vchodem.
• V bočním vchodu bude provizorní stanoviště vrátné.
• Rodiče vyzvedávající žáky ze ŠD vyčkají v prostoru bočního vchodu.
Děkujeme Vám za součinnost a trpělivost.
New
30.01.2020
AKCE a TERMÍNY 2. pololetí školního roku 2019/2020
kráceno
Vážení rodiče, seznamte se prosím s termíny klíčových akcí 2. pololetí školního roku. Novinkou informace organizace Sběrné suroviny, o zastavení placeného výkupu starého papíru. Prosím, neposílejte starý papír (ani jiné suroviny) do školy.
• Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 24. 2. – 1. 3. 2020.
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 25. 3. 2020
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 1.4. a 2.4. 2020 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. a pátek (svátek) 10. 4. 2020 (škola uzavřena).
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 (škola uzavřena)
• Státní svátek: pátek 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Státní svátek: pátek 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky RVM: úterý 26. 5. 2020; omezení výuky na 2. stupni.
• Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020.
• Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020.


New
29.01.2020
PŘIHLÁŠKY K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče, připomínáme,že od 13. 1. 2020 škola přijímá k potvrzení přihlášky na střední školy (týká se žáků 5., 7. a 9. ročníku). Přihlášky přijímá výchovná poradkyně RNDr. Eva Horová, následně je předává k potvrzení řediteli. Ředitel potvrdí přihlášku do následujícího dne.
Termín ukončení přijímání přihlášek pro podpis ředitele je 14. února.
Při pozdějším předání přihlášky již nelze očekávat okamžité vyřízení.
PROSÍME, PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEODKLÁDEJTE.
New
24.01.2020
VAROVÁNÍ
Vážení rodiče,
včera 23. 1. 2020 jsme ve škole řešili možný pokus o neoprávněné vyzvednutí žáka ze ŠD. Osoba vydávající se za rodiče telefonicky požádala o odchod žáka ze ŠD jiném než dohodnutém čase. Trvali jsme na kontrole identity vyzvedávajícího při osobním předání dítěte. Volající se v uvedený čas do školy nedostavil.
Kontrolou u zákonných zástupců pak bylo zjištěno, že to nebyli oni, kdo školu kontaktoval.
Vezměte prosím událost na vědomí. Připomínáme, že zejména v uvedené oblasti škola trvá na tom, aby zákonní zástupci plně dodržovali všechny stanovené formálních úkony.
Děkujeme vám za spolupráci.
New
21.01.2020
Informace pro rodiče
Z důvodu výměny zařízení poskytovatele služeb, dojte dnes mezi 15:00 - 17:00 k výpadku připojení naší školy do sítě internet. Proto se muže stát, že přihlášení do systému Bakaláři nebude zcela funkční.
Děkujeme za pochopení.
New
21.01.2020
Vložen nový dokument:
Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2020/2021
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE/ŽÁDOSTI
Ve stejné složce naleznete také informace k ZÁPISU do 1. tříd.
New
17.01.2020
ZAKONČENÍ 1. POLOLETÍ.
Vážení rodiče přijměte naše pozdravení do nového roku 2020.
Co nového v nejbližších dnech:
//Středa 22. 1. - Pedagogická rada - projednávme hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí.
//Do pátku 24.1. Vás třídní učitelé seznámí s hodnocením žáků (ŽK/Komens).
//V těchto dnech odesíláme závazné přihlášky zájemcům o LVK a školu v přírodě (13. - 20.3. 2020).
//Vysvědčení (výpis) vydáváme ve čtvrtek 30. 1.
//V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny.
//Z důvodu nemoci je omezen režim kanceláře školy. Využívejte proto i další telefonní linky školy: 274 9219/26,24,23,21
New
15.01.2020
Informace o přejmenování sekce:
dříve název sekce SOUBORY KE STAŽENÍ
od dnešního dne naleznete pod názvem INFORMACE A FORMULÁŘE
New
03.01.2020
ZÁSTUP ZA PANÍ UČITELKU
Informujeme rodiče žáků třídy 4.B, že pracovní neschopnost paní učitelky třídní Markéty Kociánové potrvá i v dalších dnech roku 2020. Pro dobu její nepřítomnosti nastupuje jako TU 4.B paní učitelka Mgr. Jaroslava Buchtelová. Paní učitelka Buchtelová je bývalou osvědčenou zaměstnankyní školy, která na ZŠ Gutova donedávna působila dlouhodobě.
New
02.01.2020
Zaměstnanci ZŠ Gutova děkují rodičům, pracovním partnerům a přátelům školy za spolupráci.
Přejeme Vám i Vašim blízkým žít i v roce 2020 obyčejný život v radosti a pravdě pro sebe i své okolí.
New
16.12.2019
NEMOC TŘÍDNÍ UČITELKY - 4.B
16. 12. 2019; Vážení rodiče, přijměte prosím aktuální informaci o zastupování třídní učitelky, paní Markéty Kocianové. Paní učitelka M. Kocianová pokračuje v pracovní neschopnosti do 3. 1. 2020, kdy je objednána na lékařskou kontrolu. Výuka ve třídě je zajištěna a kontrolována. Žáci učivo zvládají. Vážení rodiče, vzniklé situace je mi velice líto. Věřte, že se snažíme situaci zvládat co nejlépe.
Přeji vám klidné předvánoční dny
Marie Zajdlová, zástupkyně ředitele
New
12.12.2019
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ NEBEZPEČÍ
Odbor školství ÚMČ Praha 10 informuje o situaci u ZŠ Praha 10 Hostýnská:
"V úterý (10. 12. 2019 - pozn. JV)během dne se stala situace, kdy se v okolí školy pohyboval muž, který se před dětmi začal obnažovat. Vedení školy toto ihned řešilo jak na úrovni školy, tak s Policií ČR, která jedná dál včetně okolních škol. Dnes (13. 12.) se tato situace opakovala. Vedení školy flexibilně zajišťuje veškeré potřebné kroky."

Pokud získáte v této věci jakékoliv související informace, informujte prosím policii ČR popř. i vedení ZŠ Gutova. Děkuji. Jiří Voneš

New
04.12.2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE PŘIBLÍŽIL
11. 12. 2019
New
08.11.2019
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Upozorńujeme rodiče, příznivce a zájemce o školu Gutova, že dny otevřených dveří (DOD) budou ve školním roce 2019/2020 organizovány takto:

1) 11. PROSINCE 2019. Tzv. VELKÝ DOD. Vybíráme z nabídky: prohlídka školy, návštěvy ve výuce, vystoupení pro rodiče žáků, vánoční jarmark, burza knih, vánoční občerstvení, konzultace s vedením školy - zápis, aj, školní test pro odvážné rodiče :-), ...

2) 25. BŘEZNA 2020. DOD K ZÁPISU DO 1. TŘÍD. Vybíráme z nabídky: prohlídka školy, návštěvy ve výuce, cílené konzultace s vedením školy k zápisu. ...

Těšíme se na vaši návštěvu
New
04.11.2019
Stávka - doplňující informace k zprávě z 1. 11. 2019
Ve středu dne 6. 11. bude ve škole probíhat běžný režim.
New
01.11.2019
K INFORMACÍM O STÁVCE
Vážení rodiče, dnes 1. 11. 2019 zaslal škole F. Dobšík předseda ČMOS pracovníků školství informaci o vyhlášení jednodenní stávky ve školách na středu 6. 11. 2019. ZOOS zaměstnanců školy Gutova ředitele o zapojení do stávky neinformovala.
Ředitel školy sděluje:
1) s pravděpodobností hraničící s jistotou se zaměstnanci školy Gutova ke stávce nepřipojí.
2) dojde-li přesto 6. 11. k realizaci stávky, zajistí ředitel režim výuky, popř. dohledu na žáky v rozsahu běžného denního rozvrhu tj. od 6:30 hod. do 17:30 hod.
Jiří Voneš, ředitel
New
09.10.2019
AKTUALIZACE - NÁVRAT
Informace pro rodiče ŠvP na ČERNÉ HOŘE
VŠE JE V POŘÁDKU :-)
Připomínáme, že NÁVRAT v pátek 11. 10. očekáváme mezi 11:30 - 11:45 hod.
Žádáme rodiče, aby NEPARKOVALI v ulici Gutova (křižovatka - Ke Strašnické), PODÉL KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ. Místo využívá náš dopravce k přistavení autobusů.
Děkujeme.
New
06.10.2019
Vložen nový dokument:
Výroční zpráva za rok 2018/2019
Naleznete jej v sekci INFORMACE O ŠKOLE/VÝROČNÍ ZPRÁVY
New
02.10.2019
Místní akční plán - MAP Praha 10
2019 - Zapojení školy do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0011050
ZŠ Gutova je zapojena
• Do realizace vzdělávání vedoucích pracovníků škol Praha 10 („Ředitelská akademie“) pod záštitou ředitelů škol.
• Do realizace periodické výměny zkušeností a dobré praxe pedagogů základních škol Praha 10 pod záštitou zástupců ředitelů („Učitel leader“).
• Do činnosti pracovní skupiny čtenářské gramotnosti.


New
25.09.2019
Na základě několika informací o problémech v systému Bakaláři doporučujeme možnosti, jak řešit případné obtíže.
1) U mobilní aplikace doporučujeme restartovat telefon
2) Na počítači doporučujeme napsat ručně adresu https://zsgutova.bakalari.cz
V tuto chvíli je odkaz na našich webových stránkách již opraven a funkční.
3) Provést kontrolu aktuálnosti vašeho webového prohlížeče
New
24.09.2019
ELEKTRONICKÉ APLIKACE - porucha
Vážení rodiče,
v systému bakaláři a v aplikaci komens jsou z důvodu poruchy některé části nedostupné.
Oba správci systémů jsou shodou okolností mimo pracoviště do konce tohoto týdne. Opravu se ale pokouší provédt dálkové. Nelze však vyloučit, že systém bude plně provozuschopný až na začátku příštího týdne.
Omlouváme se za způsobené obtíže a děkujeme za pochopení.
New
23.09.2019
INFORMACE PRO RODIČE ADAPTAČNÍHO KURZU
Na místo jsme dojeli v pořádku.
Vyrážíme na oběd :-)
New
10.09.2019
VSTUP DO BUDOVY, OCHRANA ŽÁKŮ, zaměstnanců a rodičů.
Vážení rodiče, připomínáme vám, abyste do budovy školy vstupovali pouze prostřednictvím služby ve vrátnici.

Pro nerušenou komunikaci se školní družinou slouží videotelefon v červené budce ve vestibulu.

Připomínáme též ZÁKAZ VSTUPU SE PSY do budovy. Žádáme majitele psů, aby zvířata neuvazovali ani na horním chodníčku před vchodem a také ne v těsné blízkosti venkovního schodiště. Chraňte prosím především bezpečnost žáků školy.

Na režim ve vestibulu dohlíží v ranních hodinách pan školník Martin Herzlík. Respektujte prosím jeho pokyny. Děkujeme všem rodičům za cennou spolupráci!
New
10.09.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Připomínáme termín třídní schůzky 2. - 9. tříd: středa 11. září 2019, začátek v 17:00 hod.
Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce.
New
04.09.2019
FOTOGALERIE
Obnovenou tradiční sekci naleznete pod nabídkou AKCE A FOTO
New
30.08.2019
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Dne 29. 8. 2019 byl stanoven jednotný termín ZÁPISU do 1. tříd v základních školách Praha 10 pro školní rok 2020/2021:
//středa 1. 4.
a
//čtvrtek 2.4. 2020
New
29.08.2019
Vložen nový dokument:
Školní řád 2019
Naleznete jej v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ/OBECNÉ
New
29.08.2019
Vložen nový dokument:
Řád školní družiny – zájmové vzdělávání 2019
Naleznete jej v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ/OBECNÉ
New
28.08.2019
Vložen nový dokument:
Seznam členů školské rady - ZŠ Gutova
Naleznete jej v sekci Školská rada
New
16.08.2019
Organizace vyučování na začátku šk. roku 2019/2020 -AKTUALIZOVÁNO
PRVNÍ TŘÍDY vždy od 8:00 hod.
2.9. pondělí, sraz v 7:45 před školou, vyučování do 8:45
3.9. do 9:40
4.9. do 10:45
5.9 - 6.9. do 11:40

2. – 9. třídy, pondělí dne 2. 9., pozor: 8:55! – 9:40

Další dny: 3.9 - 6.9
2. třídy 8:00 – 11:40
3. třídy 8:00 – 11:50
4. třídy 8:00 – 12:00
5. třídy 8:00 – 12:10
9. třídy 8:00 – 12:20
8. třídy 8:00 – 12:30
7. třídy 8:00 – 12:40
6. třídy 8:00 – 12:50

Od pondělí 9.9.: všichni: vyučování dle stáleho rozvrhu
New
16.08.2019
AKTUALIZACE HLAVNÍCH AKCÍ A TERMÍNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Informace o organizaci školního roku
• Období školního vyučování ve školním roce začne v pondělí 2. 9. 2019.
• Státní svátek: sobota 28. 9. 2019,
• Státní svátek: pondělí 28. 9. 2019, škola uzavřena
• Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019
• Státní svátek: neděle 17. 11. 2019, škola uzavřena
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: středa 11. 12. 2019
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020.
• Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 24. 2. – 1. 3. 2020.
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 25. 3. 2020
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: x. - x. 4. 2020 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. a pátek (svátek) 10. 4. 2020 (škola uzavřena).
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 (škola uzavřena)
• Státní svátek: pátek 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Státní svátek: pátek 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky RVM: úterý 26. 5. 2020; omezení výuky na 2. stupni.
• Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020.
• Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020.


New
15.08.2019
ZVEŘEJNĚN ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Naleznete jej v sekci Rozvrh hodin
New
15.07.2019
Vložen nový dokument:
Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova
Naleznete jej v sekci Soubory ke stažení/Pověřenec
New
03.07.2019
AKTUALIZOVÁNO - ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče, připomínáme že úplata za školní družinu 400 Kč za 1 měsíc.
Částka je vybírána předem.
Platba je opět rozložena do dvou splátek (2000 + 2000 Kč ) za 1. a za 2. pololetí šk. roku 2018/2019.
Termíny splatnosti jsou pondělí 9.9. 2019 resp. pátek 28. 2. 2020.
New
03.07.2019
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení rodiče, milí žáci ,
jak jsme Vás informovali, zahajujeme školní rok v pondělí dne 2. září 2019.
1. třídy - Slavnostní vítání žáků 1. tříd proběhne ve školním amfiteátru od 8:00 hod. Sraz před budovou v 7:45 hod.
2. - 9. třídy - Vstup do budovy od 8:40 hod. Zahájení v 8:55 hod.
Seznamy žáků 6. tříd budou vyvěšeny na dveřích příslušných učeben.
New
30.08.2018
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY:
2000746389/0800
Pro identifikaci odesílatele platby používejte kód žáka (uveden v žákovské knížce; platí po celou dobu školní docházky)