Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Den otevřených dveří
Kariéra
Informace a formuláře
Informace o škole menu
1. třídy 19/20 menu
Školská rada
Školní družina menu
rePREZENTACE
Foto menu
Pomáháme menu
Školní časopis TORNÁDO
Logo
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

New
27.02.2020
OCHRANNÁ OPATŘENÍ - KORONAVIRUS
Vážení rodiče, škola konzultovala situaci s epidemiologickým oddělením nemocnice Bulovka a s Hygienickou stanicí pro Prahu 10.
//V běžném provozu školy žákům postačí dodržovat obvyklá hygienická opatření (důkladné mytí rukou, mít svůj kapesník, nekýchat bez použití kapesníku apod.).
//U podezření na onemocnění (zejména horních cest dýchacích) žádáme rodiče, aby důsledně neposílali děti do školy. Vyčkejte prosím na úplné uzdravení svých dětí.
//Žádáme rodiče žáků, kteří se v tomto čase vracejí z oblastí kde nemoc již propukla (severní Itálie např.), aby poslali své dítě do školy až po uplynutí doporučené 14tidenní karanténní doby.
//Učivo pro nepřítomné žáky Vám do domluvě naši učitelé ochotně poskytnou.

Děkujeme Vám za tuto důležitou spolupráci.

New
27.02.2020
KORONA VIRUS - DOPORUČENÍ ÚŘADU MČ PRAHA 10
Žádáme, aby zákonní zástupci dětí vracejících se ze zahraničí přistupovali zodpovědně k příznakům nemocí (v souvislosti s koronavirem) a včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu.
New
20.02.2020
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vážení rodiče, připomínáme dnešní termín splatnosti úplaty za školní družinu na období od 1. 2. do 30. 2020. Částka činí 2 tis. Kč.
Děkujeme Vám.
New
19.02.2020
CENA BRATŘÍ ČAPKŮ
Úřad MČ Praha 10 vyhlašuje každoročně ocenění pro nejlepší učitele mateřských a základních škol. Rada MČ schválila, že letos budou o výběrů kandidátů rozhodovat žáci škol. Na ZŠ Gutova proběhne volba dne 19. 2. 2020.
New
11.02.2020
ZVLÁŠTNÍ REŽIM VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY
Vážení rodiče,
V pondělí 10. 2. 2020 došlo vinou povětrnostní situace k poškození části okapů a střešní atiky. Oprava proběhne v úterý 11. 2. Z bezpečnostních důvodů je nezbytné na čas uzavřít hlavní vstup do školy.
Vezměte prosím na vědomí že:
• Dne 11. 2. od 13:00 do cca 15:00 bude uzavřen hlavní vchod do budovy včetně horních chodníčků až k patě obou přístupových schodišť
• Střešní atika se bude osekávat, na zem budou padat kusy omítky
• Platí přísný zákaz vstupu do uzavřeného prostoru.
• Vstup a odchod z budovy bude probíhat bočním vchodem.
• V bočním vchodu bude provizorní stanoviště vrátné.
• Rodiče vyzvedávající žáky ze ŠD vyčkají v prostoru bočního vchodu.
Děkujeme Vám za součinnost a trpělivost.
New
30.01.2020
AKCE a TERMÍNY 2. pololetí školního roku 2019/2020
kráceno
Vážení rodiče, seznamte se prosím s termíny klíčových akcí 2. pololetí školního roku. Novinkou informace organizace Sběrné suroviny, o zastavení placeného výkupu starého papíru. Prosím, neposílejte starý papír (ani jiné suroviny) do školy.
• Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 24. 2. – 1. 3. 2020.
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 25. 3. 2020
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 1.4. a 2.4. 2020 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. a pátek (svátek) 10. 4. 2020 (škola uzavřena).
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 (škola uzavřena)
• Státní svátek: pátek 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Státní svátek: pátek 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky RVM: úterý 26. 5. 2020; omezení výuky na 2. stupni.
• Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020.
• Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020.


New
29.01.2020
PŘIHLÁŠKY K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče, připomínáme,že od 13. 1. 2020 škola přijímá k potvrzení přihlášky na střední školy (týká se žáků 5., 7. a 9. ročníku). Přihlášky přijímá výchovná poradkyně RNDr. Eva Horová, následně je předává k potvrzení řediteli. Ředitel potvrdí přihlášku do následujícího dne.
Termín ukončení přijímání přihlášek pro podpis ředitele je 14. února.
Při pozdějším předání přihlášky již nelze očekávat okamžité vyřízení.
PROSÍME, PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEODKLÁDEJTE.
New
24.01.2020
VAROVÁNÍ
Vážení rodiče,
včera 23. 1. 2020 jsme ve škole řešili možný pokus o neoprávněné vyzvednutí žáka ze ŠD. Osoba vydávající se za rodiče telefonicky požádala o odchod žáka ze ŠD jiném než dohodnutém čase. Trvali jsme na kontrole identity vyzvedávajícího při osobním předání dítěte. Volající se v uvedený čas do školy nedostavil.
Kontrolou u zákonných zástupců pak bylo zjištěno, že to nebyli oni, kdo školu kontaktoval.
Vezměte prosím událost na vědomí. Připomínáme, že zejména v uvedené oblasti škola trvá na tom, aby zákonní zástupci plně dodržovali všechny stanovené formálních úkony.
Děkujeme vám za spolupráci.
New
21.01.2020
Informace pro rodiče
Z důvodu výměny zařízení poskytovatele služeb, dojte dnes mezi 15:00 - 17:00 k výpadku připojení naší školy do sítě internet. Proto se muže stát, že přihlášení do systému Bakaláři nebude zcela funkční.
Děkujeme za pochopení.
New
21.01.2020
Vložen nový dokument:
Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2020/2021
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE/ŽÁDOSTI
Ve stejné složce naleznete také informace k ZÁPISU do 1. tříd.
New
17.01.2020
ZAKONČENÍ 1. POLOLETÍ.
Vážení rodiče přijměte naše pozdravení do nového roku 2020.
Co nového v nejbližších dnech:
//Středa 22. 1. - Pedagogická rada - projednávme hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí.
//Do pátku 24.1. Vás třídní učitelé seznámí s hodnocením žáků (ŽK/Komens).
//V těchto dnech odesíláme závazné přihlášky zájemcům o LVK a školu v přírodě (13. - 20.3. 2020).
//Vysvědčení (výpis) vydáváme ve čtvrtek 30. 1.
//V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny.
//Z důvodu nemoci je omezen režim kanceláře školy. Využívejte proto i další telefonní linky školy: 274 9219/26,24,23,21
New
15.01.2020
Informace o přejmenování sekce:
dříve název sekce SOUBORY KE STAŽENÍ
od dnešního dne naleznete pod názvem INFORMACE A FORMULÁŘE
New
03.01.2020
ZÁSTUP ZA PANÍ UČITELKU
Informujeme rodiče žáků třídy 4.B, že pracovní neschopnost paní učitelky třídní Markéty Kociánové potrvá i v dalších dnech roku 2020. Pro dobu její nepřítomnosti nastupuje jako TU 4.B paní učitelka Mgr. Jaroslava Buchtelová. Paní učitelka Buchtelová je bývalou osvědčenou zaměstnankyní školy, která na ZŠ Gutova donedávna působila dlouhodobě.
New
02.01.2020
Zaměstnanci ZŠ Gutova děkují rodičům, pracovním partnerům a přátelům školy za spolupráci.
Přejeme Vám i Vašim blízkým žít i v roce 2020 obyčejný život v radosti a pravdě pro sebe i své okolí.
New
16.12.2019
NEMOC TŘÍDNÍ UČITELKY - 4.B
16. 12. 2019; Vážení rodiče, přijměte prosím aktuální informaci o zastupování třídní učitelky, paní Markéty Kocianové. Paní učitelka M. Kocianová pokračuje v pracovní neschopnosti do 3. 1. 2020, kdy je objednána na lékařskou kontrolu. Výuka ve třídě je zajištěna a kontrolována. Žáci učivo zvládají. Vážení rodiče, vzniklé situace je mi velice líto. Věřte, že se snažíme situaci zvládat co nejlépe.
Přeji vám klidné předvánoční dny
Marie Zajdlová, zástupkyně ředitele
New
12.12.2019
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ NEBEZPEČÍ
Odbor školství ÚMČ Praha 10 informuje o situaci u ZŠ Praha 10 Hostýnská:
"V úterý (10. 12. 2019 - pozn. JV)během dne se stala situace, kdy se v okolí školy pohyboval muž, který se před dětmi začal obnažovat. Vedení školy toto ihned řešilo jak na úrovni školy, tak s Policií ČR, která jedná dál včetně okolních škol. Dnes (13. 12.) se tato situace opakovala. Vedení školy flexibilně zajišťuje veškeré potřebné kroky."

Pokud získáte v této věci jakékoliv související informace, informujte prosím policii ČR popř. i vedení ZŠ Gutova. Děkuji. Jiří Voneš

New
04.12.2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE PŘIBLÍŽIL
11. 12. 2019
New
08.11.2019
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Upozorńujeme rodiče, příznivce a zájemce o školu Gutova, že dny otevřených dveří (DOD) budou ve školním roce 2019/2020 organizovány takto:

1) 11. PROSINCE 2019. Tzv. VELKÝ DOD. Vybíráme z nabídky: prohlídka školy, návštěvy ve výuce, vystoupení pro rodiče žáků, vánoční jarmark, burza knih, vánoční občerstvení, konzultace s vedením školy - zápis, aj, školní test pro odvážné rodiče :-), ...

2) 25. BŘEZNA 2020. DOD K ZÁPISU DO 1. TŘÍD. Vybíráme z nabídky: prohlídka školy, návštěvy ve výuce, cílené konzultace s vedením školy k zápisu. ...

Těšíme se na vaši návštěvu
New
04.11.2019
Stávka - doplňující informace k zprávě z 1. 11. 2019
Ve středu dne 6. 11. bude ve škole probíhat běžný režim.
New
01.11.2019
K INFORMACÍM O STÁVCE
Vážení rodiče, dnes 1. 11. 2019 zaslal škole F. Dobšík předseda ČMOS pracovníků školství informaci o vyhlášení jednodenní stávky ve školách na středu 6. 11. 2019. ZOOS zaměstnanců školy Gutova ředitele o zapojení do stávky neinformovala.
Ředitel školy sděluje:
1) s pravděpodobností hraničící s jistotou se zaměstnanci školy Gutova ke stávce nepřipojí.
2) dojde-li přesto 6. 11. k realizaci stávky, zajistí ředitel režim výuky, popř. dohledu na žáky v rozsahu běžného denního rozvrhu tj. od 6:30 hod. do 17:30 hod.
Jiří Voneš, ředitel
New
09.10.2019
AKTUALIZACE - NÁVRAT
Informace pro rodiče ŠvP na ČERNÉ HOŘE
VŠE JE V POŘÁDKU :-)
Připomínáme, že NÁVRAT v pátek 11. 10. očekáváme mezi 11:30 - 11:45 hod.
Žádáme rodiče, aby NEPARKOVALI v ulici Gutova (křižovatka - Ke Strašnické), PODÉL KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ. Místo využívá náš dopravce k přistavení autobusů.
Děkujeme.
New
06.10.2019
Vložen nový dokument:
Výroční zpráva za rok 2018/2019
Naleznete jej v sekci INFORMACE O ŠKOLE/VÝROČNÍ ZPRÁVY
New
25.09.2019
Na základě několika informací o problémech v systému Bakaláři doporučujeme možnosti, jak řešit případné obtíže.
1) U mobilní aplikace doporučujeme restartovat telefon
2) Na počítači doporučujeme napsat ručně adresu https://zsgutova.bakalari.cz
V tuto chvíli je odkaz na našich webových stránkách již opraven a funkční.
3) Provést kontrolu aktuálnosti vašeho webového prohlížeče
New
24.09.2019
ELEKTRONICKÉ APLIKACE - porucha
Vážení rodiče,
v systému bakaláři a v aplikaci komens jsou z důvodu poruchy některé části nedostupné.
Oba správci systémů jsou shodou okolností mimo pracoviště do konce tohoto týdne. Opravu se ale pokouší provédt dálkové. Nelze však vyloučit, že systém bude plně provozuschopný až na začátku příštího týdne.
Omlouváme se za způsobené obtíže a děkujeme za pochopení.
New
23.09.2019
INFORMACE PRO RODIČE ADAPTAČNÍHO KURZU
Na místo jsme dojeli v pořádku.
Vyrážíme na oběd :-)
New
10.09.2019
VSTUP DO BUDOVY, OCHRANA ŽÁKŮ, zaměstnanců a rodičů.
Vážení rodiče, připomínáme vám, abyste do budovy školy vstupovali pouze prostřednictvím služby ve vrátnici.

Pro nerušenou komunikaci se školní družinou slouží videotelefon v červené budce ve vestibulu.

Připomínáme též ZÁKAZ VSTUPU SE PSY do budovy. Žádáme majitele psů, aby zvířata neuvazovali ani na horním chodníčku před vchodem a také ne v těsné blízkosti venkovního schodiště. Chraňte prosím především bezpečnost žáků školy.

Na režim ve vestibulu dohlíží v ranních hodinách pan školník Martin Herzlík. Respektujte prosím jeho pokyny. Děkujeme všem rodičům za cennou spolupráci!
New
10.09.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Připomínáme termín třídní schůzky 2. - 9. tříd: středa 11. září 2019, začátek v 17:00 hod.
Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce.
New
04.09.2019
FOTOGALERIE
Obnovenou tradiční sekci naleznete pod nabídkou AKCE A FOTO
New
30.08.2019
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Dne 29. 8. 2019 byl stanoven jednotný termín ZÁPISU do 1. tříd v základních školách Praha 10 pro školní rok 2020/2021:
//středa 1. 4.
a
//čtvrtek 2.4. 2020
New
29.08.2019
Vložen nový dokument:
Školní řád 2019
Naleznete jej v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ/OBECNÉ
New
29.08.2019
Vložen nový dokument:
Řád školní družiny – zájmové vzdělávání 2019
Naleznete jej v sekci SOUBORY KE STAŽENÍ/OBECNÉ
New
28.08.2019
Vložen nový dokument:
Seznam členů školské rady - ZŠ Gutova
Naleznete jej v sekci Školská rada
New
16.08.2019
Organizace vyučování na začátku šk. roku 2019/2020 -AKTUALIZOVÁNO
PRVNÍ TŘÍDY vždy od 8:00 hod.
2.9. pondělí, sraz v 7:45 před školou, vyučování do 8:45
3.9. do 9:40
4.9. do 10:45
5.9 - 6.9. do 11:40

2. – 9. třídy, pondělí dne 2. 9., pozor: 8:55! – 9:40

Další dny: 3.9 - 6.9
2. třídy 8:00 – 11:40
3. třídy 8:00 – 11:50
4. třídy 8:00 – 12:00
5. třídy 8:00 – 12:10
9. třídy 8:00 – 12:20
8. třídy 8:00 – 12:30
7. třídy 8:00 – 12:40
6. třídy 8:00 – 12:50

Od pondělí 9.9.: všichni: vyučování dle stáleho rozvrhu
New
16.08.2019
AKTUALIZACE HLAVNÍCH AKCÍ A TERMÍNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Informace o organizaci školního roku
• Období školního vyučování ve školním roce začne v pondělí 2. 9. 2019.
• Státní svátek: sobota 28. 9. 2019,
• Státní svátek: pondělí 28. 9. 2019, škola uzavřena
• Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019
• Státní svátek: neděle 17. 11. 2019, škola uzavřena
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: středa 11. 12. 2019
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020.
• Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 24. 2. – 1. 3. 2020.
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 25. 3. 2020
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: x. - x. 4. 2020 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. a pátek (svátek) 10. 4. 2020 (škola uzavřena).
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 (škola uzavřena)
• Státní svátek: pátek 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Státní svátek: pátek 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky RVM: úterý 26. 5. 2020; omezení výuky na 2. stupni.
• Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020.
• Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020.


New
15.08.2019
ZVEŘEJNĚN ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Naleznete jej v sekci Rozvrh hodin
New
15.07.2019
Vložen nový dokument:
Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova
Naleznete jej v sekci Soubory ke stažení/Pověřenec
New
03.07.2019
AKTUALIZOVÁNO - ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče, připomínáme že úplata za školní družinu 400 Kč za 1 měsíc.
Částka je vybírána předem.
Platba je opět rozložena do dvou splátek (2000 + 2000 Kč ) za 1. a za 2. pololetí šk. roku 2018/2019.
Termíny splatnosti jsou pondělí 9.9. 2019 resp. pátek 28. 2. 2020.
New
03.07.2019
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení rodiče, milí žáci ,
jak jsme Vás informovali, zahajujeme školní rok v pondělí dne 2. září 2019.
1. třídy - Slavnostní vítání žáků 1. tříd proběhne ve školním amfiteátru od 8:00 hod. Sraz před budovou v 7:45 hod.
2. - 9. třídy - Vstup do budovy od 8:40 hod. Zahájení v 8:55 hod.
Seznamy žáků 6. tříd budou vyvěšeny na dveřích příslušných učeben.
New
30.08.2018
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY:
2000746389/0800
Pro identifikaci odesílatele platby používejte kód žáka (uveden v žákovské knížce; platí po celou dobu školní docházky)