Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 1007 krát)
Rodičům_info_nemoc_dítěte   (staženo 157 krát)

Obecné

Školní řád 2019   (staženo 747 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2188 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 361 krát)
Program primární prevence    (staženo 575 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1372 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 274 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1364 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2281 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2650 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3458 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2544 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 225 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 424 krát)

Zápis do 1. tříd

Desatero    (staženo 1831 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky 2020/2021   (staženo 385 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 2967 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2665 krát)

Přijímací řízení na střední školy

Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 3336 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 467 krát)