Logo

New
08.06.2021
K PROVOZU ŠKOLY OD 8. 6. - roušky
Vážení rodiče, k dnešnímu datu MZ zmírnilo opatření při používání ochranných prostředků dýchacích cest.
Ve zkratce:
//V průběhu vzdělávání nemusí mít žáci/učitelé nasazenou roušku. Podmínkou je činnost žáků vsedě - zpravidla v lavici (týká se i ŠD a ŠK).
//Tělesná výchova je již umožněna možná (bez roušek) i v uzavřených prostorách (tělocvičny).
Informace MSMT k omezení nošení roušek ve škole viz INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/MSMT_informace_od8_6_rousky_změna.
New
02.06.2021
INFORMACE O UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení rodiče, seznamte se s informací o mimořádném ukončení školního roku v dřívějším termínu.
V souladu s ustanovením § 24, odst. 2) zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) vyhlašuji volné dny pro žáky v rozsahu

//pondělí 28. 6. – středa 30. 6. 2021//

Školní rok pro žáky bude ukončen v pátek 25. 6. Ve stejný den bude žákům vydáno výroční vysvědčení. Vysvědčení bude žákům vydáno poslední vyučovací hodinu podle běžného rozvrhu.
Podrobný informační dopis s nabídkou možnosti dohledu nad žáky vám škole odeslala na vaši emailovou adresu.
New
28.05.2021
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA - připomenutí
Vážení rodiče, připomínáme výzvu k využití nabídky prázdninové školní družiny. Možnost podání přihlášky končí v pondělí 31. 5. 2021.
New
25.05.2021
K VÝSLEDKŮM PCR TESTOVÁNÍ Z 24. 5. 2021
Vážení rodiče, již jste byli informováni laboratoří Aesculab o výsledku testu svého dítěte. Doplňuji, že žádný z výsledků testovaných osob nebyl pozitivní. Výuka pokračuje dál v nezměněném režimu. Další PCR testování proběhne v pondělí 7. 6. 2021.
Žáci, kteří přišli do školy v jiném termínu, jsou testováni dodatečně standardním AG testem. Toto testování probíhá v režimu týdenním. Po absolvování PCR testu 7. 6. nastoupí i tito žáci do 14tidenního režimu testování.
New
21.05.2021
REŽIM VE ŠKOLE OD 24.května
Vážení rodiče, školní rozvrhy jsou stejné jako pro týden od 17. 5. do 21. 5. 2021
viz INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/Rodičům výuka od 17.5. 2021.
Připomínáme PCR testování v pondělí 24. 5. a děkujeme vám za podporu a součinnost.
New
21.05.2021
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE - NABÍDKA
ZŠ Praha 10 Gutova přijme pro školní rok učitele/vychovatele na tyto pozice:

//učitel/ka 2. stupně (možná kombinace předmětů: matematika, fyzika, anglický jazyk, vše úvazek 1,0).Nástup: srpen 2021.
//vychovatelka školní družiny (úvazek 1,0, úvazek 0,5). Nástup: srpen 2021

V případě zájmu nás prosím kontaktujte; e-mail: skola@zsgutova.cz. tel: 274021921; 777685295.
Těšíme se na nové spolupracovníky!
New
21.05.2021
VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY
Vážení rodiče, připomínám, že stále platí omezení vstupu cizích osob do budovy školy. Zaměstnancům byly nyní připomenuty jejich povinnosti k realizaci ostrahy budovy. Děkujeme Vám za součinnost a podporu, když upřednostňujete distanční formu jednání se školou.
New
17.05.2021
TESTOVÁNÍ - PCR test
Vážení rodiče, děkuji všem z vás, kdo jste podali škole informované souhlasy s PCR testováním od 24. 5. 2021.
Na vaše individuální dotazy k věci odpovídáme bez odkladů.
K režimům od 24. 5. přicházejí od státních orgánů stále i doplňující informace. Shromažďujeme a vyhodnocujeme je. Prosím očekávejte souhrnný dopis v druhé polovině týdne.
S pozdraven. Jiří Voneš, ředitel školy
New
14.05.2021
REŽIM VE ŠKOLE OD 17.května
Vážení rodiče,
na stránky školy byl vložen dokument o režimu výuky v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021
INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/Rodičům výuka od 17.5. 2021
New
13.05.2021
TESTOVÁNÍ PCR TESTY OD 24.5.
Vážení rodiče, třídní učitelé vám dnes poslali informaci o přípravě na testování žáků PCR testy.
Informaci naleznete též zde: INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/Rodičům_PCR_testování.
Žákům, kteří jsou tento týden ve škole předáme oba dokumenty z přílohy e-mailu i v listinné podobě - ve čtvrtek 13. 5.
Souhlas a Žádost prosím posílejte do školy do pondělí 17. 5. - k rukám třídních učitelů.
Děkujeme vám za spolupráci.
New
11.05.2021
ROZVOLNĚNÍ - REŽIMY OD pondělí 17. 5. 2021
Vážení rodiče, seznamte se prosím se základními informacemi:
//Žáci 1. - 9. ročníku dochází do školy v běžném režimu prezenční výuky (bez rotace).
//Homogenita tříd a oddělení školní družiny se ruší.
//Trvá povinnost testování pro žáky (a zaměstnance). Žáci: 1x za 2 týdny v případě PCR testování.
//Trvá povinnost nošení ochrany (ve škole) dýchacích cest.
//Škola nyní dojednává detaily PCR testování s autorizovanou laboratoří pod záštitou MČ Praha 10.
//Během zítřka vám podáme detailní informace k testování a požádáme Vás o udělení souhlasu s poskytováním dat.

Děkujme vám za důležitou spolupráci a podporu školy během dlouhého období mimořádných režimů.
New
07.05.2021
REŽIM VE ŠKOLE OD 10.května
Vážení rodiče,
na stránky školy byl vložen dokument o režimu výuky v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021
INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/Rodičům výuka od 10.5. 2021
New
05.05.2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 (výňatek)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje v záležitosti VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ – testování Covid:
Na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy NEDOŠLO K ULOŽENÍ POVINNOSTI PRO ŠKOLY VYDÁVAT POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU ŽÁKŮ pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
New
05.05.2021
Vložen nový dokument
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Přijímací řízení na střední školy
New
04.05.2021
Vložen nový dokument
Žádost o přestup do skupiny s rozšířenou výukou matematiky - RVM
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / RVM - matematické třídy
New
03.05.2021
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ -PCR - akualizace
PŘIPOMÍNÁME - podklady pro přihlášení k PCR testování je třeba doložit DNES (pondělí 3.5.) do 12:00 hod. (týká se pouze žáků 3.AB a 5.C).

Vážení rodiče,
zřizovatel informoval školu o záměru MČ Praha 10 realizovat na školách pilotní PCR testování žáků (tzv. tampónkový "plivací" test). Půjde o jednorázovou akci, která se na ZŠ Gutova bude pravděpodobně týkat jen menší části žáků 1. stupně.
Příprava vyžaduje administrativní a logistickou přípravu. Termín testování na ZŠ Gutova je proto plánován na čtvrtek 6. 5. 2021. Nyní čekáme na zaslání příslušné dokumentace. Její součástí bude i žádost, abyste k PCR testování svého dítěte dali škole tzv. informovaný souhlas. Jakmile škola dokumenty obdrží obrátíme se na vás s konkrétnějšími informacemi.
Samozřejmě půjde o záležitost zcela dobrovolnou. AG testy jsou zachovány.
S pozdravem, Jiří Voneš, ředitel
New
30.04.2021
PROVOZ ŠKOLY OD 3.5. 2021 - AKTUALIZACE
DOKUMENT s informacemi o režimech výuky od 3.5. vyl vložen na stránky školy: INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÁÝ REŽIM/Rodičům_výuka_od_3.5. 2021

Vážení rodiče,
na základě změny MO vlády nastoupí v pondělí 3.5. do školy i žáci 2. stupně v režimu střídavého vyučování.
Celkově půjde o žáky: 1.ABC, 3.AB, (3.C konec karantény 5. 5.), 5.C, 6. ročník a 8. ročník.
Obvyklý podrobný rozpis týdenního režimu zveřejníme dnes v odpoledních hodinách.
New
25.04.2021
Vložen nový dokument
Výsledky zápisu do ZŠ GUTOVA pro školní rok 2021/2022
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Zápis do 1. tříd
New
23.04.2021
ROTAČNÍ VYUČOVÁNÍ OD 26. DUBNA 2021
Vážení rodiče,
na stránky školy byly vloženy INFORMACE o režimech školy od 26. 4.
Menu: INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/Rodičům_výuka_od_26_4_2021
New
22.04.2021
VÝUKA OD PONDĚLÍ 26. 4. 2021
Vážení rodiče, máme pro vás připravenou obvyklou detailní INFORMACI o školních režimech od pondělí 26. 4. Rámcově je organizace obdobná jako v týdnu od 12. 4.
Aktuálně ale nyní řešíme zprávu o pozitivních výsledcích testů jednoho žáka a zdravotní problémy jednoho zaměstnance školy. Výpadek jediného zaměstnance znamená nutnost úprav režimů u řady jeho kolegů. Ty provedeme.
Vyčkejte proto prosím - slíbenou INFORMACI zde v každém případě zveřejníme dnes 23. 4. Rodiče žáků příslušné třídy budeme informovat bez odkladů. (Není ale třeba se obávat: pozitivita žáka je konstatována ze středy tohoto týdne - kdy již žáci třídy prezenční výuku neměli).
New
21.04.2021
Testování - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY.
Aktualizace 21. 4.
Vážení rodiče,
škola DNES zaslala informační dopis s rozvrhem testování rodičům všech žáků 5., 7. a 9. ročníku, kteŘí podali přihlášku ke studiu na střední škole.

19. 4.//Do středy 21. 4. 2021 vydá škola informaci k režimům testování žáků, kteří podali přihlášku k přijetí na střední školu.
New
21.04.2021
Výsledky zápisu do ZŠ GUTOVA pro školní rok 2021/2022

Příspěvková organizace Základní škola Praha 10, Gutova 39/1987 zastoupená ředitelem školy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 46 odst. 1), §165 odst. 2), písm. e) a v souladu se zněním § 183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění kódový seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022:


95459
1DC2G
1NJRO
1YOII
32AFT
33HQS
3Y8SE
4HQT7
4QIPE
4V64H
5OQT5
6PB6Z
7CUHF
7YGU5
893EP
8D54O
8H97X
8STZV
96E4A
9REBV
9RNC1
AIXDR
B15KB
BBAZ3
BLFFU
CS6DE
DFKUH
DLXE3
DQ15E
DR4X7
E4A4M
FCP37
FK6B7
HITPH
HXOYY
I7TVO
IGQOL
ISQEF
IVQZ1
JBU3V
JDLS9
JHT1O
JNEPT
JXB7S
JY7HW
JZHD9
L1Z87
L6BK4
LGL5I
LLLZX
LT7P3
MCWYX
MZCH5
N3PL5
NS8QZ
O2AFQ
O40C9
O44F5
OOR5Y
OSXG8
PS30C
Q19EO
Q42BG
RJS7A
RQL2F
TF7MT
TFW0V
TLFFA
TPF5H
TS6PK
UML9E
V0ESS
X5XM9
XEBMC
XI89W
Y3R4Z
Y475F
YRI2I
ZH9YO
ZI9N9
ZJWBM
ZKTIK
ZV96F


Zveřejněním seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

New
20.04.2021
K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ JINÝM/VLASTNÍM TESTEM
Vážení rodiče,
v průběhu uplynulých dnů obdržela škola od řídících orgánů několik protichůdných stanovisek k otázce testování žáků jiným než oficiálním "školním" testem (tím je SARS-CovV-2 Antigen Rapid test Kit; stěr tyčinkou z přední části nosu).

Škola si proto 19.4.21 vyžádala stanovisko krajského úřadu MHMP. Ředitelka odboru školství ho obratem poskytla.

VĚC SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY:
//Zákonný zástupce nemá právo si použití jiného AG testu vynucovat. Škola nemá povinnost jiný AG test využít.
//Škola DOPORUČUJE i ŽÁDÁ rodiče, aby s důvěrou přijali používání školních testů.
//K použití jiného AG testu škola ale souhlas vstřícně vydá - pokud:
/je daný AG test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/)
/zákonný zástupce nejméně 1 den předem sdělí třídnímu učiteli svůj záměr testovat dítě jinak.
/zákonný zástupce dále sdělí třídnímu učiteli název onoho jiného testu a řádek tabulky, kde je uveden(tabulka má cca 800 položek)
/zákonný zástupce bude při testování žáka osobně přítomen a test se svým dítětem provede sám.

Děkujeme rodičům za spolupráci a za vstřícnost k činnosti školy.

New
16.04.2021
KONZULTAČNÍ SKUPINY pro žáky 9. ročníku
Vážení rodiče žáků 9. tříd, seznámili jsem vás s nabídkou možnosti opakovat opakování učivo v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. DĚKUJEME ZA PROJEVENÝ ZÁJEM. Informační dopis o rozdělení žáků do skupin a o režimech konzultací vám zasílá pan zástupce ředitele Martin Chocenský.
Výuka konzultačních skupin bude zahájena v pondělí 19. 4. 2021.
New
15.04.2021
OTVÍRÁNÍ ŠKOLY od 19. 4. aktualizace
//Vážení rodiče,
slíbené informace jsou již na stránkách k dispozici:
INFORMACE A FORMULÁŘE//NOUZOVÝ REŽIM//Rodičům k 19.4. 2021
Během dnešního dne vám dokument zašleme též na vaše e-mailové adresy.

//Vážení rodiče,
v týdnu od 19. do 23. dubna bude škola realizovat prezenční výuku pro žáky 1.ABC, 3.ABC a 5.C.
Podrobné informace k testování a režimům zveřejníme v průběhu dnešního dne. Do té doby lze pro orientaci (opravdu jen pro orientaci) získat představu z informací pro týden od 12. 4.
New
15.04.2021
Vložen nový dokument
SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY (RVM) - 2021
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / RVM - matematické třídy
New
13.04.2021
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY.
Vážení rodiče, seznamte se prosím s aktuálními informacemi o testování uchazečů o střední vzdělání.
Informační dopis podrobnostmi naleznete v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/Testování_přijímací_zkoušky
//Podmínkou účasti je negativní test
a žádné příznaky onemocnění Covid:_19
//Testy provádí příslušná ZŠ
//Potvrzení o testování vydává ZŠ
//Jsou stanoveny podmínky nahrazení potvrzení o testování
//Jsou stanoveny termíny k provedení testu v období od 27.4. do 27. 5. pro různé typy oborů SŠ. ZŠ Gutova upřesní. Vyčkejte prosím.
New
12.04.2021
PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ - aktualizace
12. 4./týká se též dětí/žáků školy - úředníků MČ Praha 10

Vážení rodiče,
informuji Vás že v rámci Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021), kterým se upravuje provoz škol a školských zařízení se (mimo jiné) v bodě I. odst. 14. s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření že se UMOŽŇUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol* ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Podmínkou přijetí žáka je pouze doložení zaměstnání rodiče škole prokazatelným způsobem. Možno i zpětně po 12. 4.
Prosíme rodiče - zájemce o uvedenou službu, aby v této záležitosti kontaktovali školu. Dojednáme detaily k pobytu žáka.
New
09.04.2021
ROTAČNÍ VÝUKA
Vážení rodiče,
na vaše e-mailové adresy jsme zaslali informační dopis o režimech rotační výuky od 12. 4. 2021. Týká se žáků 2AB, 4ABC a 5.AB.

Dopis je též k dispozici v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Nouzový režim.
(omlouváme se za drobnou závadu, která již byla odstraněna - odkaz je plně funkční)
Těšíme se na naše žáky. Vám děkujeme vám za součinnost.
New
09.04.2021
Vložen nový dokument
Manuál MŠMT - testování ve školách duben 2021
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Nouzový režim
New
07.04.2021
K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL - aktualizace
7.4.
Vážení rodiče, od úterního odpoledne do dnešního rána obdržela škola dlouho řadu upřesňujících materiálů a pokynů k zahájení prezenčního vyučování ke dni 12. 4. Základní režimy máme připravené (viz předchozí informace níže). Nyní je přizpůsobujeme právě obdrženým pokynům. Organizační, hygienické a personální zajištění je rozsáhlé a vyžaduje čas na přípravu.
Do doby, než zveřejníme další informace doporučuji, abyste se seznámili s údaji "pro rodiče" na informačních stránkách https://testovani.edu.cz/

6.4. Vážení rodiče,
//zpracováváme informace, které postupně přicházejí z MŠMT. Očekáváme též sdělení klíčových pokynů k otvírání škol po dnešním (úterý) jednání vlády.
//ZMĚNA: Prezenční výuka 1. FÁZE (patrně k 12. 4.) možný nástup žáků 1. stupně (lichý týden od 12. 4.: 2.AB, 4.ABC a 5.AB), (sudý týden od 19. 4.: 1.ABC, 3.ABC a 5.C). Důvodem změny je dlouhodobá pracovní neschopnost TU 4.B (zajišťujeme zástup, poté zašleme informační dopis rodičům žáků 4.B).
//Školní družina (očekáváme nařízení homogenity skupin žáků ŠD). Škola může zajistit ŠD pro žáky 1.- 4. ročníku.
//Škola obdržela informaci o distribuci antigenních testů. Testy mají být k dispozici školám do čtvrtka 8. dubna 2021. Jsou určeny výhradně pro žáky a zaměstnance školy, kteří jsou přítomni na pracovišti.
//2. Fáze - 1. a 2. stupeň rotačně. Termín není k dispozici. MŠMT sděluje, že očekává několikatýdenní odstup mezi fázemi.

31.3. Vážení rodiče,
k dnešnímu datu je zřejmé toto:
1)Prezenční výuka: snad k 12. 4. možný nástup žáků 1. stupně (lichý týden.: 2.B, 4. a 5. ročník), (sudý týden.: 2.A, 1. a 3. ročník)
2)Konzultačně: skupiny žáků 9. tříd (max.6 žáků ve skupině, účast dobrovolná, výuka Čj, Mat; 1 hod. denně, max. 4 dny v týdnu); opět snad od 12.4. 2021.
3)Všech skupin žáků (a zaměstnanců) se bude týkat testování (povinné). O typu a způsobu dosud informace zveřejněny nebyly.
Očekáváme, že více budeme vědět v týdnu po 5. 4. 2021.

29.3. Vážení rodiče,
//škola dnes byla vyzvána k podání údajů k počtu osob - pro zajištění antigenních testů.
//Možnost zahájení střídavé výuky je nyní spojována s datem 12. 4.
//Na oficiální potvrzení čekáme. Poté ihned zveřejníme informace o tom, kteří žáci nastoupí k výuce 12. 4. a kteří 19. 4. 2021

26. 3. Vážení rodiče,
za pozitivum je nyní možno považovat, že od čtvrtka 25. 3. výrazně přibylo informací o konkrétnějších jednáních k možnosti otevření škol. Oficiální stanoviska směrem ke školám ještě vydána nebyla. Co lze ze zveřejněných informací shrnout:
//Prioritně má být umožněna prezenční výuka žákům 1. stupně.
//Docházka žáků 1. stupně do škol má být rotační - v týdenních režimech (celé kolektivy tříd).
//Prezenční výuka má být provázena testováním žáků a zaměstnanců škol.
//U režimu testování se hovoří o frekvenci 2x týdně.
//Má jít o antigenní testování. Má zajistit zřizovatel školy.
//Ve školních družinách má být zachována homogenita žákovských kolektivů.
//U žáků 9. ročníku se hovoří o možnosti realizace školních konzultací v malých skupinách.
//K nástupu žáků 2. stupně má dojít další fázi rozvolňování.
//Podání bližších informací školám je avizováno na dobu "do Velikonoc."

Informační zdroje sledujeme. Oficiální pokyny zpracováváme bez odkladu. Těšíme se, až Vám budeme moci dát příznivé informace.
Jiří Voneš
New
07.04.2021
ZÁPIS k základnímu vzdělávání.
Vážení rodiče, děkujeme za dosavadní zaslané PŘIHLÁŠKY a vyplnění ŽÁDOSTÍ.
PŘIPOMÍNÁME:
Přihlášku a Žádost je možno podat do čtvrtka 8. 4. 2021 do 18:00 hod.

Děkujeme.
PaedDr. Marie Zajdlová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
New
31.03.2021
Provoz vrátnice - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
ČTVRTEK 1. 4. /8:00 - 12:00; 14:00 - 16:00 hod.
PÁTEK 2.4.(Velký) - svátek, škola uzavřena
PONDĚLÍ 5.4.(Velikonoční) - svátek, škola uzavřena

Přejeme zaměstnancům, rodičům a žákům VESELÉ VELIKONOCE!
New
22.03.2021
PORADENSKÁ POMOC ŽÁKŮM V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY
Vážení rodiče,
tento týden pokračujeme v programech PRIMÁRNÍ PREVENCE, které v tomto školním roce probíhají on-line přes aplikaci Teams.
Hodiny prevence proběhnou ve 3. – 5. třídách a v 9. B. Tyto hodiny zajišťuje lektor Života bez závislosti, který s naší školou spolupracuje dlouhodobě a v minulosti již s třídami pracoval ať už on-line formou (v tomto školním roce) nebo prezenčně (při preventivním programu, který proběhl v předchozích letech).

Třídní učitelé využili možnost vybrat téma prevence, které se nějakým způsobem týká současné situace spojené DLOUHODOBÝM UZAVŘENÍM ŠKOL.
Prevence se NYNÍ zaměřuje hlavně na komunikaci, možnosti samostatného učení se a bezpečnost v on-line prostředí.
Martin Chocenský – školní metodik prevence
New
17.03.2021
Vážení rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníku,
MŠMT dnes zveřejnilo skupinu dokumentů s obsáhlými informacemi k přijímacímu řízení na střední školy. Velký rozsah témat a údajů zde nelze zveřejnit plně. Většina z nich je navíc již na našich stránkách uvedena z dřívějška. Se souhrnnými údaji se seznámíte v níže uvedeném harmonogramu. Doporučujeme ověřovat reálné termíny u ředitelství těch škol, na které jste podali přihlášky.

Doporučujeme též kontakt:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
březen
do 19. 3./MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma.
do 19. 3./Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.
do 26. 3./Ředitel GSP má (poslední) možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali.
duben
do 9. 4./Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.
květen
3. – 19. 5./Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek talentových.
3., 4. 5./První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně nástaveb.
5., 6. 5./První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.
19. – 21. 5./Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.
červen
2. – 4. 6./Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.
2., 3. 6./První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.
14. – 16. 6./Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.
28. – 30. 6./Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení
New
15.03.2021
Vloženy aktualizované dokumenty
A) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání pro rok 2021/2022
B1) Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2021/2022
B2) Příloha k žádosti o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2021/2022
C) Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro rok 2021/2022

Naleznete je také v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Zápis do 1. tříd

Zároveň pro potřeby školní matriky nezapomeňte vyplnit formulář online zápisu do školy „Zapisyonline“
Velice děkujeme za pochopení a spolupráci.

New
11.03.2021
ve čtvrtek dne 11. března 2021 od 14:00 hod. pro zájemce proběhne informační schůzka k zápisům do prvních tříd.
Ze zkušenosti po včerejší konferenci, doporučujeme pro připojení využit prohlížeče MS Edge či Google Chrom
Kontakt na připojení :

https://meet.jit.si/info_zapisu_2_gut_11-3-2021

Těšíme se na setkání
New
11.03.2021
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY // MATEMATICKÉ TŘÍDY
Vážení rodiče, seznamte se prosím s
1)INFORMACÍ MŠMT K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se MĚNÍ takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
//
2)Třídy a skupiny s ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY v ZŠ Gutova (RVM)
V souvislosti s výše uvedeným posunem termínů dochází k témuž i v souvislosti s přijímáním do 6. třídy RVM.
Nový termín: 22.6.2021
Přihláška bude k dispozici na stránkách školy v nezměněném termínu: od 3. května 2021
Nelze nyní potvrdit, zda přijímací řízení proběhne prezenční formou.
Prosíme vyčkat - informace včas zveřejníme. Děkujeme.
New
10.03.2021
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - aktualizace - zřízení DATOVÉ SCHRÁNKY
Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd,
uvádíme slíbený odkaz NA ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY pro rodiče zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou škole je také zdarma: https://chcidatovku.cz/.

PŘIPOMÍNÁME dále pozvání na informační ON-LINE SCHŮZKU s vedením ZŠ Gutova. Budeme vás informovat o škole a o náležitostech zápisu. V neposlední řadě budeme odpovídat na vaše dotazy.

Online setkání proběhne:
A)ve středu dne 10. března 2021 od 14:00 hod.(pouze pro rodiče dětí MŠ Nedvězská a a MŠ Nučická - kontakt předá MŠ)- proběhlo

B)ve čtvrtek dne 11. března 2021 od 14:00 hod. pro ostatní zájemce.
Kontakt na připojení :
https://meet.jit.si/info_zapisu_2_gut_11-3-2021

//Na stránkách ZŠ Gutova jsou pro vás k dispozici informační materiály k zápisu (www.zsgutova.cz/ Informace a formuláře / zápis do 1. tříd.)
//Zápis proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2021.
//Přihlašování k zápisu proběhne elektronickou formou.

Těšíme se na setkání
New
09.03.2021
PŘÍSTUP DO ŠKOLY
Vážení rodiče, informujeme vás o rozšíření možnosti vyzvedávat učivo pro žáky ve vrátnici školy:
úterý 9. 3./ 08:00 - 12:00 hod.
středa 10.3./ 08:00 - 17:00 hod./VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ od 12:00 do 17:00 hod.
čtvrtek 11. 3. a další pracovní dny/ 8:00 - 12:00 hod; 14:00 - 16:00 hod.
New
04.03.2021
K VÝUCE OD 8. 3. 2021
Vážení rodiče, seznamte se prosím s informacemi k výuce v době plošného uzavření školy.
Pokyn platí do odvolání. Není jisté, zde je možno ho spojovat s ukončením termínu Krizového opatření vlády platného do 21. 3. 2021.

//Žáci 3. - 9. ročníku. Distanční forma vyučování pokračuje beze změn.
//Žáci 1. a 2. ročníku. Pro žáky bude od 8. 3. organizováno distanční vyučování do plnění pravidelnými online konferencemi pro žáky (rozsah 1. - 3. hodiny denně, dopolední hodiny).
Pro vyšší efektivitu výuky budou tito žáci v některých online hodinách rozděleni do méně početných skupin. Konkrétní informace včetně pozvání k online vyučování vám předloží třídní učitelé vašich dětí nejpozději do neděle 7. 3. .
Děkujeme vám za spolupráci a podporu.
S pozdravem pro vás a vaše děti.
Učitelé ZŠ Praha 10, Gutova.
New
02.03.2021
Na stránky školy byl vložen banner
„Zapisyonline“ odkazující na přihlášku k zápisu, která bude aktivní od 16. 3. 2021
New
02.03.2021
„VÝZNAMNÉ ZMĚNY PRAVIDEL PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD“
Vložen aktualizovaný dokument

Informace rodičům
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Zápis do 1. tříd
New
01.03.2021
na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200
o přijetí krizového opatření je ŠKOLA UZAVŘENA

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod (kráceno):
provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Omlouváme se za organizační obtíže. I nadále je možno předávat a vyzvedávat učivo ve vrátnici školy (8:00 – 12:00 hod.)
New
27.02.2021
K MOŽNÉMU UZAVŘENÍ ŠKOLY
Vážení rodiče,
zřizovatel školy podal v pátek 26. 2. 2021 škole tuto informaci:
V případě, že vláda uzavře od pondělí školy, obdrží ředitel během víkendu dopis z ÚMČ Praha 10. Dopis ředitel v pondělí 1. 3. 2021 zveřejní.
J. Voneš
New
26.02.2021
JARNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče, i v době jarních prázdnin máte možnost přinášet /odebírat učivo do/ze školy. Vrátnice je proto v provozu vždy od 8:00 do 12:00 hod.
Buďte všichni zdrávi.
New
24.02.2021
K OTVÍRÁNÍ ŠKOL - situace 24.2. 2021
Vážení rodiče
Přijměte naše pozdravení a seznamte se prosím s informacemi, které dnes škola oficiálně obdržela.

///K Mimořádnému Opatření vlády - od 25. 2. 2021.

Školy výjimku udělenu nemají. I žáci jsou povinni nosit adekvátní ochranu dýchacích cest. Z komentáře vyplývá, že jde o:
▪respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪DO DNE 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat I JINÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY dýchacích cest, které brání šíření kapének.
/Žákovi, který vybaven nebude, můžeme při vstupu do budovy poskytnout jednorázovou roušku z pohotovostní zásoby (EN 14683+AC, dětská velikost). Certifikace odpovídá podmínkám stanoveným v Mimořádném opatření vlády

///K otevření škol:
Oficiální informace týkající se základních škol k dispozici dosud není. Lze ale očekávat, že rozhodnutí vlády ČR padne v závěru měsíce února. Vzhledem k JARNÍM PRÁZDNINÁM pro Prahu 10 od 1. do 5. 3. se možný nástup žáků do škol může týkat nejdříve doby od 8. 3. dále. Je dosti možné, že k otevření ZŠ dojde až později. Informace podáme obratem po jejich předání škole.

V případě dotazů se na nás prosím s důvěrou obraťte.

S přáním pevného zdraví
Jiří Voneš
New
24.02.2021
POVĚŘENEC ŠKOLY PRO GDPR sděluje ve věci rozsudku Městského soudu proti gymnáziu Na Zatlance toto (kráceno):
Primárně, povinnost obnovit prezenční výuku se vztahuje pouze ke gymnáziu Na Zatlance. Pro ostatní školy není závazné. ... krizové opatření (vlády)formálně stále platí (a) ... jako takové nebylo zrušeno.
New
17.02.2021
OTVÍRÁNÍ ŠKOL
Vážení rodiče,
podle veřejného zdroje bude postup otvírání škol následující:
// V pondělí 1. března se do školy vrátí žáci posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol.
// Od 8. března se obnoví praktické vyučování a praktická výuka na SŠ, VOŠ a opět i na konzervatořích.
// V pondělí 15. března, se na základních školách začnou vyučovat žáci 9. ročníku.

Podmínkou pro postupné otevírání škol je testování. To se bude týkat povinně a pravidelně všech žáků a zaměstnanců škol, které se v březnu otevřou. Pro vládu jde vlastně o pilotní období, kdy se bude ověřovat, jestli se díky testování podaří zamezit šíření nákazy covidem-19 mezi dětmi, pedagogy a nepedagogy.(Zdroj: Seznam - Zprávy, 17. 02.2021)

New
12.02.2021
NEPRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU od 15.2. 2021
Vážení rodiče,
škola obdržela k aktuální situaci následující stanovisko pověřence pro GDPR (kráceno):
"Co skončení nouzového stavu pro školy znamená?
... Předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví vydá identické mimořádné opatření, kterým osobní účast žáků ve škole omezí, resp. zakáže. ....Existuje i možnost toho, že by vláda ... nouzový stav vyhlásila znovu, nebo by pravděpodobně mohli provoz škol omezit i jednotliví hejtmani na základě vyhlášení tzv. stavu nebezpečí pro jednotlivé kraje."

K situaci hovoří i tisková zpráva o vyjádření ministra školství Roberta Plagy (zdroj ČTK, České noviny, 12. 2. 2021):
"Školy budou i po skončení nouzového stavu fungovat ve stejném režimu jako dosud."

S pravděpodobností hraničící s jistotou lze tedy říci, že v pondělí 15. 2. 2021 v ZŠ Gutova k žádným změnám nedochází. Důležité informace budeme obratem zveřejňovat. J. Voneš
New
10.02.2021
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd,
dovolte, abychom Vás informovali o přípravách na zápis pro školní rok 2021/2022.
Zveme vás na informační on-line setkání s vedením ZŠ Gutova. Budeme vás informovat o škole a o náležitostech zápisu. V neposlední řadě budeme odpovídat na vaše dotazy.

Online setkání proběhnou:
//ve STŘEDU dne 10. března 2021 od 14:00 hod. Pro rodiče dětí z MŠ Nučická a MŠ Nedvězská. Kontakt na připojení sdělíme v týdnu po 22. 2. prostřednictvím mateřské školy.)
//ve ČTVRTEK dne 11. března 2021 od 14:00 hod. Pro rodiče ostatních dětí. Kontakt na připojení uvedeme v týdnu po 22. 2. na těchto stránkách).

• Na stránkách ZŠ Gutova jsou pro vás již nyní k dispozici informační materiály k zápisu (www.zsgutova.cz/ Informace a formuláře / zápis do 1. tříd.)
• Zápis proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2021.
• Přihlašování k zápisu proběhne elektronickou formou.
• O podobě zápisu samotného ještě není rozhodnuto (prezenčně, distančně, kombinovaně.)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, můžete i telefonicky.

S pozdravem
Jiří Voneš, ředitel
New
09.02.2021
COVID - 19// TESTOVÁNÍ OSOB VE ŠKOLÁCH
Vážení rodiče,
MŠMT vydalo Manuál k testování ve školách - Draft.
Stručně k obsahu:
 Testování je uloženo jako povinné.
 Testování bude probíhat tzv. samoodběrem.
 Testování bude probíhat pravidelně 1x týdně.
 Pokud se některý žák/zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování, nebude se moci zúčastnit prezenční výuky do doby, než dodá potvrzení o negativním testu z alternativního zdroje.
 Pokud bude některý testovaný indikován jako pozitivní, tak se z pravidelného testování vylučuje po dobu 90 dnů od pozitivního testu. Po návratu z karantény (dle určení KHS) se může po stanovenou dobu účastnit prezenční výuky bez testování.

Termín zahájení není škole znám. Nezávazný odhad: březen 2021.
Škole jsou uloženy rozsáhlé úkoly pro zajištění a provedení testování. K nim vnímáme mnohé související otázky k praktické realizaci testování. Vyčkáváme, že MŠMT bude věc dále upřesňovat. Budeme vás obratem informovat.
New
05.02.2021
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vážení rodiče žáků 1. a 2. ročníku, kteří využíváte služeb školní družiny,
dovolte abychom připomněli, že termín splatnosti úplaty za školní družinu za 2. pololetí je 19. 2. 2021 (částka 2000,-).
Děkujeme vám za dodržení termínu splatnosti.
New
04.02.2021
ZÁJMOVÁ ČINNOST - NABÍDKA
Vážení rodiče,
společnost Berukroužky & Crokidy nás požádala o zveřejnění nabídky on-line kroužků.
Druhy on-line kroužků:
-Moderní tance
-Jóga
-Keramika
-Kutilská dílna
-Výtvarka
-Angličtina hrou
-Pohádkové čtení

Počet lekcí: 10
Cena: od 990 Kč
Věk: 6 - 12 let
Přihlašování: do 14.2. na webu www.berukrouzky.cz
Začátek lekcí: od 15.2.
Sleva: 10 % pro sourozence nebo při přihlášení na více kroužků

Jak fungují on-line kroužky:
1.Vyberte si svůj on-line kroužek
2.Vyplňte on-line přihlášku na webu
3.Pokud je na kroužek potřeba materiál -> obdržíte před 1. lekcí přes Zásilkovnu balíček se vším všudy!
4.Pomůžeme Vám s nastavením aplikace pro on-line přenos
5.Užíváte si zábavu na jednotlivých lekcích

Přihlásit se můžete zde: https://www.berukrouzky.cz/prihlaska-na-online-krouzek
Kontaktní osoba: Ing. Emil Langer
Berukroužky & Crokidy
+420 737 352 576
+420 775 600 308
info@berukrouzky.cz
info@crokidy.cz
New
01.02.2021
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s informací o tom, jak Vám budeme potvrzené přihlášky vydávat. Letos se i zde projevují omezení daná covidovou situací.
Potvrzené přihlášky bude škola vydávat pouze hromadně v určených termínech (Pro vysoký počet dokumentů není možné využít zasílání poštou. Přihlášku je možno vydat pouze příslušnému žákovi nebo jeho zákonnému zástupci).

Výdejní den: STŘEDA, 14:00 – 16:00 hod.:
Prostor v přízemí budovy (u vrátnice). Dodržujte prosím hygienické zásady.

• Žádost o vytištění přihlášky podaná do pátku 29. 1. 2021 - vydává se 3. 2. 2021
• Žádost o vytištění přihlášky podaná do pátku 5. 2. 2021 - vydává se 10. 2. 2021
• Žádost o vytištění přihlášky podaná do pondělí 15. 2. 2021 do 10:00 hod.)- vydává se 17. 2. 2021

Komu lze přihlášku vydat:
o Příslušnému žákovi (po předložení žákovské knížky/omluvného listu).
o Zákonnému zástupci žáka (po předložení OP/popř. doplňujícího dokladu; musí být zřejmé, že jde o zákonného zástupce žáka).
Připomínáme, že přihlášku je třeba na střední školu podat do pondělí 1. 3. 2021.

Děkujeme všem za spolupráci
Přejeme žákům úspěch v přijímacím řízení
Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy
New
28.01.2021
VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ - ÚNOR 2021
Ministr školství Robert Plaga dne 27. 1. sděluje: „Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění,” (zdroj - sociální síť)

Litujeme, ale očekávání nástupu i žáků 9. ročníku bylo liché. Děkujeme učitelům, žákům a rodičům za aktivitu, součinnost a výdrž při pokračování distančního vyučování. Děkujeme pedagogům a žákům v režimu prezenčního vyučování (a rodičům žáků) za zvládání nestandardních podmínek školních režimů.
New
26.01.2021
RODIČŮM DĚTÍ Z MŠ NUČICKÁ A MŠ NEDVĚZSKÁ
K zápisu do 1. tříd. do ZŠ Praha 10 Gutova (7. a 8. 4. 2021)

Vážení rodiče,
s plánovaným jarním dnem otevřených dveří ve škole Gutova nelze s jistotou počítat.
Škola proto zve rodiče dětí obou mateřských škol k účasti na online konferenci k zápisu.
Termín konference: středa 10. 3. 2021 ve 14:00 hod.
Kontakt k přihlášení předá rodičům cca 10 dnů předem mateřská škola.

Pro případné zájemce z řad rodičů dalších dětí (jiné MŠ) může škola Gutova zorganizovat online konferenci též.

Těšíme se na setkání s vámi
Jiří Voneš, ředitel školy
New
25.01.2021
VÝUKA OD 1. 2. 2021 - AKTUÁLNÍ INFORMACE
//Informace z jednání vlády ČR mají být známy ve středu 27. 1.
//Předpokládáme, že specifika k provozu ZŠ Gutova zveřejníme ve čtvrtek 28.1. odpoledne.
//Lze očekávat umožnění prezenční výuky žáků žáků 9. ročníku.
New
24.01.2021
ZVEŘEJNĚN AKTUALIZOVANÝ DOKUMENT VOLNÁ MÍSTA
Naleznete jej v sekci KARIÉRA
New
24.01.2021
Vložen nový dokument
Co se děje u zápisu
Informace rodičům

Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Zápis do 1. tříd
New
22.01.2021
ZÁPIS do 1. tříd pro rok 2021/2022
Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace vložíme na stránky aktualizované informace o zápisu v pondělí 25. 1. 2021.
//Zápis proběhne ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2021
//Přihlášky budou moci zájemci podávat škole elektronickou cestou v březnu 2021.
//Otevíráme tři první třídy.
Všechny podrobnosti budou uvedeny ve výše zmíněném dokumentu.
New
19.01.2021
AKTUÁLNĚ K VÝVOJI EPIDEMICKÉ SITUACE - závěr měsíce ledna 2021 - ŠKOLSTVÍ

Ministr školství R. Plaga uvedl, že školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce podle současného režimu, který odpovídá 5. stupni opatření PES.
Dále tiskové zprávy uvádí, že do škol se žáci vrátí nejdříve v únoru, pro většinu pokračuje výuka na dálku.

//Škola Gutova oznámí rodičům žáků výsledky hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí po projednání na pedagogické radě. Informaci podá 26. 1. 2021 třídní učitel.
//Ve čtvrtek 28. ledna 2021 obdrží v ZŠ Gutova výpis vysvědčení žáci 1. a 2. tříd. Žáci ostatních tříd obdrží výpis nejpozději třetí den po jejich návratu do školy.
//V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.
New
12.01.2021
INFORMACE O STAHOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZE STRÁNEK www.zsgutova.cz
Z důvodu zvyšování bezpečnosti některých prohlížečů se stahování dokumentů nemusí vždy podařit.
V tomto případě zkuste prosím použít jiný webový prohlížeč (např. MS Edge).
Na odstranění těchto obtíží pracujeme.
Děkujeme za pochopení.
New
12.01.2021
INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S KONCEM PLATNOSTI PROGRAMU Adobe Flash Player (11.1.2021)
Z důvodu ukončení podpory funkcí programu Adobe Flash Player, který je součástí řady výukových programů využívaných i ve školách, nejsou některé aplikace používané našimi učiteli, nejen pro on-line výuku, plně funkční.
Na doporučení škola vyčká na nápravu SW ze strany výrobců.
Děkujeme za pochopení vzniklé situace, kterou nemůžeme jako škola ovlivnit.
New
11.01.2021
INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
aktualizace: leden - červen 2021
Změny v souvislosti s omezeními týkající COVID19 vyhrazeny.

1. pololetí
• Rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníku mohou požádat ZŠ Gutova/TU o vytištění přihlášky na střední školu: od 13. 1. do 15.2. 2021
• Ukončení klasifikace/hodnocení žáků do 18. 1. 2021
• Pedagogická rada k hodnocení žáků. 25. 1. 2021
• Výdej zápisového lístku (jen pro talentovou zkoušku): 25.1. 2021
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021 (výdej výpisu vysvědčení žákům v prezenčním vyučování).
• Výdej výpisu vysvědčení žákům v distančním vyučování (a žákům nepřítomným 28. 1.) do 3 dnů po jejich návratu do školy.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021.

2. pololetí
• Splatnost úplaty za ŠKOLNÍ DRUŽINU: 26. 2. 2021 (1. a 2. roč.); ostatní ročníky - termín stanovíme po zahájení prezenční výuky.
• Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 1. 3. - 7. 3. 2021.
• Podání přihlášky na střední školu - podávají rodiče žáků: 1. 3. 2021.
• Výdej zápisových lístků rodičům žáků: 10. 3. 2021. (vyčkejte na potvrzení termínu)
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 24. 3. 2021. (vyčkejte na potvrzení termínu)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4. , pátek (svátek) 2. 4. 2021 (škola uzavřena)
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 5. 4. 2021
• ///ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 7. 4. a 8. 4. 2021 (14:00 – 18:00 hod.)/// (vyčkejte na upřesnění formy zápisu)
• Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory: 12. a 13. 4. 2021
• Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia: 14. a 15. 4. 2021
• Státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2021 připadají na soboty.
• Zveřejnění přihlášky do matematické třídy na stránkách školy.
• Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky /RVM: 1. června 2021, (vyčkejte na upřesnění formy zkoušky)
• Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. 6. 2021. Vydávání vysvědčení. (vyčkejte na potvrzení termínu a formy vydávání)
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/22 začne ve středu 1. 9. 2021

//Další informace:
Podrobný výklad MŠMT ke konání přijímacích zkoušek zveřejníme do 14. 1. na stránkách školy.
Obecné informace k zápisu do 1. tříd zveřejníme do 15. 1. na stránkách školy.
New
11.01.2021
Vložen nový dokument
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Přijímací řízení na střední školy / Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021
New
10.01.2021
Vložen nový dokument
Školní řád 2021
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Obecné / Školní řád 2021
New
08.01.2021
REŽIM OD 11. LEDNA 2020
Vážení rodiče, dovolte abych Vám za celý pedagogický sbor poděkoval za spolupráci a podporu na začátku nového roku.
Novinky jsou očekávatelné:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
Přejeme Vám klidný víkend.

New
06.01.2021
INFORMACE K ZÁVĚRU 1. POLOLETÍ šk. r. 2020/2021
Vážení rodiče, MŠMT vydalo 5. 1. sérii doporučení pro školské subjekty které se týkají:
//hodnocení žáků za 1. pololetí
//vydávání vysvědčení za 1. pololetí
//přijímacího řízení na střední školy

Doporučení obsahují tyto klíčové informace:
/hodnocení žáků na konci 1. pololetí bude probíhat podle běžných pravidel.
/je doporučeno zohledňovat specifika průběhu výuky v září 2020 - lednu 2021
/na vysvědčení je možno hodnotit žáka klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů
/jsou vydána doporučení, podle kterých lze hodnotit žáka i za jeho výkony v období distančního vyučování
/hodnocení musí být provedeno k 28. 1. 2021
/postup, kdy je žák nehodnocen pro nedostatek podkladů pro hodnocení se připouští a zůstává nezměněn
/způsob hodnocení žáka určuje škola
/vysvědčení (na ZŠ Gutova výpis) bude žákům v prezenční výuce předáno dne 28. 1. 2021
/výpis žákům v distanční výuce bude předán nejpozději třetí vyučovací den kdy je možná osobní přítomnost na vzdělávání
/škola 28. 1. 2021 ale sdělí zákonným zástupcům těchto žáků obsah výpisu
/předávání výpisu zákonným zástupcům pro aktuálně platná krizová opatření možné není

/Základní informace k přijímacím řízením na SŠ zveřejníme do konce ledna 2021(doporučujeme sledovat informace vydané konkrétními středními školami již nyní).

Detaily pokynu MŠMT bude škola projednávat na pedagogické radě dne 8.1. 2021. Hodnocení chování a prospěchu žáků za 1. pololetí bude projednáno na pedagogické radě dne 20. 1. 2021.

Připomínáme, že v pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.
New
21.00.2021
REŽIM VE ŠKOLE OD 24.května
Vážení rodiče,
rozvrhy jsou stejné jako v dokumentu o režimu výuky pro týden od 17. 5. do 21. 5. 2021
INFORMACE A FORMULÁŘE/NOUZOVÝ REŽIM/Rodičům výuka od 17.5. 2021
Dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za souhlasy k PCR testování dne 24. 5. 2021
New
29.12.2020
Vložen nový dokument
Informace k zahájení výuky 4. 1.. 2021
Naleznete jej v sekci NOUZOVÝ REŽIM / Rozvrh_4_1_21
New
29.12.2020
NOVIKY_leden_2021
Vážení rodiče,
na stránky školy byla vložena informace MŠMT k období od 4. ledna 2021.
New
14.12.2020
REŽIM ŠKOLY V ZÁVĚRU ROKU 2020. - AKTUALIZACE II
Vážení rodiče, na stránkách školy nejdete informaci k uzavření školy od 21. 12. 2020 a informaci o podpůrném opatření pro žáky.
Informace a formuláře/Nouzový režim/Rodičům_zrušení_výuky_21_12_2020
New
13.12.2020
ZVEŘEJNĚN AKTUALIZOVANÝ DOKUMENT VOLNÁ MÍSTA
Naleznete jej v sekci KARIÉRA

Aktualizace 27.1. 2021: na místo byla přijata kvalifikovaná uchazečka. Děkujeme všem zájemcům za nabídky.
New
09.12.2020
TISKOVÁ ZPRÁVA
Ministerstvo školství zváží prodloužení vánočních prázdnin. Jednalo by se o pracovní dny v týdnu před Štědrým dnem, děti by případně šly do školy naposledy v pátek 18. prosince. Rozhodnuto bude v pondělí.
(ZDROJ: NOVINKY/SEZNAM)
New
09.12.2020
PROVOZ ŠKOLY K 14. 12. 2020
Vážení rodiče, na stránky byla vložena informace k provozu školy v týdnu od 14. do 18. 12.
INFORMACE A FORMULÁŘE/ NOUZOVÝ REŽIM/ Rodičům_výuka_od_14_12_2020
New
03.12.2020
VÝUKA OD PONDĚLÍ 7. 12. 2020
Vážení rodiče,
do sekce Informace a formuláře//Nouzový režim
byla vložena informace: Rodičům_výuka_od_7_12_2020
Děkujeme vám za spolupráci.
New
02.12.2020
ROTAČNÍ VÝUKA OD 7. 12. 2020
Vážení rodiče,
přijměte prosím můj pozdrav a přání dobrého zdraví.
Jak víte, od pondělí 7. 12. 2020 zahájí žáci tříd 6.BC a žáci 7. ročníku v rámci rotační výuky opět prezenční docházku.
Režimy, které byly nastaveny na týden od 30. 11. nelze automaticky překlopit do režimu nového. Opatření právě nyní aktualizujeme. Ve čtvrtek 3. 12. odpoledne opět zveřejníme informace na stránkách školy (sekce Novinky a sekce Nouzový režim).
S pozdravem
Jiří Voneš
ředitel školy
New
27.11.2020
OTVÍRÁNÍ ŠKOLY 30. 11. 2020, aktualizováno 27. 11.
Vážení rodiče,
na stránky školy byla vložena slíbená informace k zahájení prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020.
Informace a formuláře/Nouzový režim/ Rodičům_otvírání_školy_30_11_2020

Doplňující informace k vstupu žáků do budovy:
//Vstup na 2. vyučovací hodinu.
Do šatny přicházejí žáci 8:45 hod. Všichni použijí hlavní vchod.

New
24.11.2020
VYUČOVÁNÍ OD 30. 11. 2020 - aktualizováno (16:10 hod)
Vážení rodiče. intenzivně připravujeme režimy k realizaci školní výuky od pondělí 30.11. Půjde o velmi obsáhlý soubor často i nestandardních opatření, jejichž příprava vyžaduje čas (platí avízo k podání souhrnné informace k 26. 11.).

Přednostně nyní uvádíme alespoň strukturu budoucího rozdělení tříd.
//Prezenční výuku zahájí od 30. 11. žáci 1. – 5. ročníku a žáci 9. ročníku v každodenním režimu.
//Prezenční výuku ve střídavém režimu realizují ostatní žáci 2. stupně takto:
30. 11. – 4. 12. // třídy 8.ABC a 6.A
7. 12. – 11. 12. // třídy 6.BC a 7.ABC
14.12. – 18. 12. // třídy 8.ABC a 6.A
21. 12 - 22. 12. // třídy 6.BC a 7.ABC

//V týdnech bez prezenční výuky se žáci 6. – 8. tříd účastní výuky distanční. Vzhledem k zaměstnání všech učitelů na pracovišti může být distanční vyučování jiných než hlavních předmětů (Čj, M, Aj) vedeno jinou než online formou.
//Stálý rozvrh vyučovacích předmětů zůstává v platnosti.
New
23.11.2020
K DALŠÍMU OTEVŘENÍ ŠKOLY - od pondělí 30. 11. 2020
S relativní jistotou lze očekávat, že v pondělí 30. 11. bude realizována výuka pro 1. - 5. ročník a pro žáky 9. ročníku.
Žáci 6.- 8. ročníku budou mít výuku ve střídavém týdenním režimu.
Nepůjde plně o režimy ze září 2020. Protiepidemiologická pravidla vyžadují realizaci bezpečnostních opatření. Organizaci výuky škola právě připravuje. Informace zveřejníme do čtvrtka 26. 11.
New
19.11.2020
INFORMACE - OŠETŘOVNÉ
Vážení rodiče, na stránky byla vložena aktuální informace PSSZ k čerpání ošetřovného po otevření škol 18. 11. 2020
INFORMACE A FORMULÁŘE//NOUZOVÝ REŽIM// Ošetřovné po otevření školy 18. 11. 2020

New
16.11.2020
OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 18. 11. 2020
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s aktualizovanými informacemi k otevření školy pro žáky 1. a 2. tříd.
Dokument najdete ve složce
//INFORMACE A FORMULÁŘE
// NOUZOVÝ REŽIM
// Informace - otevření školy 18. 11. 2020

Stručný výtah informací:
• Platí povinnost mít v budově nasazenou roušku (doporučujeme mít i roušku náhradní).
• Je vytvořen systém stálých kolektivů pro školu i školní družinu (např. 1.B třída/1.B ŠD).
Ranní ŠD: příchod od 6:30 hod. do 7:30 hod.
Vstup do budovy před vyučováním:
• 1. třídy/Žáci vyčkají před budovou. V 7: 40 hod. vyzvedávají žáky TU (platí do odvolání).
• 2. třídy/ Žáci vstupují od 7:40 hod. do školy samostatně.
• Školní výuka se řídí platným rozvrhem vyučování.•
Oběd
• Družinoví žáci dochází do ŠJ ve svých skupinách s vychovatelkou ŠD v ochranném režimu(dobu oběda každé skupiny uvedeme).
• Nedružinoví žáci obědvají samostatně v ochranném režimu (doprovodí TU).
Odpolední ŠD od 11:40/12:35 do 17:30. hod.
• Nelze vyzvedávat žáky v době oběda a mezi 14:00 – 15:00 hod.
• Vyzvedávání žáků z vestibulu (kontaktní telefony do učeben - v budce).
New
11.11.2020
OTVÍRÁNÍ ŠKOLY - 1. A 2. ROČNÍK - aktualizace 13. 11. 2020
Dne 11. 11. oznámil ministr školství, že od středy 18. 11. bude v plném rozsahu obnovena prezenční výuka ŽÁKŮ 1. a 2. TŘÍD. Pro tyto žáky bude též v provozu ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ JÍDELNA.
Škola zpracovala prováděcí pokyn MŠMT
Dne 13. 11. projedná režim k 18. 11. pedagogická rada. Poté zveřejníme detailní informace (homogenitu tříd/družin budeme umět zachovat).
New
11.11.2020
Vložen nový dokument
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Přijímací řízení na střední školy
New
29.10.2020
K informaci, že T-MOBILE ROZDÁ ŠKOLÁKŮM 10 000 SIM KARET S 20GB DAT.
Zjišťujeme podrobnosti a to, jakou roli má ve věci kmenová škola. Budeme informovat.
New
29.10.2020
K OTÁZCE OTEVŘENÍ ŠKOL
Přáli jsme si návrat alespoň žáků 1. ročníku do škol. Podle oznámení ministra školství k obnovení prezenční výuky od pondělí 3. 11. 2020 nedojde.
Nyní je třeba vyčkat na informaci o scénáři návratu žáků (zejména) prvního stupně. Tento scénář by vláda měla představit zítra, v pátek 30. 10. Protože kolem kolem termínu znovuotevření škol panuje nejistota, bude škola podle informací MSMT znovu optimalizovat organizaci i obsah výuky na dálku - ve prospěch jejího účinného a smysluplného průběhu.
Pro úplnost dodáváme že od pondělí se podle ministra školství uzavřou i školy speciální. Uzavřením speciálních škol se vláda také bude zabývat zítra.
Omezení provozu mateřských vyloučit rovněž nelze.
New
28.10.2020
28. říjen 1918 - omluva
Vážení rodiče,
do plakátu k výročí 28. října se vloudily chyby.
Oprava :
//jméno Garrigue (píší se dvě "r")
//Autorem uvedeného příběhu je Josef Čapek, nikoli Karel Čapek.
Přijměte prosím mou omluvu.
Děkuji. Jiří Voneš
New
14.10.2020
OBĚDY- AKTUALIZOVÁNO – informace ředitele ŠJ Praha 10 (kráceno)

Školní jídelna umožní odběr obědů PRO ŽÁKY, kteří se vzdělávají distančním způsobem od 15. 10. 2020.
13. 10. dochází k automatickému odhlášení všech strávníků po dobu uzavření škol (včetně dne 14. 10. 2020).
Oběd bude vydáván strávníkům do menu boxů.
Konzumace na jídelně, resp. ve škole pro žáky není možná.
Během vyzvedávání obědů, prosíme, dodržujte všechna hygienická opatření.

//Obědy pro znovupřihlášené strávníky od 15.10.2020.
• Čas výdeje: od 11:00– do 12:00 hod.
• Místo výdeje: rampa u zadního vstupu do školní jídelny (do budovy vstupovat nelze)
• Nelze vyloučit, že z vážných důvodů mohou být strávníci přesměrováni na jiné výdejní místo.
New
14.10.2020
OŠETŘOVNÉ - říjen 2020
Vážení rodiče,
zveřejňujeme odkaz týkající se nároku rodiče na tzv. ošetřovné při uzavření školy. Od podzimu 2020 již škola dokument o "ošetřovném" nevydává ani nepotvrzuje.
Hlavní ukazatele:
//věk dítěte 10 let
//rodiče se mohou v péči střídat
//hradí se 60% z vyměřovacího základu
//není třeba žádat školu o potvrzení formuláře
//zaměstnanec oznámí "překážky v práci" zaměstnavateli

https://www.mpsv.cz/osetrovne.
New
14.10.2020
NABÍDKA PC TECHNIKY
//Škola dnes obdržela přislíbené finanční prostředky k zakoupení vybavení pro podporu distanční výuky. V předstihu jsme už PC zakoupili. Po náležitém naprogramování je můžeme nabídnout žákům. Programování probíhá právě nyní.
//MČ Praha 10 nabízí zápůjčku PC techniky pro žáky. I zde budou přístroje technicky připravovány tak, aby umožnily připojení k online výuce.

V mezičase je možno požádat o zápůjčku PC pro žáka školy. Zájemci napište prosím na adresu "skola@zsgutova.cz", v kopii též třídnímu učiteli. Reálně lze ale očekávat, že zápůjčka bude k převzetí spíše až pro případ prodloužení období dist. výuky do měsíce listopadu.


New
14.10.2020
Vložen nový dokument
Informace k distanční výuce
Naleznete jej v sekci NOUZOVÝ REŽIM / Informace k distanční výuce II
New
13.10.2020
UZAVŘENÍ ŠKOL - ÚVODNÍ INFORMACE
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s informacemi k již známým režimům školy v době od 14. 10 do 23. 10. , resp. 27. 10.

//ÚTERÝ, 13.10.// Uzavření základních škol se týká všech žáků školy (tedy i žáků 2. stupně v původním režimu střídavé výuky).
Učitelé byli pověřeni, aby žákům předali učivo na následující období. Režimy a termíny distanční výuky sestavujeme. Zvláště promýšlíme, jak distančně vyučovat žáky 1. tříd. Čekáme na upřesnění pokynu k možnosti stravování žáků ve školní jídelně.
//STŘEDA, 14.-10.// Zahájení režimu uzavření škol. Pedagogická rada určí režimy, druhy a termíny distanční výuky formou doplnění rozvrhů vyučování. V tento den mohou být učitelé s žáky v kontaktu spíše v asynchronním on-line režimu či pouze v off-line režimu. Nejdříve však v odpoledních hodinách. Škola k režimům vydá informaci rovněž v odpoledních hodinách.
//čtvrtek, 15.10// Zahájení distanční výuky podle upřesněných rozvrhů.
//pátek 23.10.// Ukončení režimu distanční výuky
//pondělí a úterý, 26.-27.10.// MŠMT vyhlásilo tzv. volné dny pro žáky škol. Distanční výuka neprobíhá.
//čtvrtek, pátek, 29.-30.10//Podzimní prázdniny pro žáky škol.
//pondělí, 2.11. // Předpokládaný návrat žáků do škol.

Informace budeme průběžně rozšiřovat a doplňovat.
Děkujeme vám za spolupráci.
New
13.10.2020
Vložen nový dokument
Informace k distanční výuce
Naleznete jej v sekci NOUZOVÝ REŽIM / Informace k distanční výuce
New
12.10.2020
K UZAVRENI SKOLY OD 14.10. 2020
Vážení rodiče, v úterý dne 13.10. učitelé připraví a předají přítomným žákům optimální skladbu učiva.
Vyčkáváme na upřesnění a prováděcí informace k realizaci distančního vzdělávání z MSMT.
Poté vás budeme dale informovat.
Děkujeme za vaši podporu.
New
09.10.2020
INFORMACE K REŽIMU STŘÍDAVÉHO VYUČOVÁNÍ na 2. stupni školy - část 1.
Vážení rodiče,
v průběhu dnešního dne Vám budeme posílat informace k organizaci docházky žáků 6. - 9. tříd. Nyní se prosím seznamte s těmi neodkladnými:
//týden 12. - 16. 10.
Prezenční výuku mají třídy: 6.ABC, 7.ABC
Distanční výuku mají třídy: 9.AB, 8.ABC
//týden 19. - 23.10.
Prezenční výuku mají třídy: 9.AB, 8.ABC
Distanční výuku mají třídy: 6.ABC, 7.ABC

OBĚDY
Žáci, kteří absolvují distanční výuku mohou odebírat oběd ve školní jídelně v době od 11:00 hod do 11:30 hod. V jiném čase mají při čekání na výdej přednost žáci v prezenční výuce.
V pondělí mohou jít na oběd všichni přihlášení žáci.
Hromadně odhlášeni jsou žáci 8. a 9. ročníku až od úterý 13. 10.
Odhlášení obědů na pondělí je možné provést pouze dnešního dne (pátek).

Informace o režimech distanční výuky zveřejníme dnes.
New
09.10.2020
INFORMACE PRO RODIČE K PODROBNOSTEM STŘÍDAVÉHO VYUČOVÁNÍ - část 2.
Vážení rodiče,
seznamte se prosím s doplňujícími informacemi

• OBĚDY - změna
Žáci, kteří absolvují distanční výuku mohou odebírat oběd ve školní jídelně v době od 11:00 hod do 11:30 hod. V jiném čase nebudou do školy vpuštěni – bráníme tak mísení s žáky přítomnými ve škole.
• Předávání informací bude škola realizovat dvěma hlavními cestami: Komens – konkrétní informace, nejčastěji TU, Zadávání úkolů žákům – jednotně – systémem Komens. Webové stránky – obecné nebo neodkladné informace.
• TU informují dnes rodiče 8. a 9. ročníku o detailech úvodní on-line třídnické hodiny, která proběhne v pondělí 12. 10.
• Pondělí 12. 10. proběhne třídnická hodina od. 8:00 hod. v režimu on-line konference pro žáky 8. a 9. ročníku.
• Vedení výuky v souladu s rozvrhem vyučování
• 3 typy výuky. On line synchronní výuka u profilujících předmětů ČJ, Mat, Aj (přímý kontakt s vyučujícím v daném čase). Ostatní naukové předměty (Z, D, Ch, Fy …): on line výuka asynchronní - zadání úkolů elektronicky, oboustranná zpětná vazba, hodnocení výsledků. U výchovných předmětů off-line výuka; předání doporučení k samostudiu či aplikování znalostí např. na praktické situace (s vědomím rodičů).
• Účast na on-line výuce je pro žáka je povinná, neúčast se eviduje v třídní knize. Neúčast nutno omluvit – omluví rodič žáka. Prosíme do omluvného listu.
• Na 26. a 27. 10. vyhlašuje MŠMT změnu organizace školního roku. Dva volné dny - pro žáky školy. Dne 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny pro žáky školy.

ZÁVĚREM PŘIPOMÍNÁME
 Jde o opatření, které se týká (u jednotlivého žáka) JEDNOHO TÝDNE.
 U části předmětů půjde o JEDNU VYUČOVACÍ HODINU


New
08.10.2020
STRIDAVE VYUČOVÁNÍ OD 12.10. pro žáky 2 stupně
Vážení rodiče,
informace o režimech stridani, o určení prezenční či distancni výuky pro třídy připravujeme. Informace zveřejníme v pátek 9. 10. Jakmile celý systém zorganizujeme. Kromě webovych stránek prosím sledujte take informace v systému Komens. Děkujeme za vaši součinnost.
New
02.10.2020
Informace ředitele školy – NOUZOVÝ STAV
Vážení rodiče, seznamte se prosím s informací k postupům ve škole od pondělí 5. 10. 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. (podle nařízení HSHMP č. 15/2020 z 1. 10. 2020)
OMEZENÍ VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY
1.stupeň ZŠ a ŠD– sportovní činnosti umožněny.
2.stupeň ZŠ - sportovní činnosti nejsou součástí vzdělávání. Učitelé Tv budou s žáky realizovat vycházky do okolí školy v kombinaci s vhodným zaměstnáním žáků.. V případě deštivého počasí setrvá vyučující s žáky v učebně v kombinaci s vhodným zaměstnáním žáků..
OMEZENÍ VÝUKY HUDEBNÍ VÝCHOVY
První a druhý stupeň ZŠ, školní družina školní klub. Součástí vzdělávání není zpěv..
Délka trvání opatření: do 18. 10. 2020 včetně.
V případě dotazů na podrobnosti realizace se na školu s důvěrou obraťte.
Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy
New
01.10.2020
NOUZOVÝ STAV od 5.10. 2020
Vážení rodiče,
čekáme na oficiální stanovisko k nouzovému stavu týkající se škol a školní výuky. Budeme vás informovat. (pravděpodobně v pátek 2. 10.)
Lze předpokládat, že mj. budou stanoveny zvláštní režimy pro výuku Tv a Hv.

New
30.09.2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY - provoz školy
Vážení rodiče, připomínáme, že ve čtvrtek 29. 10. a v pátek 30. 10. proběhnou ve školách podzimní prázdniny. Ve středu 28. 10. je státní svátek. Ve všech uvedených dnech je škola a školní družina uzavřena.
Zájmové vzdělávání (ŠD) nebude organizováno. Nebylo by možno zabránit mísení žáků z různých kolektivů a zvýšilo by se riziko možného přenosu onemocnění. Nebyl by ani dodržen metodický pokyn MŠMT o provozu škol ve školním roce 2020/21.
Děkujeme vám za pochopen přejeme pevné zdraví.
New
23.09.2020
STANOVISKO - ŘEDITELSKÝ DEN - pátek 25. 9. 2020
Ředitel školy oznamuje, že na pátek 25. 9. 2020 "ředitelský den" vyhlašovat nebude.

Škola řeší nedostatky ve vědomostech žáků vzniklé za jarní období, samozřejmě plní i aktuální plán učiva pro současný školní rok. Jakákoli ztráta vyučovacích hodin není z tohoto pohledu žádoucí.
Nelze též očekávat, že by byly školy plošně v pátek uzavírány nařízením z vyšší moci pokynem např. MZd. Nastane-li ale taková situace, budeme ji respektovat. J. Voneš, ředitel.
New
21.09.2020
KARANTÉNA
V sobotu jsme obdrželi informaci rodičů žáka třídy 2.A. o pozitivním nálezu Covid-19. Od HS dosud nemáme žádnou oficiální zprávu. Škole se nepodařilo nikoho z HS kontaktovat. Tlumočíme proto získané doporučení všeobecné informační linky HS:
Do vydání oficiálního nařízení o karanténě ze strany HS, doporučujeme rodičům ponechat žáky ze třídy 2.A v preventivní domácí desetidenní karanténě. Návrat žáků do školy ve středu 29. 9. Preventivní testování žáků doporučeno nebylo.
Budeme informovat též rodiče vybraných žáků školní družiny, kde ke kontaktu mohlo rovněž dojít.
Jakmile obdržíme aktuální zprávy, zveřejníme je.
Děkuji za spolupráci.
J. Voneš, ředitel
New
18.09.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (kráceno)
MZd nařizuje toto mimořádné opatření: Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol...mimo jejich společné prostory.

Poznámka ředitele školy: ustanovení bodu c) se vztahuje i na školní družinu. Všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Gutova mají doporučeno používat při výuce a v ŠD štít.
New
17.09.2020
PREVENTIVNÍ ABSENCE ŽÁKA
není žádoucí.
Vážení rodiče, odpovídáme na dva obdobné dotazy související s COVID-19.
Rodiče sdělují svůj záměr nechat dítě (zdravé) doma z preventivních důvodů.
STANOVISKO ŠKOLY:
K 17. 9. 2020 neeviduje škola žádnou informaci o nakažení žáka nebo zaměstnance. Rovněž v tuto chvíli nemá žádný žák nebo učitel oficiálně nařízenou karanténu.
Záměr ponechat zdravého žáka doma není důvodný.
DOPORUČENÍ A KOMENTÁŘ:
//Karanténu nařizuje kompetentní orgán - zpravidla KHS, nikoli svévolně jiná osoba.
//Preventivní absence zdravé osoby (která není v karanténě) nemá oporu v předpisech a bez lékařského potvrzení nelze takovou absenci uznat jako omluvenou.
//Dítě s příznaky nemoci (JAKÉKOLI) naopak doma ponechte do uzdravení.
//Školní výuka (prezenční) je v současné mimořádné době komplikovanější než dříve. Nelze pak ještě vyžadovat po učiteli, aby distančně vzdělával žáka, který zůstal zdráv doma.
//Ač k tomu nebyl vydán závazný pokyn MZd, MŠMT apod.,může Vaše dítě nosit roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
//Škola se maximálně snaží minimalizovat riziko přenosu nakažení v budově. Realizujeme značnou řadu opatření.

VÁŽENÍ RODIČE, CHÁPEME VAŠE OBAVY. JSOU PŘIROZENÉ. DŮVOD PONECHAT ZDRAVÉ DÍTĚ DOMA ALE NYNÍ NEMÁTE.
UČINÍTE-LI TAK, ZPŮSOBÍTE SOBĚ A ŠKOLE NEJEN KOMPLIKACE, ALE MŮŽETE SPUSTIT LAVINOVITÝ EFEKT OBDOBNÝCH ABSENCÍ, JEJICHŽ NÁSLEDKY MOHOU BÝT PRO ZACHOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ POVINNOSTI ŠKOLY DEVASTUJÍCÍ.
Děkujeme Vám!

New
09.09.2020
POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK
Vážení rodiče,
Podle aktuální informace MZd a MSMT Vás informuji o povinném nošení ochrany dýchacích cest (dále jen „Rouška“) ve společných prostorách školy od čtvrtka 10. 9. 2020. Povinnost se vztahuje na všechny osoby.

o Žádáme Vás, abyste počínaje zítřejším dnem 10. 9. 2020 vybavili své dítě do školy také Rouškou (popř. i Rouškou rezervní – např. při dlouhém pobytu ve ŠD).
o Do budovy vstoupí zaměstnanci, žáci a hosté s nasazenou rouškou.
o Služba ve vestibulu nevpustí osoby bez Roušky do budovy.
o Absenci Roušky bude škola u žáka řešit mimořádným postupem včetně kontaktování Vaší osoby.
o Očekáváme oficiální pokyn MŠMT – lze předpokládat, že poté bude i tato školní informace doplněna.

Vážení rodiče, situace se stává velmi proměnlivou a nelze v budoucnu vyloučit další náhlé změny. Tím více Vám děkujeme za dodržování stanovených pravidel. Spoléháme na Vaši spolupráci.

Buďme zdrávi!
Jiří Voneš
ředitel
New
08.09.2020
ROUŠKY, upřesnění
VÁŽENÍ RODIČE, OČEKÁVÁME OFICIÁLNÍ INFORMACI K NOŠENÍ ROUŠEK (či jiné ochrany dýchacích cest) k 14. září 2020. V BUDOVĚ ŠKOLY.
Snad ve pouze společných prostorách
V každém případě se prosím připravujte na variantu, že od pondělí 14. 9. bude "rouška" ve škole pravděpodobně povinná.
BUDEME VÁS INFORMOVAT.
New
07.09.2020
NOVÝ DOKUMENT-NEMOC DÍTĚTE
Vážení rodiče. reagujeme na dotaz jak postupovat, když nyní Vaše dítě onemocní nebo je nachlazené.
V adresáři Informace a formuláře/Nouzový režim/ je informace pro vás: "Rodičům_info_nemoc_dítěte"
New
01.09.2020
1.třídy - FOTOGRAFIE
Vážení rodiče, máme již k dispozici fotografickou dokumentaci ze zahájení školního roku (i z učeben 1. tříd). Jakmile od Vás převezmeme potvrzený dokument o vašem souhlasu se zveřejňováním údajů - vložíme fotografie na webové stránky školy.
Děkujeme Vám za součinnost.

New
31.08.2020
K OTÁZCE NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLE
Podle Informace HSHMP k nošení roušek ve školském zařízení v návaznosti na tiskovou konferenci Ministerstva zdravotnictví ČR dne 28. 8. 2020 upřesňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy stanovisko v záležitosti nošení roušek ve společných prostorech pražských škol a školských zařízení:
HSHMP aktuálně nenařizuje nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení.
Veškeré aktuální informace na webu HSHMP viz: www.hygpraha.cz.
New
31.08.2020
Vložen nový dokument
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU
Naleznete jej v sekci INFORMACE A FORMULÁŘE / Dopisy rodičům
New
28.08.2020
RODIČŮM ŽÁKŮ 1. TŘÍD- aktualizováno
Vážení rodiče žáků budoucích 1. tříd,
na základě doporučení MŠMT a vzhledem k vývoji situace v HMP, upravujeme zahájení školního roku.
Je nám velice líto, že ani nyní nemůžeme potvrdit realizaci slavnostního vítání žáků 1. tříd. Rozhodli jsme se nástup prvňáčků a doprovod rodičů zjednodušit takto:

//Dne 1. 9. paní učitelky třídní přebírají žáky v 7:45 hod. před budovou školy. V časovém rozvolnění umožní rodičům pořídit fotodokumentaci a poté odvedou žáky do třídy. Rodiče do budovy nevstupují. Třídní schůzky se nekonají. Zpět předají paní učitelky žáky rodičům jednotlivě před budovou školy v 8:50. V tento den žáci 1. třídy do školní družiny nejdou.

//Od středy 2. 9. paní učitelky třídní vyzvedávají žáky ve vestibulu školy v 7:40 hod. Prosíme, vybavte žáky zámečkem k šatní skříňce, který je opatřen 3 klíčky. V úvodních dnech bude v šatnách kromě paní učitelky i posílená služba. Budeme prvňáčkům s úkony v šatně pomáhat.

//Paní učitelky třídní Vás budou e-mailem průběžně informovat o záležitostech třídy. Pokud budete mít jakékoli dotazy, využívejte e-mailové komunikace s třídními učiteli. Použijte složku Kontakty na webových stránkách školy. Též se můžete obracet na zástupkyni ředitele pro 1. stupeň, paní Marii Zajdlovou.
//Dále jsme zajistili pořízení fotografií žáků 1. tříd profesionálním fotografem. Akce proběhne v průběhu září. Budeme Vás informovat předem.

Vážení rodiče, věnujeme pozornost vašim podnětům a řešíme je dle reálných možností školy. Po uvolnění nařízeních MŠMT Vám rádi vstup do školy a návštěvu tříd umožníme.
S přáním klidného roku 2020/2021
Zaměstnanci ZŠ Gutova
New
27.08.2020
MILÍ ŽÁCI, ( zdravíme i vaše rodiče a děkujeme za předání zprávy)
Loňský školní rok byl ukončen jak víte v nouzovém režimu. Mj. jsme až na výjimky nevyměňovali učebnice.

Tuto důležitou práci začneme s vaší pomocí realizovat ihned od středy 2. září.
Týká se žáků nových 3. - 9. tříd.

//Připravte nyní doma všechny zapůjčené školní učebnice.
//Učebnice zkontrolujte, vyčistěte, zalepte či opravte poškozené části.
//Všechny učebnice PŘINESTE VE STŘEDU 2.9.

Děkujeme vám za důležitou spolupráci!
New
26.08.2020
Vážení rodiče a přátelé školy Gutova,
škola od 1. 9. 2020 postupuje podle Manuálu MŠMT kde výchozím fundamentem je mj. doporučení k minimalizování interakce mezi osobami/jejich množstvím v budově školy.

S lítostí oznamujeme, že od 1. září platí obecný zákaz vstupu do budovy školy. Týká se všech osob mimo zaměstnance školy a školní jídelny a žáky školy. Jednání se školou a s kanceláří školní jídelny je třeba vyřizovat pokud možno distančně.
Stavíme se však vstřícně k možným individuálním specifikům. Všechny důvodné žádosti o výjimku pro vstup do budovy je ale třeba projednat předem.
Děkujeme za pochopení.
S úctou
Jiří Voneš, ředitel
New
26.08.2020
ORGANIZACE ŠKOLNÍCH REŽIMŮ OD 1. 9. 2020
úterý 1.září
7,45 – 8,45 Uvítání rodičů a žáků 1. tříd - před budovou školy (podrobný režim škola upřesní v pátek 28. 8. 2020.)
8:35 Otevření školy pro žáky 2. - 9. tříd

8:55 Zahájení 1. dne vyučování žáků 2. – 9. tříd
Vyučování:
1. třídy 8:00 – 8:45, poté předání žáků rodičům
2. – 9. třídy 8:55 – 9:40,

Nabídka: Školní družina pro vyčkání na oběd pro všechny žáky 1. stupně pro vyčkání na oběd.
Vydávání obědů 10:30 – 12:00New
20.08.2020
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vážení rodiče, seznamte se prosím s úvodními informacemi, podle kterých bude probíhat činnost školy od 1. 9. 2020. (podle tzv. Manuálu MŠMT z 17. 8. 2020). Jako každý rok vám v prvním školním týdnu zašleme Informační list s podrobným komentářem.
Nyní předkládáme základní údaje:
//Škola zahájí svou činnost 1. 9. 2020 pro všechny ročníky, třídy a oddělení školní družiny.
//Od žáků nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti.
//MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy.
//Nedochází k omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD.
//Škola realizuje preventivní protiepidemiologická doporučení a plní závazné pokyny pro situaci v souvislosti s Covid-19.
//Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka oddělit a předat zákonnému zástupci.
//Nošení roušek ve škole je stále předmětem jednání.

Období září - prosinec 2020
//Činnost školy bude prioritně nasměrována na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.
//Vzdělávací činnosti doplňkové budou minimalizovány(např. činnosti mimo školu).
//Škola omezuje vstup osob do budovy. (týká se např. rodičů, návštěv, podnájemců).
//Škola ruší skupinové akce v budově (např. hromadné vítání žáků 1. tříd, třídní schůzky, den otevřených dveří, jarmark ...)
//V souvislosti s předchozím bude probíhat mezi školou a rodinou především distanční komunikace.


Vážení rodiče,
není pochyb že půjde o náročné období. Informace mohou již nyní vyvolat řadu dotazů. Žádáme ale - vyčkejte až do doby, než zveřejníme avizovaný Informační list s podrobným komentářem.
New
20.08.2020
Informace o organizaci školního roku 2020/2021
AKTUALIZOVÁNO 19. 8. 2020 V SOUVISLOSTI S OMEZENÍMI K COVID_19

1. pololetí
• Období školního vyučování ve školním roce začne v úterý 1. 9. 2020
• Státní svátek: pondělí 28. 9. 2020
• Splatnost úplaty za ŠKOLNÍ DRUŽINU: 6. 9. 2020 (1. roč.), 15. 9. (2. - 5. roč.)
• Státní svátek: středa 28. 10. 2020; škola uzavřena
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
• Státní svátek: úterý 17. 11. 2020; škola uzavřena
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021
• Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: z důvodů aktuálních karanténních opatření přesunut na 2. pololetí.•

2. pololetí
•Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 1. 3. - 7. 3. 2021
•DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 24. 3. 2021

•///ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 7. a 8. DUBNA (14:00 – 18:00 hod.)///

•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4. , pátek (svátek) 2. 4. 2021 (škola uzavřena)
•Státní svátek: Velikonoční pondělí 5. 4. 2021
•Státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2021 připadají na soboty.
•Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky /RVM: x. červen 2021, BUDE UPŘESNĚNO
•Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. 6. 2021.
•Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021.
•Období školního vyučování ve školním roce 2021/22 začne ve středu 1. 9. 2021
New
18.08.2020
ČINNOST ŠKOLY OD 1.9. 2020
Vážení rodiče,
MŠMT právě vydalo pro školy rozsáhlý soubor informací a pokynů, jak zahájit školní rok 2020/2021 v souvislosti s omezeními vzhledem ke covid-19.
Informace nyní zpracováváme a aktualizujeme již připravené školní režimy a plány.
Škola vám bude postupně podávat příslušné informace. Doporučujeme nyní sledovat tuto část webových stránek.New
12.08.2020
ZVEŘEJNĚN ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Naleznete jej v sekci Rozvrh hodin
New
30.07.2020
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY:
2000746389/0800
Pro identifikaci odesílatele platby používejte kód žáka (uveden v žákovské knížce; platí po celou dobu školní docházky)
18.06.2021, 13:28                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz