Logo

   Úvod        Novinky        Kontakty        Rozvrh hodin        Informace a formuláře    

ZÁJMOVÁ ČINNOST V ZŠ PRAHA 10 GUTOVA

Již několik let je naším záměrem nabízet veřejnosti (zejména však žákům školy) pestrou škálu zájmových aktivit.

Dlouhodobě se osvědčila zkušenost, že zájmová činnost je na škole realizována prostřednictvím vnějších subjektů, které si školní prostory pronajímají. Máme potvrzeno, že tyto organizace poskytnou našim žáků služby jako odborníci a v náležité kvalitě. Při výběru podnájemců dáváme zásadně přednost organizacím, které se u nás již dříve osvědčily. Škola sama zájmovou činnost neorganizuje - nezatěžujeme naše učitele v jejich volném čase, pokud o vedení zájmových kroužků neprojeví zájem sami.

K našim dlouholetým spolupracovníkům patří.

             Jidas     Kroužky     FbK Olymp Praha

27.11.2021, 22:00                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz