Logo

 O nás    Novinky    Kontakty    Rozvrh hodin    Dokumenty  
 VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA    OSLAVA 60. VÝROČÍ - OBEJMUTÍ ŠKOLY  

Škol drina a škol klub

 

o       Zástupce ředitele 1. stupně: Mgr. Monika Schifflerová, tel 274 021 923
monika.schifflerova@...

o       Vedoucí školní družiny: Veronika Homolková, tel 274 021 927
veronika.homolkova@...

o       Adresy na paní vychovatelky jsou uvedeny v části Kontakty

o       provoz: 6,30 - 8,45 hod; 11,40 - 17,30 hod

o       Provozujeme až 7 oddělení ŠD a 1 oddělení ŠK

o       Zaměstnáváme až 8 vychovatelů

o       Počet zapsaných žáků v 1 oddělení: do 30 dětí

o       Máme 3 ŠD/ŠK herny, zbývající oddělení v kmenových třídách

o       Přijímání žáků a režim ŠD je popsán ve vnitřním řádu školní družiny

o       Další aktivity v ŠD: Společné projekty, činnost výtvarná, pracovní, tělovýchovná, výtvarně aranžérská, dramatická, hudební, šikovné ruce (změny v aktuálním školním roce jsou možné)

o       Pořádání příležitostných akcí mimo areál školy

Charakteristika ŠD/ŠK

        Školní družina a školní klub jsou pro zaměstnané rodiče žáků na této škole nepostradatelnou součástí. Zájem o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání v době covidových opatření u rodičů stagnuje. ŠD i ŠK jsou přesto obsazeny. Oddělení ŠD se naplňuje do 30 žáků. Ve ŠK je kapacita 25 žáků.

        Institut školní družiny je rodiči žáků prvních tříd nárokován téměř stoprocentně. Školní klub je určen pro žáky II. stupně a v průběhu školního roku se v něm střídají desítky žáků – zejména v době přestávek mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

        Školní družina využívá pro svou činnost především místnosti v prvním patře, kde má k dispozici dvě herny a pět tříd vybavených na odpolední herní činnosti. Každá místnost má videotelefon pro komunikaci s návštěvami ve vrátnici. Aktuálně škola připravuje přechod vydávání žáků pomocí elektronických čipů. ŠD využívá při svých pohybových aktivitách také relaxační místnost, venkovní školní amfiteátr a sportovní areál Gutovka.

        Školní klub má své oddělení ve druhém patře. Žáci v klubu využívají školní knihovnu a pro své zájmy mají v klubu k dispozici mnoho stolních a deskových her. Využívají i stolní počítače, kterými je ŠK také vybaven. Součástí práce vychovatelky ŠK je i řízená činnost s žáky – hry, projekty, naučné činnosti.
28.09.2023, 9:47                         © ZŠ Gutova 2004 - 23                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800, ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ POKLADNY: 2802000239/2010
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz, ID dat. schránky: sd3ybhx,