Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 1601 krát)
Manuál MŠMT - testování ve školách duben 2021    (staženo 170 krát)
MSMT_informace_od8_6_rousky_změna   (staženo 90 krát)
Ošetřovné po otevření škol 18. 11. 2020   (staženo 402 krát)
Rodičům_testování_PCR   (staženo 210 krát)
Testování_přijímací_zkoušky   (staženo 163 krát)

Obecné

Školní řád 2021   (staženo 325 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2636 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 710 krát)
Program primární prevence    (staženo 948 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1711 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2021/2022   (staženo 79 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1686 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2600 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 3110 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3861 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2885 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 912 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 789 krát)

Zápis do 1. tříd

A) ŽÁDOST - ZÁPIS - BĚŽNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 410 krát)
B1) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 191 krát)
B2) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ - PŘÍLOHA pro školní rok 2021/2022   (staženo 191 krát)
C) ŽÁDOST - ODKLAD pro školní rok 2021/2022   (staženo 184 krát)
Co se děje u zápisu   (staženo 515 krát)
Informace rodičům „VÝZNAMNÉ ZMĚNY PRAVIDEL PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD“   (staženo 641 krát)
Výsledky zápisu do ZŠ GUTOVA pro školní rok 2021/2022   (staženo 187 krát)
Desatero    (staženo 2298 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup do skupiny s rozšířenou výukou matematiky - RVM pro rok 2021/2022 (do 22.6.)   (staženo 134 krát)
Informace o výsledcích přijímacího řízení do tříd s RVM pro školní rok 2021/2022   (staženo 48 krát)
SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY (RVM) - 2021   (staženo 289 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 3409 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 3094 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 20/21   (staženo 555 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání   (staženo 126 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 5043 krát)
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021   (staženo 290 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 805 krát)
27.07.2021, 3:39                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz