Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 1410 krát)
Manuál MŠMT - testování ve školách duben 2021    (staženo 5 krát)
Ošetřovné po otevření škol 18. 11. 2020   (staženo 262 krát)
Rodičům_výuka_od_12_4_2021   (staženo 63 krát)

Obecné

Školní řád 2021   (staženo 167 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2496 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 579 krát)
Program primární prevence    (staženo 825 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1587 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 494 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1577 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2498 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2953 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3712 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2763 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 738 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 671 krát)

Zápis do 1. tříd

A) ŽÁDOST - ZÁPIS - BĚŽNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 189 krát)
B1) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 36 krát)
B2) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ - PŘÍLOHA pro školní rok 2021/2022   (staženo 32 krát)
C) ŽÁDOST - ODKLAD pro školní rok 2021/2022   (staženo 38 krát)
Co se děje u zápisu   (staženo 385 krát)
Informace rodičům „VÝZNAMNÉ ZMĚNY PRAVIDEL PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD“   (staženo 459 krát)
Desatero    (staženo 2189 krát)

RVM - matematické třídy

Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 3265 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2956 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 20/21   (staženo 414 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 4929 krát)
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021   (staženo 188 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 701 krát)
10.04.2021, 16:11                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz