Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 2881 krát)
Informace k zahájení školního roku 2021/2022   (staženo 2888 krát)

Obecné

Školní řád 2021   (staženo 2883 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2020   (staženo 2876 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 2877 krát)
Program primární prevence    (staženo 2909 krát)

Žádosti

Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 2899 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2878 krát)
ŽÁDOST O OMLUVENÍ NEÚČASTI ŽÁKA V PLAVECKÉM VÝCVIKU   (staženo 2878 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 2875 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA ze zdravotních důvodů    (staženo 2876 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2021/2022   (staženo 2875 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2878 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 2893 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 2874 krát)

Zápis do 1. tříd

A) ŽÁDOST - ZÁPIS - BĚŽNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 2873 krát)
B1) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ pro školní rok 2021/2022   (staženo 2875 krát)
B2) ŽÁDOST - ZÁPIS - PŘEDČASNÝ - PŘÍLOHA pro školní rok 2021/2022   (staženo 2876 krát)
C) ŽÁDOST - ODKLAD pro školní rok 2021/2022   (staženo 2874 krát)
Co se děje u zápisu   (staženo 2877 krát)
Informace rodičům „VÝZNAMNÉ ZMĚNY PRAVIDEL PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD“   (staženo 2875 krát)
Výsledky zápisu do ZŠ GUTOVA pro školní rok 2021/2022   (staženo 2877 krát)
Desatero    (staženo 2875 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup do skupiny s rozšířenou výukou matematiky - RVM pro rok 2021/2022 (do 22.6.)   (staženo 2875 krát)
Informace o výsledcích přijímacího řízení do tříd s RVM pro školní rok 2021/2022   (staženo 2875 krát)
SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY (RVM) - 2021   (staženo 2877 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 2875 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2874 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 22/23   (staženo 4 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání   (staženo 2877 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání - aktual. 23.9.2021   (staženo 2 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 2879 krát)
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021   (staženo 2878 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 2875 krát)
25.09.2021, 1:47                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz