Logo

 O nás    Novinky    Kontakty    Rozvrh hodin    Informace a formuláře    VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA  
rePREZENTACE
       
 
Z bazénu rovnou na led
Jak všichni dobře víme, voda má různá skupenství. Děti z prvního stupně si dvě z nich vyzkoušely. Třídy 2.A a 2.C dokončily na konci ledna po pěti měsících plavecký výcvik v bazénu Axa. Ve složité covidové době plné různých zákazů a nařízení se děti těšily do lekcí plavání a na milé instruktory, kteří je učili nebo zdokonalovali v různých plaveckých stylech nebo se jen nebát vody. Na konci ledna jsme se rozloučili s bazénem a v rámci hodin tělesné výchovy jsme začali bruslit na kluzišti v areálu Gutovka. Plavky a žabky jsme vyměnili za teplé zimní oblečení, rukavice, helmy a brusle. Opět se je na co těšit a oči našich žáčků září dál.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy

 
 
Výměna šatních skříněk
Začátkem února (7. - 8. února 2022) došlo ve škole Gutova k rozsáhlé výměně šatních skříněk pro žáky druhého stupně. V pondělí měli všichni žáci z druhého stupně distanční výuku, protože staré skříňky bylo nutné nejdříve vystěhovat a prostor uklidit a desinfikovat. O den později technici přivezli a sestavili skříňky nové. V novém režimu má nyní každý žák skříňku vlastní. Barevná šatna krásně zútulňuje vstupní prostor v přízemí.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy

 
 
Projektový den ZŠ Gutova – ČECHOVA STODOLA
29. 9 2021 jsme navštívili s žáky 4. A a 2. B staročeskou stodolu v obci Buková (Příbramsko), kde jsme se věnovali českým pověstem a historii.
V rámci vzdělávacích činností, kterými nás provázel praotec Čech, se děti seznámily s nejznámějšími osobami českých pověstí i dějin. Žáci si vyzkoušeli, jak se žilo v dávných dobách, poznali různá řemesla, zkusili si vyrobit starým způsobem různé předměty. V dílničkách si žáci sami vytvořili vlastní výrobek, kterým mohli potěšit své rodiče. Zábavnou formou si žáci utřídili informace, jež znali z výuky, další získali v průběhu prohlídky.
Projektový den určitě přispěl k zájmu dětí o historii naší země a motivoval je k dalšímu vzdělávání.

Mgr. Hana Kasalová, učitelka školy
 
 

Projektový den ZŠ Gutova – Muzeum Českého Granátu

Dne 24. 9. 2021 třídy 4. B a 4. C se účastnili Projektového dne.
Nejdříve navštívili Muzeum Českého Granátu v Třebenicích. Na závěr prohlídky si sami zkusili, jak je náročné v tyto kamínky vypátrat v písku. Kdo granát nalezl, mohl si ho ponechat, jako hezkou vzpomínku.
Z muzea pokračovali na zámek Libochovice, kde za společnosti komtesy byli provedeni zámeckými pokoji.
Všem žákům se exkurze líbila a už se těší, až budou moci vyrazit na další.

Mgr. Jana Gruberová, učitelka školy
 
 

Projektový den ZŠ Gutova – Příběh loutek

Dne 21.9.2021 navštívily třídy 2.A a 2.C Muzeum loutek v Plzni. Moderní interaktivní expozice nás přenesla do kouzelného světa loutek a českého loutkářství. Seznámili jsme se s výrobou loutek, s druhy loutek i s druhy divadel, ale také s jednotlivými profesemi v loutkovém divadle. V samém závěru si žáci vyzkoušeli na krátké pohádce, jaké to je být loutkohercem. Na základě získaných informací jsme společně vyplnili pracovní listy. Dětem se dnešní akce velice líbila😊.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy
 
 
Družina vylepšuje - září 2021
Žáci školní družiny zdobí přístupovou cestu do areálu Gutovka technikou El-křído-naasfalto.

 
 
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 - 1. září 2021
Ve středu 1. září zahájilo svou novou životní etapu 53 prvňáčků ve třech prvních třídách. Prvňáčci, kteří už přišli kvůli epidemii o slavnostní zápis, si první školní den užili za doprovodu svých nejbližších v amfiteátru školy. Zde je slavnostně přivítal ředitel školy Jiří Voneš. Dětem popřál hodně štěstí, školních úspěchů a společných zážitků, na které budou s chutí vzpomínat. S paní Marií Zajdlovou, zástupkyní pro první stupeň, a s panem Martinem Chocenským, zástupcem pro druhý stupeň, dekorovali děti slavnostními medailemi a pasovali je tak na žáky školy. Po slavnostním zahájení se prvňáčci odebrali v doprovodu třídních učitelek do svých tříd, kde prvně usedli do lavic. Stejně jako v minulých letech každý prvňáček obdržel od MÚ Prahy 10 jako dárek knihu O pejskovi a kočičce a od Magistrátu HMP balíček se školními pomůckami. Milí prvňáčci, přejeme vám, aby se vám ve škole nejen líbilo, ale i dařilo 😊.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy
 
 
15.08.2022, 20:07                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz