Logo

rePREZENTACE
       
 
Rybáři či rybníkáři? - listopad 2019
Národním zemědělské muzeum uvítalo žáky 6. ročníku moderní expozici „Rybářství”, která reprezentuje tradici českého rybníkářství. Žáci byli s tématem seznámeni prostřednictvím dynamického a interaktivního konceptu, včetně živých exponátů. Program dále provázely tvůrčí a jiné aktivity.
Mgr. Lenka Chejnovská, učitelka
 
 
AKADEMIE VĚD a hra – listopad 2019
Jest říci, že žactvo, třídy 8. B navštívilo ctihodnou budovu Akademie věd.
Akce probíhala v rámci týdne vědy a techniky. Sedmáci si vyzkoušeli únikové hry na téma Globální hrozby a poté si mohli prohlédnout akademickou knihovnu i s komentovanou prohlídkou.
Mgr. Barbora Houšková, učitelka
 
 
MaSo je matematická soutěž – listopad 2019
Jatečně znějící slovo MaSo je ve skutečnosti strategicko-vědomostní matematická soutěž, kterou pořádá MFF UK. Tým žáků naší školy obstál v konkurenci 236 týmu z celé republiky Ceníme si 60 místa, neboť většina soutěžících zastupovala víceletá gymnázia.
Mgr. Taťjana Kubíková, učitelka
 
 
Totalita ve 3D na Karlově náměstí – listopad 2019
Na zhlédnutí prezentace se třída musela objednat. Zájem byl veliký. Multimediální pořad je provedl Československem v letech 1948 – 1989. Historické okamžiky, vyvlastňování půdy, prvomájové průvody, hmotná nouze, okupace v roce 1968 i pád totality v roce 1989. To vše je pro současné dospívající děti neznámá minulost. Obsah projekce 3D byl o to více nečekaný a pro žáky 7. ročníku působivý.
Mgr. Taťjana Kubíková, učitelka
 
 
Malovaný džbánku hrneču
Dne 16. 10. jsme pořádali ve škole akci „Malování na hrneček“ s oborným lektorem. Děti se učily přenést výtvarný motiv na méně obvyklý materiál a tvar. Práce se zúčastnila třída 1. B a dětem se velmi líbila.
Mgr. Hana Jindráková, učitelka
 
 
Akce 7. A
Dne 17. října 2019 absolvovala třída 7. A vycházku po Strašnicích s názvem „Hádej, kdo bydlel v tvé ulici“. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o okolí naší školy a o místech, kudy běžně chodí nebo přímo bydlí. Vycházka začala u strašnického krematoria a pak vilovou čtvrtí až k Trmalově vile.
Dne 22. října 2019 navštívila třída 7. A knihovnu v Korunní ulici, kde se zúčastnila programu v rámci rozvíjení mediální gramotnosti. Žáci se aktivně zapojili do programu díky svým mobilním telefonům, hledali a ověřovali zprávy, posuzovali pravost fotografií a také si zasoutěžili. Akce byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná.
Mgr. Jaroslava Černá, učitelka
 
 
Tučňáci v Rudolfinu – říjen 2019
Většina druháků na koncertě ještě nikdy nebyla. Již při vstupu do krásné novorenesanční budovy všichni žasli nad výzdobou a ohromnými lustry. Ještě větším překvapením byla rozlehlá Dvořákova síň. A to slavnostní oblečení žáků! Orchestr ve fracích žákům připomínal tučňáky. Pořadem provázel herec Pavel Liška, který dokázal propojit dětský svět se světem orchestrálních hudebníků. Žáci objevovali, jak může hudba znít a co při ní můžeš prožívat. Pak se zaposlouchali se do krásných skladeb a na závěr si společně za doprovodu orchestru zazpívali. Pořad zaujal. Kombinoval zábavu s kultivací a vzděláváním.
Mgr. Hana Kasalová, učitelka
 
 
S kozlíkem na jevišti – listopad 2019
Dne 1. listopadu shlédli žáci 1. A a 1. B představení velmi kreativního divadelního souboru loutkového divadla KOZLÍK: Děti interaktivně spolupracovaly s kozlíkem při osvobozování princezny ze zakletí a úspěšně odpovídaly na záludné otázky. Po představení si děti mohly loutky prohlédnout zblízka a ztratit strach z draka.
Mgr. Alena Pouzarová, učitelka
 
 
Zdraví den pro zdraví – říjen 2019
Žáci pátého a osmého ročníku se zúčastnili akce ve VOŠ zdravotnické v Praze 6. Zblízka si prohlédli hasičský vůz a dozvěděli se o výbavě hasičů. Vyzkoušeli si první pomoc i to, jak je těžké nést zraněného v nosítkách. Další informace byly o nástrahách v podobě parazitů. Žáci si změřili krevní tlak a vyzkoušeli si základy ošetření zranění. Řeč byla i o škodlivosti návykových látek pro dětský organismus. Od studentek oboru kosmetička si nechali se zájmem namalovat na obličej výzdobu na přání nebo dokonce vytvořit „krvácející zranění“.
Bc. Jana Gruberová a Mgr. Renáta Krejčí, učitelky
 
 
Parlament v Krkonoších – říjen 2019
Náš žákovský parlament Gutovská rada zúčastnil výjezdu na Černou Horu v Krkonoších. Členové rady si užili týden v krásné přírodě a vymýšleli celoroční program pro svoje spolužáky. Děti měly též příležitost se navzájem lépe poznat, hrály společenské hry, zpívaly při kytaře a chodily na výlety. Týdenní výjezd žákovského parlamentu se velmi vydařil.
Mgr. Barbora Houšková, učitelka
 
 
Stříbrný Ping (pong) – říjen 2019
Starší žáci a žákyně se zúčastnili obvodního kola Prahy 10 ve stolním tenisu. Soutěž pořádal Dům dětí a mládeže Prahy 10. Hráli jsme v moderní hale areálu Hamr Záběhlice. V obou kategoriích obsadila ZŠ Gutova pěkná druhá místa z množství přihlášených družstev.
Mgr. Oldřich Kaplan, učitel
 
 
Činnost skoro detektivní - říjen 2019
Třídy 8. ročníku navštívily na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity Hrdličkovo muzeum člověka. Žáci viděli množství zajímavých exponátů týkajících se evoluce člověka a kromě prohlídky muzea se také zúčastnili workshopu Sběratelé kostí, ve kterém skládali kostru člověka a dozvěděli se, čím se zabývají např. antropologové.
Mgr. Barbora Houšková, učitelka
 
 
Kopaná i medaile - říjen 2019
Žáci školy se zúčastnili dvou fotbalových turnajů obvodního kola v rámci Poháru pražských škol „POPRASK“. Hráli jsme v areálu SK Slavia Praha na umělém povrchu. Mladší žáci 6. – 7. třídy se umístili na pěkném třetím místě z 15 přihlášených družstev. Starší žáci skončili ve čtvrtfinále (5. – 8. místo) ze 14 družstev.
Mgr. Oldřich Kaplan, učitel
 
 
27.07.2021, 3:16                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz