Logo

rePREZENTACE
       
 
Projektový den ZŠ Gutova – Příběh loutek
Dne 21.9.2021 navštívily třídy 2.A a 2.C Muzeum loutek v Plzni. Moderní interaktivní expozice nás přenesla do kouzelného světa loutek a českého loutkářství. Seznámili jsme se s výrobou loutek, s druhy loutek i s druhy divadel, ale také s jednotlivými profesemi v loutkovém divadle. V samém závěru si žáci vyzkoušeli na krátké pohádce, jaké to je být loutkohercem. Na základě získaných informací jsme společně vyplnili pracovní listy. Dětem se dnešní akce velice líbila😊.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy
 
 
Družina vylepšuje - září 2021
Žáci školní družiny zdobí přístupovou cestu do areálu Gutovka technikou El-křído-naasfalto.

 
 
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 - 1. září 2021
Ve středu 1. září zahájilo svou novou životní etapu 53 prvňáčků ve třech prvních třídách. Prvňáčci, kteří už přišli kvůli epidemii o slavnostní zápis, si první školní den užili za doprovodu svých nejbližších v amfiteátru školy. Zde je slavnostně přivítal ředitel školy Jiří Voneš. Dětem popřál hodně štěstí, školních úspěchů a společných zážitků, na které budou s chutí vzpomínat. S paní Marií Zajdlovou, zástupkyní pro první stupeň, a s panem Martinem Chocenským, zástupcem pro druhý stupeň, dekorovali děti slavnostními medailemi a pasovali je tak na žáky školy. Po slavnostním zahájení se prvňáčci odebrali v doprovodu třídních učitelek do svých tříd, kde prvně usedli do lavic. Stejně jako v minulých letech každý prvňáček obdržel od MÚ Prahy 10 jako dárek knihu O pejskovi a kočičce a od Magistrátu HMP balíček se školními pomůckami. Milí prvňáčci, přejeme vám, aby se vám ve škole nejen líbilo, ale i dařilo 😊.

Mgr. Jana Zvěřinová, učitelka školy
 
 
25.09.2021, 1:22                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz