Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 1302 krát)
Ošetřovné po otevření škol 18. 11. 2020   (staženo 160 krát)
Rodičům_info_nemoc_dítěte   (staženo 418 krát)
Rodičům_výuka_od_4.ledna2021   (staženo 1336 krát)
Rozvrh vyučování_4_01_2021   (staženo 617 krát)

Obecné

Školní řád 2021   (staženo 57 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2395 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 498 krát)
Program primární prevence    (staženo 731 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1501 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 405 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1499 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2416 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2827 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3633 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2683 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 569 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 584 krát)

Zápis do 1. tříd

Co se děje u zápisu   (staženo 21 krát)
Informace rodičům   (staženo 18 krát)
Desatero    (staženo 2037 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky 2020/2021   (staženo 637 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 3150 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2858 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 20/21   (staženo 241 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 4375 krát)
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021   (staženo 73 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 603 krát)