Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 1361 krát)
Ošetřovné po otevření škol 18. 11. 2020   (staženo 215 krát)
Rodičům_info_nemoc_dítěte   (staženo 468 krát)
Rodičům_výuka_od_4.ledna2021   (staženo 1406 krát)
Rozvrh vyučování_4_01_2021   (staženo 719 krát)

Obecné

Školní řád 2021   (staženo 117 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2445 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 540 krát)
Program primární prevence    (staženo 785 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1545 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 446 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1539 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2457 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2907 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3677 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2724 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 671 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 638 krát)

Zápis do 1. tříd

Co se děje u zápisu   (staženo 239 krát)
Informace rodičům „VÝZNAMNÉ ZMĚNY PRAVIDEL PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍD“   (staženo 96 krát)
Desatero    (staženo 2127 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky 2020/2021   (staženo 753 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 3212 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2909 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 20/21   (staženo 363 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 4887 krát)
Přijímací zkoušky na střední školy - změny 2021   (staženo 145 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 655 krát)
5.03.2021, 17:32                         © ZŠ Gutova 2004 - 21                         webmaster
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 476 11 880, tel.274 021920-24, fax.274 021 922,
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 2000746389/0800
e-mail: skola@zsgutova.cz, www.zsgutova.cz