Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 1064 krát)
Rodičům_info_nemoc_dítěte   (staženo 217 krát)
Rodičům, distanční výuka, aktualizace   (staženo 89 krát)

Obecné

Školní řád 2019   (staženo 788 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2233 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 397 krát)
Program primární prevence    (staženo 603 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1398 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 301 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1393 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2311 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2682 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3491 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2579 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 288 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 459 krát)

Zápis do 1. tříd

Desatero    (staženo 1864 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky 2020/2021   (staženo 416 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 3004 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2702 krát)

Přijímací řízení na střední školy

Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 3370 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 495 krát)