Logo

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 1185 krát)
Informace - otevření školy 18.11. 2020   (staženo 149 krát)
Ošetřovné po otevření škol 18. 11. 2020   (staženo 52 krát)
Rodičům_info_nemoc_dítěte   (staženo 298 krát)
Rodičům_otvírání_školy_30_11_2020   (staženo 474 krát)
Rodičům, distanční výuka, aktualizace   (staženo 230 krát)

Obecné

Školní řád 2019   (staženo 856 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 2290 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 437 krát)
Program primární prevence    (staženo 644 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1435 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 345 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1433 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2351 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2730 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3539 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2617 krát)

Dopisy rodičům

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A HLAVNÍ AKCE ROKU   (staženo 382 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 507 krát)

Zápis do 1. tříd

Desatero    (staženo 1914 krát)

RVM - matematické třídy

Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky 2020/2021   (staženo 470 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 3049 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2753 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro žáky 5., 7. a 9. ročníků na rok 20/21   (staženo 67 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 3440 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 537 krát)