Logo
Informace a formuláře
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Kariéra
Informace o škole menu
1. třídy 20/21 menu
Školská rada
Školní družina menu
rePREZENTACE
Pomáháme menu
Školní časopis TORNÁDO
Logo
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR
6. třídy 2020/2021

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

Informace a formuláře

Nouzový režim

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   (staženo 710 krát)
Informace_hodnocení_vysvědčení_20192020   (staženo 200 krát)
Rodičům_otevření_školy_2stupeň   (staženo 220 krát)
Rodičům_PRÁZDNINOVÉ ŠKOLNÍ SKUPINY   (staženo 105 krát)
Rodičům_VYKLÍZENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK    (staženo 169 krát)
Termíny_závěru_školního_roku   (staženo 98 krát)

Obecné

Školní řád 2019   (staženo 542 krát)
ŠVP Gutovka - Školní Vzdělávací Plán ZŠ Gutova - prosinec 2016   (staženo 1992 krát)
Řád školní družiny aktualizace březen 2020   (staženo 181 krát)
Program primární prevence    (staženo 441 krát)

Žádosti

Žádost o omluvení z předmětu – plavání   (staženo 1227 krát)
Žádost o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání - ŠD rok 2020/2021   (staženo 93 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučování předmětu mimo tělesnou výchovu   (staženo 1174 krát)
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA z vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA   (staženo 2108 krát)
Žádost o PŘESTUP žáka/žákyně DO ZŠ Praha 10, GUTOVA 39/1987   (staženo 2495 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu 1 až 5 dní - TU   (staženo 3318 krát)
Žádost o uvolnění žáka z výuky - na dobu nad 5 dní - ŘŠ   (staženo 2365 krát)

Dopisy rodičům

INFORMAČNÍ LIST 2019/2020   (staženo 724 krát)
Informace rodičům Struktura významu učiva    (staženo 233 krát)

Zápis do 1. tříd

Informace rodičům k zápisu pro rok 2020-2021 aktual. 23.3.2020   (staženo 439 krát)
Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021    (staženo 139 krát)
Žádost o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2020/2021   (staženo 227 krát)
Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 - příloha   (staženo 118 krát)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Gutova rok 2020/2021   (staženo 421 krát)
Desatero    (staženo 1673 krát)

RVM - matematické třídy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO SKUPIN S RVM 2020/2021   (staženo 54 krát)
Žádost o přestup žáka/žákyně do 6. třídy a skupiny s rozšířeným vyučováním matematiky 2020/2021   (staženo 239 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z matematiky.   (staženo 2811 krát)
Příklad testu přijímací zkoušky z všeobecných vědomostí.   (staženo 2506 krát)

Přijímací řízení na střední školy

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY pro rok 2019/2020   (staženo 457 krát)
PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání_20-21   (staženo 200 krát)
Žádost o vytištění přihlášky na SŠ školou - formulář   (staženo 3192 krát)

Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR

Informační povinnost GDPR - Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Gutova   (staženo 334 krát)