Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Den otevřených dveří
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI


Výsledky zápisu do ZŠ GUTOVA
pro školní rok 2017/2018


Ředitel Základní školy Praha 10, Gutova 39/1987 podle ustanovení § 46 odst. 1), §165 odst. 2), písm. e) a v souladu se zněním § 183 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Přijatí uchazeči:
kód/rozhodnutí:

  17001     přijat/přijata       17025     přijat/přijata       17048     přijat/přijata       17073     přijat/přijata  
  17002     přijat/přijata       17026     přijat/přijata       17049     přijat/přijata       17074     přijat/přijata  
  17003     přijat/přijata       17027     přijat/přijata       17051     přijat/přijata       17075     přijat/přijata  
  17004     přijat/přijata       17028     přijat/přijata       17052     přijat/přijata       17076     přijat/přijata  
  17005     přijat/přijata       17029     přijat/přijata       17053     přijat/přijata       17077     přijat/přijata  
  17007     přijat/přijata       17030     přijat/přijata       17054     přijat/přijata       17078     přijat/přijata  
  17008     přijat/přijata       17031     přijat/přijata       17055     přijat/přijata       17079     přijat/přijata  
  17009     přijat/přijata       17032     přijat/přijata       17056     přijat/přijata       17080     přijat/přijata  
  17010     přijat/přijata       17033     přijat/přijata       17057     přijat/přijata       17081     přijat/přijata  
  17011     přijat/přijata       17034     přijat/přijata       17058     přijat/přijata       17082     přijat/přijata  
  17012     přijat/přijata       17035     přijat/přijata       17059     přijat/přijata       17083     přijat/přijata  
  17013     přijat/přijata       17036     přijat/přijata       17060     přijat/přijata       17085     přijat/přijata  
  17014     přijat/přijata       17037     přijat/přijata       17061     přijat/přijata       17086     přijat/přijata  
  17015     přijat/přijata       17038     přijat/přijata       17065     přijat/přijata       17087     přijat/přijata  
  17016     přijat/přijata       17039     přijat/přijata       17066     přijat/přijata       17088     přijat/přijata  
  17017     přijat/přijata       17040     přijat/přijata       17067     přijat/přijata       17089     přijat/přijata  
  17018     přijat/přijata       17041     přijat/přijata       17068     přijat/přijata       17091     přijat/přijata  
  17019     přijat/přijata       17042     přijat/přijata       17069     přijat/přijata       17092     přijat/přijata  
  17020     přijat/přijata       17043     přijat/přijata       17070     přijat/přijata       17093     přijat/přijata  
  17021     přijat/přijata       17045     přijat/přijata       17071     přijat/přijata       17095     přijat/přijata  
  17022     přijat/přijata       17046     přijat/přijata       17072     přijat/přijata       17096     přijat/přijata  
  17024     přijat/přijata       17047     přijat/přijata    

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí v listinné podobě bude vydávat zákonným zástupcům do vlastních rukou zástupkyně ředitele PaedDr. Marie Zajdlová (2. května 2017 14,30 – 16,00 a 3. května 2017, 16,00 - 17,00 hod, kancelář č. 103, 1. patro).

Do ZŠ Gutova nenastoupí:
kód/rozhodnutí:

  17006     nenastoupí       17062     nenastoupí       17064     nenastoupí       17090     nenastoupí  
  17023     nenastoupí       17063     nenastoupí       17084     nenastoupí       17094     nenastoupí  


V Praze 11. dubna 2017
Mgr.Bc. Jiří Voneš, v.r.
ředitel školy