Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
1. třídy 18/19 menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Čerpání evropských fondů
Další důležité odkazy
Pověřenec ZŠ Gutova - GDPR
6. třídy 2017/2018

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

New
08.11.2018
TŘÍDNÍ SCHŮZKA
VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení rodiče, přijměte prosím pozvánku na třídní schůzku k podání informací o prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí školního roku.
Součástí schůzky bude také doplňující volba zástupce za rodiče do školské rady.
Schůzka se koná ve středu dne 21. 11. 2018. Začíná v 17:00 hod.
Děkujeme předem za vaši účast.
Jiří Voneš
New
05.11.2018
HERNÍ ODPOLEDNE GUTOVSKÉ RADY.
Žákovský parlament organizuje soutěžní odpoledne turnaje v piškvorkách. Vítězové třídních kol postupují do finále, které se koná ve škole dne 7.11. od 14:00 do 15:00. Po ukončení turnaje se žáci vrátí do družiny/opustí areál školy. Rodiče žáků finalistů obdrží písemnou informaci.
Turnaje se zúčastní jako vždy i učitelé školy. A jako vždy s nimi žáci velice rádi změří své síly.
Děkujeme paní učitelce B. Houškové, panu učiteli V. Sýkorovi a všem žákům Gutovské rady za přípravu a organizaci turnaje.
New
25.10.2018
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURS - oprava
Vážení rodiče,
v přihlášce na lyžařský výcvikový kurz a školu v přírodě bylo uvedeno chybné datum konání. Opravuji, že kurz a škola v přírodě se bude konat v termínu 18. - 25. ledna 2019. Prosím, přepište datum na přihlášce, kterou budete odevzdávat škole.
Za chybu se velice omlouvám.
Martin Chocenský
zástupce ředitele pro II. stupeň
New
22.10.2018
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - změna
Připomínáme termíny dnů otevřených dveří. (pozor - u prosincového termínu došlo ke změně).
//19. 12. 2018 (středa)
//20. 3. 2018 (středa)
Program k prosincovému dni zveřejníme do konce října.
New
22.10.2018
NOVÝ PEDAGOGICKÝ ZAMĚSTNANEC
Informujeme rodiče, že do školní družiny nastoupila nová vychovatelka - paní Nataliya Ozheva. Paní vychovatelka převzala oddělení po paní Barboře Hrochové. Paní Hrochová ve škole pracovní poměr končí. Děkujeme jí za její úsilí a přejeme hodně úspěchů a zdraví.
New
17.10.2018
ŠKOLSKÁ RADA - doplňující volba.
Škola posílá ve čtvrtek 18. 10. rodičům písemnou informaci o kandidátech na členství ve školské radě.
Vložen nový dokument INFORMACE O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY v sekci ŠKOLSKÁ RADA
Volba proběhne na třídních schůzkách dne 21. 11. 2018.
Kandidáti: Jiří BUDEK, Noemi Čermák HYŠPLEROVÁ, Gabriela NEUŽILOVÁ
New
15.10.2018
středa 17. 10. 2018 ŽIVÝ OBRAZ
V rámci oslav stého výročí české státnosti probíhá na škole od září 2018 další projekt: Republika - poznávání státních symbolů. Ve středu dne 17. 10. utvoří žáci a zaměstnanci školy ŽIVÝ OBRAZ V PODOBĚ STÁTNÍ VLAJKY. Zprávu o akci a fotodokumentaci zveřejníme. Věříme v přízeň počasí
New
12.10.2018
INFORMACE o provozu školy - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás informoval o režimu ve škole v době podzimních prázdnin, které se konají dne 29. a 30. 10. 2018. Škola využije volných dnů k pokračování plánovaných oprav. Voda ve škole bude uzavřena a topná soustava vypuštěna.
Z uvedených důvodů nedává škola nabídku pobytu ve školní družině.
Děkuji Vám za pochopení situace. Dovolte, abych vám popřál příjemné podzimní dny.
S úctou
Jiří Voneš
ředitel školy
New
10.10.2018
RODIČŮM ŽÁKŮ - PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP KNIH
Upozorňujeme na výzvu úřadu MČ Praha 10 na možnost využít finančních prostředků z projektu Aktivní město na nákup knih a na soutěžní kvíz vždy na začátku měsíce - ve slosování může být dětem navýšen počet bodů o 1000.
Registrovat se rodiče mohou po zadání tohoto odkazu::
https://www.aktivnimesto.cz/qf/cs/ramjet/externalRegistration/registerPersonForm
Předpokládané ukončení realizace projektu na konci listopadu 2018.

New
02.10.2018
INFORMACE O ŘEDITELSKÉM DNU
Vážení rodiče,
Dovolte, abych Vám připomenul avizovaný ředitelský den.
Vyhlašuji jeden den volna pro žáky školy v termínu: pátek 5. 10. 2018.
Důvodem vyhlášení ředitelského dne je konání voleb do zastupitelstev obcí v prostorách školy. Prostorové podmínky ve škole bohužel neumožňují zajišťovat volbu a zároveň organizovat docházku žáků. Škola, školní družina/klub a školní jídelna budou proto v uvedené dny pro žáky uzavřeny.
Děkuji Vám za pochopení mimořádné situace.
S úctou
Jiří Voneš
New
25.09.2018
ADAPTAČNÍ KURS
Žáci 6. tříd dojeli na místo v pořádku.
Připomínáme termín a čas návratu. Pátek 27. 9. 2018, mezi 15. - 16. hodinou.
New
21.09.2018
DNES - Pátek 21. 9. 2018 -ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vážení rodiče. V pátek od 16:00 hod. bude na školní zahradě probíhat slavnostní sázení lípy - Stromu svobody. Akce se zúčastní také přítomní žáci školní družiny. Pokud tedy budete v pátek vyzvedávat své dítě v době od 16:00 do cca 16:30 hod., požádejte paní vrátnou, aby Vám umožnila vstup na školní zahradu. Zde vám dítě předáme. Samozřejmě můžete i vyčkat a připojit se s námi k slavnostní chvilce, která je se sázením stromu spojena. Děkujeme vám za součinnost.
New
21.09.2018
STROM SVOBODY
dnes byl na školní zahradě realizován projekt MČ Praha 10 - Výsadba stromů svobody k 100. výročí vzniku našeho státu.
Lípu slavnostně zasadili (za pomoci žáků školy) zástupci zřizovatele školy:
Tomáš Pek - 1. místostarosta
Ondřej Počarovský - radní pro školství

Strom byl též pojmenován. Nese jméno: Naše Linduška
Autorkou nápadu je paní učitelka Markéta Kociánová.
New
20.09.2018
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - aktualizace
Dne 19. 9. 2018 sdělil odbor školství ÚMČ, že zastavuje příjem přihlášek pro příměstský tábor konaný dne 5. 10. 2018 (volby - škola uzavřena).
Přijetí dosud přihlášených žáků ze ZŠ Gutova není potvrzené. Prosím vyčkejte na další informace.
New
19.09.2018
Informace rodičům 4. C
TŘÍDNÍ UČITELKA
Vážení rodiče, dne 20. 9. 2019 nastoupí na místo třídního učitele paní učitelka Zuzana Marcelly. Metodickou součinnost bude i nadále poskytovat metodik ročníku paní učitelka Alena Pouzarová.
Velice děkuji paní učitelce Danuši Pekárové, za její vstřícnost a za převzetí funkce učitele za složité situace ve třídě. Děkuji také těm z Vás, kteří mi nabídli pomoc či dokonce realizovali iniciativu pro získání nového učitele. Zvláště děkuji paní Jitce Eisenhammerové.
Jiří Voneš, ředitel
New
14.09.2018
Aktualizovaný dokument:
Volné místo učitele/ky 1.stupně.
Aktualizovanou nabídku naleznete v sekci KARIÉRA
New
13.09.2018
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pro den 13. 9. 2018 bylo zrušeno zaměstnání žáků ŠD mimo budovu. Důvodem je dnešní deštivé počasí. Děkujeme za pochopení.

New
12.09.2018
dnes -TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče, připomínáme pozvání na úvodní třídní schůzku. Začínáme dnes 12. 9. 2018 v 17:00 hod.
Na schůzce vám představíme učitele odborných předmětů a mj. předáme i dokumenty týkající se GDPR.
Těšíme se na vaši návštěvu.
učitelé školy
New
30.08.2018
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY:
2000746389/0800
Pro identifikaci odesílatele platby používejte kód žáka (uveden v žákovské knížce; platí po celou dobu školní docházky)
New
27.08.2018
Organizace vyučování na začátku šk. roku 2018/2019
1. třídy od 8:00 hod.
3. 9. do 8:45
4. 9. do 9:40
5. 9. do 10:45
6. - 7. 9. do 11:40

2. – 9. třídy 3. 9. - 8:55 – 9:40
2. třídy 4. 9. – 7. 9. 8:00 – 11:40
3. třídy 4. 9. – 7. 9. 8:00 – 11:50
4. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,00
5. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,10
9. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,20
8. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,30
7. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,40
6. třídy 4. 9. – 7. 9. 8,00 – 12,50,
New
26.08.2018
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení rodiče, milí žáci ,
jak jsme Vás informovali, zahajujeme školní rok v pondělí dne 3. září 2018.
1. třídy - Slavnostní vítání žáků 1. tříd proběhne ve školním amfiteátru od 8:00 hod. Sraz před budovou v 7:45 hod.
2. - 9. třídy - Vstup do budovy od 8:40 hod. Zahájení v 8:55 hod.
Seznamy žáků 6. tříd budou vyvěšeny na dveřích příslušných učeben.
New
23.08.2018
AKTUALIZOVÁNO - ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče, připomínáme že úplata za školní družinu 400 Kč za 1 měsíc.
Částka je vybírána předem.
Platba je opět rozložena do dvou splátek (2000 + 2000 Kč ) za 1. a za 2. pololetí šk. roku 2018/2019.
Termíny splatnosti jsou 7.9. 2018 resp. 28. 2. 2019.
New
22.08.2018
Informace o organizaci školního roku 2018/2019 – základní údaje
• Období školního vyučování ve školním roce začne v pondělí 3. 9. 2018.
• Státní svátek: pátek 28. 9. 2018, škola uzavřena
• Ředitelské volno (volby do obecních zastupitelstev): pátek 5. 10. 2018 (škola uzavřena).
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: středa 19. 12. 2018
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
• Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2019.
• Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 18. - 24. 2. 2019.
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ II: středa 20. 3. 2019
• ZÁPIS DO 1. TŘÍD: x. a x. 4. 2019 (14.00 – 18.00 hod.)
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. 4. a pátek (svátek) 19. 4. 2019 škola uzavřena).
• Státní svátek: Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 (škola uzavřena)
• Státní svátek: středa 1. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Státní svátek: středa 8. 5. 2019 (škola uzavřena).
• Mezinárodní šetření výsledků žáků (ČŠI – TIMMIS) – jaro 2019 – bude upřesněno
• Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky RVM: středa 5. 6. 2019; omezení výuky na 2. stupni.
• Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/20 začne v pondělí 2. 9. 2019.
New
21.08.2018
Nové rozvrhy hodin pro školní rok 2018/2019 naleznete ZDE
New
20.08.2018
VSTUP DO BUDOVY, OCHRANA ŽÁKŮ, zaměstnanců a rodičů.
Vážení rodiče, připomínáme vám, abyste do budovy školy vstupovali pouze prostřednictvím služby ve vrátnici. Pro komunikaci se školní družinou slouží nové videotelefony.
Připomínáme též ZÁKAZ VSTUPU SE PSY do budovy. Žádáme majitele psů, aby zvířata neuvazovali ani na horním chodníčku před vchodem a také ne v těsné blízkosti venkovního schodiště. Chraňte prosím především bezpečnost žáků školy.

Na režim ve vestibulu dohlíží v ranních hodinách pan školník Martin Herzlík. Respektujte jeho pokyny. Děkujeme všem rodičům za cennou spolupráci!