Logo
Úvod
Novinky
Kontakty
Rozvrh hodin
Informace o škole menu
Školská rada
Školní časopis TORNÁDO
Školní družina menu
Akce a Foto menu
Pomáháme menu
Logo
Kariéra
Soubory ke stažení
Další důležité odkazy

odkaz na stránky ZŠ GUTOVA - BAKALÁŘI

New
08.11.2017
DEN SLUŠNÉHO OBLEČENÍ na Gutovce.
Akce žákovského parlamentu.
Slavnost proběhne ve čtvrtek 16. 11. 2017. Učíme se v běžném režimu.
Přijdeme oblečení zvláště vybraně. Těšíme se na neobvyké modely i na jiná oděvní překvapení. Žáci se budou fotografovat po třídách a v závěru dopoledne pořídíme hromadnou celoškolní fotografii.
New
08.11.2017
ŠKOLSKÁ RADA
VOLBA ZÁSTUPCŮ ZA RODIČE ŽÁKŮ
Proběhne na třídních schůzkách dne 29. 11. 2017. Rodiče zde obdrží volební lístek z níže uvedenými informacemi:
Volí se 2 zástupci za rodiče žáků. Za každého žáka hlasuje jeden zákonný zástupce. Volební lístek vydává na schůzce třídní učitel.
o Volič provede na volebním lístku záznam u dvou kandidátů.
o Vyplněný volební lístek odevzdá volič třídnímu učiteli a podepíše se na seznam žáků třídy.
o Volební lístek je platný pouze s podpisem voliče na seznamu třídy.
o Platný hlasovací lístek vloží třídní učitel do označené hlasovací obálky.
o Po ukončení volby třídní učitel hlasovací obálku zalepí a opatří podpisem na uzavírací chlopni. Další podpis připojí za třídu jeden ze zákonných zástupců žáků třídy.
o Hlasovací obálku předá třídní učitel 29. 11. 2017 prostřednictvím ředitele přípravnému výboru.
o Přípravný výbor provede sčítání hlasů dne 30. 11. 2017. Do 6. 12. 2014 zveřejní ředitel školy výsledky volby na vývěskách a stránkách školy.

New
07.11.2017
Vložen nový dokument:
- ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
- v sekci Školská rada
New
03.11.2017
VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY.
Přípravný výbor a ředitel uzavřeli příjem přihlášek zájemců o práci ve školské radě (zástupci za rodiče). Rodiče nyní obdrží dopis s údaji o kandidátech a s informacemi o volbě.
Kandidáti do ŠR z řad rodičů žáků:
paní Regina DLOUHÁ,
paní Karolína ŠTROBACHOVÁ,
paní Noemi HYŠPLEROVÁ.

Volba proběhne při třídních schůzkách dne 29. 11. 2017
New
03.11.2017
Vložen nový dokument:
- INFORMACE O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY
- v sekci Školská rada
New
02.11.2017
Vloženy nové dokumenty:
- INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
- v sekci Soubory ke stažení
- PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKA ke střednímu vzdělávání
- v sekci Soubory ke stažení
New
19.10.2017
REŽIM V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
Dne 26. a 27. 10. 2017 je škola pro žáky uzavřena. O školní družinu byl projeven nedostatečný zájem (nabídku se rozhodlo využít pouze 8 rodičů).
New
19.10.2017
Aktualizovaný dokument:
- Volná místa
- v sekci Kariéra
New
13.10.2017
Vloženy nové dokumenty:
- ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018
- v sekci Soubory ke stažení
- Den Otevřených Dveří (DOD) 2017-2018
- v sekci Soubory ke stažení
New
12.10.2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZMĚNA
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že do ŠD nastoupila nová paní vychovatelka: Bc. Tereza ČERVINKOVÁ.
Paní vychovatelka vede oddělení po paní vychovatelce M. Vondrové (pí Vondrová je dlouhodobě v pracovní neschopnosti). Ostatní náležitosti režimu tohoto oddělení ŠD jsou beze změn. J. Voneš
New
10.10.2017
INFORMACE O ŘEDITELSKÉM DNU
Vážení rodiče, přijměte prosím mé pozdravení. Připomínám Vám avizovaný ředitelský den. Vyhlašuji jeden den volna pro žáky školy v termínu:
• pátek 20. 10. 2017
Důvodem vyhlášení ředitelského dne je konání voleb do Sněmovny parlamentu ČR v prostorách školy. Technické podmínky ve škole bohužel neumožňují zajišťovat volby a zároveň organizovat docházku žáků. Škola, školní družina/klub a školní jídelna budou proto pro žáky uzavřeny.
Děkuji Vám za pochopení mimořádné situace.
S úctou
Jiří Voneš
ředitel školy

New
09.10.2017
ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝMĚNA ČIPŮ
Tlumočíme rodičům informaci vedoucí školní jídelny. ŠJ nyní provádí výměnu čipů. Vyzývá žáky (rodiče) kteří dosud používají původní čip, aby si jej vyměnili za nový (kancelář školní jídelny v přízemí školy, denně od 7:30 do 14:00 hod.). Výměna je bezplatná.
Výměna bude ukončena v pátek 13. 10. 2017. Od pondělí 16. 10. bude možno objednávat obědy pouze pomocí nových čipů.
New
03.10.2017
Informace ŠD
Z důvodu nepříznivého počasí dnes děti ven nepůjdou.
New
18.09.2017
Přidána možnost přímého vstupu na stránky BAKALÁŘŮ naší školy.
Ikonu naleznete v levé části pod základním "menu".
New
18.09.2017
ADAPTAČNÍ KURS
Žáci a učitelé 6. tříd jsou na místě v Olešnici v Orlických horách. Cesta v pořádku, ubytování bez problémů. Přejeme jim příjemný pobyt.
New
14.09.2017
Třídní schůzky 13. 9. 2017
OPRAVA ZÁPISU z jednání
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.
Volba zástupců za rodiče se bude konat 29. 11. 2017 (třídní schůzky).
Neplatí chybně uvedený termín 15. 11. 2017 (jde o termín volby zástupců z řad učitelů školy).
Děkujeme za pochopení.
New
13.09.2017
AKTUALIZOVÁNO - DNES 13.9.
Připomínáme: TŘÍDNÍ SCHŮZKA rodičů žáků 2. - 9. tříd.
Vážení rodiče, přijměte prosím naše pozvání na třídní schůzku. Koná se ve středu dne 13. září 2017 od 17:00 hod.
Mimo jiné Vám představíme nové učitele žáků, podáme informace o akcích školního roku, o školách v přírodě, o volbě do školské rady a o nové elektronické žákovské knížce.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Učitelé ZŠ Praha 10 Gutova
New
13.09.2017
Vloženy nové dokumenty:
- ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU MIMO TV
- v sekci Soubory ke stažení
- KARIÉRA aktualizace ke 14.9.2017
- v sekci Kariéra
- Výňatek ze školského zákona - v sekci Školská rada
New
12.09.2017
VOLNÉ MÍSTO.
Přijmeme Vychovatelku školní družiny
Nástup od 1. 12. 2017 nebo po dohodě i dříve.
Podrobné informace na stránkách školy s sekci kariéra.
New
30.08.2017
Vloženy nové dokumenty:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ (školní družiny)
a Seznam kódů rozdělení žáků 6. tříd pro rok 2017/2018

v sekci Soubory ke stažení
New
29.08.2017
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 6. třídy
Vážení rodiče, jak jsme Vás informovali, otvíráme dvě 6. třídy (A,B). Žáci bývalých pátých tříd jsou nově rozděleni. Bohužel nemůžeme z bezpečnostních důvodů předem zveřejnit jmenné seznamy 6. tříd. V nejbližší době zveřejníme seznam s uvedením kódu - identifikačního čísla žáka.
Při zahájení školního roku dne 4. 9. 2017 budou též seznamy vyvěšeny ve vestibulu a na dveřích obou šestých tříd.
New
23.08.2017
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Organizace vyučování ve dnech 4. 9. - 8.9. 2017
1. třídy, SRAZ 7:45 před školou, SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ od 8:00 hod.
4. 9. 8:00 - 8:45
5. 9. 8:00 - 9:40
6. 9. 8:00 - 10:45
7. - 8. 9. 8:00 - 11:40

2. – 9. třídy 4. 9. - 8:55 – 9:40
2. třídy 5. 9. – 8. 9. 8:00 – 11:40
3. třídy 5. 9. – 8. 9. 8:00 – 11:50
4. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,00
5. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,10
9. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,20
8. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,30
7. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,40
6. třídy 5. 9. – 8. 9. 8,00 – 12,50,

PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ (PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY) ZAJIŠTĚN OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
New
20.08.2017
AKTUALIZOVÁNO - ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče, připomínáme důležitou informací z června 2017:
S platností od 1. 9. 2017 se zvyšuje na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 10 úplata za školní družinu o 100 korun.
MĚSÍČNÍ POPLATEK ČINÍ: 400,- Kč.
Věc byla projednána projednání s odborem školství MČ Praha 10. Původní výše úplaty dlouhodobě neodpovídala zvýšeným nárokům na provoz ŠD ke kterým v uplynulém desetiletí postupně docházelo.
Platba je opět rozložena do dvou splátek - za 1. (2000,- Kč) a za 2. pololetí (2000,- Kč) šk. roku 2017/2017.
Škola zaslala rodičům přijatých žáků související informace včetně sdělení termínů splatnosti.
New
20.08.2017
ROZVRH HODIN
Na stránky vložen rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018
New
31.07.2017
RODIČŮM ŽÁKŮ 6. TŘÍD - 2017/2017
ADAPTAČNÍ KURZ
Vážení rodiče,
Jak jsme Vás již informovali, připravujeme pro žáky 6. tříd adaptační kurz. Sdělujeme nyní přesnější informace.
Adaptační kurz proběhne 18. – 22. 9. 2017 v Olešnici v Orlických horách. Celková cena je 3000 Kč na žáka (cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravování 5 x denně + pitný režim, pojištění, plat pro externí vychovatele, nákup materiálu a odměn na adaptační kurz). Škola získala dotaci od ÚMČ Praha 10, která nám umožní snížit Vaši platbu o 1200 Kč. Částka 1800 Kč bude splatná na začátku září. Podrobné informace o odjezdu, příjezdu a způsobu úhrady dostanete nejpozději 5. září spolu se závaznou přihláškou.
Na adaptačním kurzu budou přítomni třídní učitelé a školní metodik prevence. Společně povedeme žáky k vytváření pozitivních vztahů v nově vzniklých kolektivech. Věřím, že se vaše děti adaptačního kurzu zúčastní a že se jim bude líbit nejen program tohoto kurzu, ale že se budou cítit příjemně i ve třídě po celou dobu docházky do naší školy.
V případě dotazů se na obracujte na zástupce ředitele Mgr. M. Chocenského.
tel.:274021924, mobil: 724707624, e-mail:martin.chocensky@zsgutova.cz

Přejeme hezký zbytek léta
Martin Chocenský
New
28.06.2017
INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
//cca od 21. 8. 2017 - zveřejnění rozvrhů tříd.
//4. 9. 2017 Zahájení školního vyučování.
//28. 9. 2017 - čtvrtek - Státní svátek.
//20. 10. 2017 - pátek - Ředitelský den - volno pro žáky. VOLBY do Poslanecké sněmovny.
//Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
//Státní svátek: 17. 11. 2017 - pátek
// Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2017 a skončí v úterý 2.1. 2018.
//Vyučování začne ve středu 3. 1. 2018.
// 12. 1. - pátek - Ředitelský den - volno pro žáky. VOLBY prezidenta republiky. Při realizaci 2. kola voleb - totéž za cca 14 dnů.
//31. 1. 2018 - středa - ukončení 1. pololetí - výpis vysvědčení.
//Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2018
//Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro PRAHU 6 -10: 12. 2. - 16. 2. 2018
//ZÁPIS DO 1. TŘÍD: bude upřesněno - duben 2018
//Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek (svátek) 30. 3. 2018.
//Státní svátek: Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
//Státní svátek: úterý 1. 5. 2018
//Státní svátek: úterý 8. 5. 2018
//Přijímací zkouška do 6. třídy – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA MATEMATIKY: úterý 5. června 2018
// Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
//Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018
New
27.06.2017
SLOUČENÍ 5. TŘÍD - Rodičům žáků 5. tříd
Vážení rodiče,
v současných 5. třídách došlo k výraznému snížení počtu žáků zejména v důsledku vysoké úspěšnosti při přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. Přestože jsme přijali nové žáky do matematické skupiny, při zachování tří 6. tříd by zůstalo v každé z nich nejvýše 20 žáků. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro snížení počtu tříd v 6. ročníku.
Sděluji Vám, že od 1. 9. 2017 dojde k úpravě počtu tříd v 6. ročníku na dvě.
Po pečlivém zvážení situace jsme se rozhodli vytvořit zcela nové třídy, aby nikdo nebyl znevýhodněn tím, že bude v menší skupině zařazen do již existujícího kolektivu. Nové kolektivy utvoříme v průběhu měsíce srpna 2017. Ujišťujeme vás, že při řazení žáků budeme brát v úvahu kamarádské vztahy žáků a též maximálně přihlédneme k doporučení třídního učitele.
Konkrétní zařazení žáka do třídy zveřejníme v týdnu od 28. 8. 2017 na stránkách školy (seznam kódů žáků) a rovněž při nástupu žáků do 6. třídy dne 4. září 2017.

Vážení rodiče, jsem si vědom nepopulárnosti opatření a lituji, že k tomuto kroku musí dojít. Žádám Vás o pochopení rozhodnutí a děkuji Vám za ně.
S úctou
Mgr. Bc. Jiří Voneš v.r.
ředitel školy